Oznaka: kršćanstvo samozadovoljstva

Kršćanstvo samozadovoljstva
Kroz filozofsku prizmu

Kršćanstvo samozadovoljstva

Život se za drugoga može dati na puno načina. Obično Isusovu rečenicu: Nema veće ljubavi od ove, položiti (dati) život za svoje prijatelje, tumačimo kao fizičko umiranje za drugu osobu, kao što je to Isus učinio smrću na križu. Ali život se daje i polaže i onda kada se fizički ne umire. I briga za bolesnog muža i suprugu je polaganje života za nekoga. I nastojanje da budemo bliski nekomu u njegovoj boli ili patnji polaganje je života za drugoga. Stavljanje na raspolaganje samog sebe. I briga za bolesno dijete polaganje je života za život koji je nemoćan da se brine i stara za sebe. I bračna ljubav je polaganje (davanje) života za njega ili nju. Potpuno odricanje od sebe do smrti smatramo opravdano najuzvišenijim oblikom samoodricanja, posebno za mučeništvo u ime vjere vjerujemo da je on...