»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Oznaka: Krštenje Gospodinovo

Biti popustljiv – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (A)
Homilije u godini A

Biti popustljiv – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (A)

Danas na blagdan Krštenja Gospodinova razmišljamo o kratkom evanđeoskom izvješću svetog Mateja kojim je opisao ovaj događaj kojim je Isus započeo svoje javno djelovanje (Mt 3, 13-17). Vidimo da se između Isusa i Ivana Krstitelja vodila svojevrsna rasprava jer je Krstitelj odbijao krstiti Isusa koji je od njega to izričito tražio. Ivan je znao za uzvišenost onoga tko pred njim stoji i da on nema potrebu za krštenjem obraćenja i pokore, te je zato odlučno odbijao krstiti ga. Ivan ga je odvraćao od takve namisli, no nije pomagalo. Isus je jednostavno odlučio pristupiti krštenju Ivanovu kao što su pristupali i svi ostali ljudi, bez obzira što nije imao potrebu za tim. Ali tako da do kraja pokaže svoju ljudskost kojom je prihvatio sve uvjete ljudskoga života, a time i svjesno poniziti se pr...
Krštenje Gospodinovo (A): Bog nije pristran
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A): Bog nije pristran

Čitanja: Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10, 34-38; Mt 3, 13-17 Ljudi se među sobom po mnogo čemu razlikuju. Imamo različite sposobnosti i različite uloge u zajednici. Nismo i ne možemo biti isti ni jednaki u svojim osobinama i sposobnostima. Međutim, svaki čovjek bi trebao imati jednako dostojanstvo, bez obzira na svoje sposobnosti i svoj društveni položaj. Čovjek se nikada ne bi smio uzdizati iznad drugoga zbog bilo čega. Jer, ako netko, na primjer, ima vodeću ulogu u zajednici, time nipošto ne bi trebao biti veći, bolji i uzvišeniji od drugih. Ali evo, u povijesti često nije bilo tako. Velikaši su sebe smatrali više vrijednima, narodi su se uzdizali iznad drugih naroda, čak su se u nekim društvima razvile kaste koje jasno određuju koja je skupina nadređena, a koja ...
Krštenje Gospodinovo (A): Trske napuknute
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A): Trske napuknute

Čitanja: Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10, 34-38; Mt 3, 13-17 U očima židovskog vjernika Mesija koji ima doći neprispodobiva je osoba, najveći od najvećih, jedinstveni i silni spasitelj koji će snažnom rukom uspostaviti Božje pravo, kojemu se nitko i ništa neće moći suprotstaviti. Pa ipak, u tome kontekstu pomalo odstupaju riječi proroka Izaije kojima on opisuje budućeg mesiju: „Evo Sluge mojega koga odupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio: on će donijeti pravo narodima; vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti…“ Kršćani vjeruju da je upravo Isus taj iščekivani Mesija. Upravo se na njemu ispunjaju ove proročke riječi. Isus je bio „krotka i poni...
Krštenje Gospodinovo (A) – nacrt za homiliju
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A) – nacrt za homiliju

Čitanja: Iz 42, 1-4.6-7; Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10, 34-38; Mt 3, 13-17 Ove nedjelje slavimo Krštenje Gospodinovo. Evo što veli današnje evanđelje: Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! Bilo je potrebno da Božji glas upravo zaori s nebesa da bi ljudi razumjeli: Isus je Sin Božji, ljubljeni Sin Božji. U božićnom smo vremenu vidjeli kako je Sin Božji uzeo našu ljudsku narav da bi nas zaogrnuo svojim božanstvom. Isus je jedan od nas. Po sakramentima inicijacije (krstu, potvrdi i euharistiji) Bog u nama prepoznaje sliku svojega Sina, odnosno samog svojega Sina. Zato i n...
Krštenje Gospodinovo (A) – misao za homiliju i molitva vjernika
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A) – misao za homiliju i molitva vjernika

Crkva, Prebivalište Božje Slave Čitanja: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; Dj 10,34-38; Mt 3,13-17 Uvod U trenutku Isusova krštenja očitovala se slava Oca, Sina i Duha Svetoga. U to smo isto ime i mi kršteni, tim smo imenom započeli ovo naše slavlje. Neka i nas obasja slava Trojedinoga Boga. Misao za homiliju Isus je kao čovjek od svoga začeća bio pun Duha Svetoga, u tom je Duhu rastao u dobi i mudrosti, baš kao što su Isus i Otac jedno. Međutim, ipak se to njihovo jedinstvo pokazalo i proslavilo u trenutku Isusova krštenja. I tada je Isus započeo svoje javno djelovanje. Otac ne može davati Duha na mjeru, niti nam može dati nekog drugog Duha, doli onoga koji je u jedinstvu s njim i sa Sinom. To dakle znači da smo po svetom krštenju i mi dionici toga istoga, najvećeg dara: Duha Svet...
Krštenje Gospodinovo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Krštenje Gospodinovo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Otkupitelj svih naroda (dionica) Otkupitelj svih naroda (L. Bourgeois, 1551.) Otkupitelj svih naroda (gregorijanski napjev) Spomen krštenja i škropljenje vodom: Molitva za oprost Poškropi me, Gospodine (gregorijanski napjev) Poškropit ću vas vodom čistom (A. Canjuga) Kao što košuta žudi (S. Topić) Otpjevni psalam: Gospodin narod svoj (I. Rakonca) Gospodin narod svoj (S. Grgat) Gospodin narod svoj (T. Prša) Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje – A. Igrec Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje – M. Jurić Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje – S. Grgat Poklik prije Evanđelja: Aleluja – G. Geraci Aleluja (Giuseppe Liberto) Prinosna: Svim na zemlji mir, veselje...
Sakrament odgovornosti – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (C)
Homilije u godini C

Sakrament odgovornosti – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (C)

Danas na Blagdan krštenja Gospodinova čitali smo Božju riječ koja nas uvodi u otajstvo Isusova života na koje se naslanja i naš kršćanski život. Dva novozavjetna odlomka su iz pera svetoga Luke, te se na neki način nadopunjuju u opisu svega što se dogodilo pri samom Gospodinovu krštenju, to jest onoga što je slijedilo nakon krštenja. Sveti Luka uredno ističe kako je Isus došao k Ivanu Krstitelju, premda je Ivan znao da mu nije dostojan odriješiti remenje na obući (Lk 3,15-16.21-22). Nadalje, Isus se daje krstiti kao i svi ostali koji dolaze k Ivanu, tako da se on ne izdvaja i ne bježi ni od čega što je znao da je dobro za narod Božji. Potom odlomak iz Djela apostolskih svjedoči kako je od toga trenutka Isus, pomazan Duhom Svetim i snagom, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući...
Krštenje Gospodinovo (C) – homilija
Homilije u godini C

Krštenje Gospodinovo (C) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo Krštenje Gospodinovo i to je ujedno prva nedjelja vremena „kroz godinu“. Crkva se, dakle, spominje Isusova krštenja kojim je započelo njegovo javno djelovanje. Tada ga je Otac proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Ivan Krstitelj ga je pokazao kao očekivanog Mesiju. Slikovito govoreći, Isus je ušao u vodu u kojoj su grešnici prije njega oprali svoje grijehe. A Isus, čist, ušao je u takvu vodu i na sebe uzeo grijehe ljudi, baš kako veli Izaija prorok: „Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“ (Iz 53,5). Zato se puni pouzdanja i sada obraćamo Bogu da nam oprosti naše grijehe. Gospodine, poslao si svoga Sina kao pomirnicu za naše grijehe. Gospodine, smiluj se! Kriste, svojom smrću uništio si našu smrt. Kriste,...
Krštenje Gospodinovo (C) – nacrt za homiliju
Homilije u godini C

Krštenje Gospodinovo (C) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Slavimo danas blagdan Krštenja Gospodinovog. Nakon što se Isus ponizno stavio u red grešnika, nakon što je primio krštenje od Ivana, kao svi grešni Izraelci, Bog Otac ga je pokazao da je Isus njegov ljubljeni Sin. Pravi put do Boga i Božje slave – put je poniznosti. Ispitajmo se na početku ove svete mise koliko je naš kršćanski put – put poniznosti i priznajmo pred Bogom sve grijehe oholosti i uznositosti. Gospodine, ti si stao u red s grešnicima. Gospodine, smiluj se! Kriste, tebe je Otac prozvao svojim ljubljenim sinom. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i naše korake želiš upraviti putem poniznosti i jednostavnosti. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Koja je prva napast koju je čovjek oćutio? Prisjetimo se. Bilo je to jo...
Krštenje Gospodinovo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Krštenje Gospodinovo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Otkupitelj svih naroda (dionica) Otkupitelj svih naroda (L. Bourgeois, 1551.) Otkupitelj svih naroda (gregorijanski napjev) Spomen krštenja i škropljenje vodom: Molitva za oprost Poškropi me, Gospodine (gregorijanski napjev) Poškropit ću vas vodom čistom (A. Canjuga) Kao što košuta žudi (S. Topić) Otpjevni psalam: Blagoslivljaj Gospoda dušo moja Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina Pjesma prije Evađelja: Aleluja – G. Geraci Aleluja (Giuseppe Liberto) Prinosna: Svim na zemlji mir, veselje (harm. F. Dugan) Svim na zemlji       Pričesna: Isus Krist je slika Božja Završna: Narodi nam se  Sve note zajedno: Krštenje Gospodinovo (C)