Oznaka: Krštenje Gospodinovo

Krštenje Gospodinovo (B) – homilija
Homilije u godini B

Krštenje Gospodinovo (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo blagdan Krštenja Gospodnjega. Slikovito govoreći, ljudi su tom prigodom priznavali svoje grijehe, davali da ih Ivan krsti u Jordanu, pa su njihovi grijesi – oprani – ostali u vodi. Isus, koji je bez grijeha, ulazi u vodu da ga Ivan Krsti i na sebe uzima sve grijehe, ne samo onih koji su se prije njega u Jordanu oprali, nego i grijeha svega čovječanstva. Zato Ivan za Isusa veli da je on Jaganjac koji odnosi grijeh svijeta. Iako smo svi mi već oprani i posvećeni svetim krštenjem, ipak smo svjesni svoje grešnosti. Svjesni smo potrebe Božjega oproštenja. Zato ćemo na početku ove svete mise zamoliti Gospodina da nam bude milostiv, da nas očisti od naših grijeha, da bismo mogli dostojno proslaviti ova sveta otajstva. Gospodine, ti nas po ...
Krštenje Gospodinovo (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

Krštenje Gospodinovo (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Na početku liturgijskog vremena koje nazivamo „vrijeme kroz godinu“ slavimo Kristovo krštenje. Na poseban bismo način danas htjeli obnoviti svoju krsnu milost. Stoga, da bismo dostojno proslavili i ovaj dan i ova sveta otajstva, prizvat ćemo na se Božje milosrđe. Gospodine, ti si poslao Ivana da pripravi put Spasitelju. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si po krštenju u Jordanu na se uzeo sve naše grijehe. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas sve pozivaš da živimo u skladu sa svojim krsnim pozivom. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Isus Ivana naziva najvećim rođenim od žene. On je zasigurno velik jer je preteča Kristu Spasitelju. Velik je jer je anđeo navijestio njegovo rođenje. Velik je jer je već u majčinoj utrobi zaigr...
Ispuniti svu pravednost – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (A)
Homilije u godini A

Ispuniti svu pravednost – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (A)

U kratkom odlomku iz Matejeva Evanđelja koji smo čuli (Mt 3, 13-17) opisano je krštenje Gospodinovo. Isus je naime došao iz Galileje gdje je odrastao i proveo mladost u Judeju u krajeve gdje je Ivan Krstitelj krstio krštenjem obraćenja. U trenutku kad mu Isus dolazi, Ivan odbija krstiti ga, svjestan da Isusu ne treba krštenje obraćenja, jer je on Božji Sin i Mesija za čiji dolazak je on pripravljao srca vjernika svoga naroda. No Isus ga ipak uvjerava da to treba učiniti, jer je to dolično poradi pravednosti, kako reče: Pusti sada! Ta dolikuje nam da ispunimo svu pravednost! Ovo Isusovo obrazloženje je vrlo značajno, te ga je potrebno podrobnije razumjeti i iz njega izvući pouku za naš vjernički život. Naime, Isusovim krštenjem stavljena je točka na Ivanovo služenje i naviještanje ...
Krštenje Gospodinovo (A) – homilija
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas, na blagdan Krštenja Gospodinovog započinje liturgijsko "vrijeme kroz godinu". Svojim krštenjem Isus je započeo svoje javno djelovanje a svojom poniznošću, kada je stao u red s grešnicima, i nama pokazao put smjernosti i vjernosti Bogu. Da bismo bili dostojni ovih otajstava, pokajmo se za svoje grijehe. Gospodine, ti si po Ivanu Krstitelju pozvao svoj narod na obraćenje. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si na se uzeo naše grijehe, da nas pomiriš s Bogom. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i nas pozivaš da hodimo putem poniznosti i pravednosti. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Ivan Krstitelj bio je velik čovjek. Božji čovjek. Ponesen Božjim Duhom. To je bilo očito i to su priznavali gotovo svi: oni koji su ga slijedi...
Krštenje Gospodinovo (A) – nacrt za homiliju
Homilije u godini A

Krštenje Gospodinovo (A) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Isusovo krštenje početak je njegova javnog djelovanja. Za nekoga tko stupa u neku važnu službu redovito je važan upravo njegov prvi nastup. Tada se drže takozvani inauguracijski, odnosno nastupni govori. Tako je i Isus na početku svoje javne službe svečano predstavljen svojemu narodu. I kako Isus nastupa? On ponizno staje u red grešnika. On je onaj na kojega se ostvaruju prorokove riječi da trske napuknute neće prelomiti. On je onaj koji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade za mnoge. On je onaj nevini jaganjac koji sebe predaje za spas naroda. I upravo zbog toga svoga predanja, zbog poslušnosti svome Ocu, on je onaj koji je Ocu veoma omilio. Zazovimo na nas Božju milost i snagu da budemo posve otvoreni Božjoj mudrosti i Božjem pozi...
Blagdan Krštenja Gospodinova (C)
Homilije u godini C

Blagdan Krštenja Gospodinova (C)

Blagdanom Krštenja Gospodinovoga završava božićno vrijeme – božićni liturgijski ciklus koji je vremenom došašća otvorio crkvenu godinu. Liturgijska godina slijedi tijek Isusovog života: sve počinje iščekivanjem i pripremom za Isusovo rođenje, masakr Nevine dječice, potom dolazak triju Kraljeva ili mudraca s Istoka na poklon djetetu Isusu da bi božićni ciklus i period Gospodinova odrastanja bio dovršen događajem krštenja, kada kao odrasli uzima svoj život u svoje ruke i odlučuje se na ovaj čin koji ima dalekosežne posljedice. Već u Knjizi Ponovljenog Zakona Mojsije obećava proroka kao što je bio on. Od čega će ih izbaviti iz čega izvesti ako će sada ući u Obećanu zemlju? Kasniji događaji pokazat će da itekako imaju od čega biti izbavljani – sada kada nema stranaca koji bi ih poro...
Narod u iščekivanju – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (C)
Homilije u godini C

Narod u iščekivanju – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (C)

Sveti Luka nam otvara današnji evanđeoski odlomak tvrdnjom kako je u vrijeme kad je sv. Ivan krštavao u narodu raslo iščekivanje: Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Osim što nam sveti Luka svjedoči da su iščekivali Krista – Mesiju, ne tumači podrobnije o kakvom je iščekivanju riječ, to jest što je bio sadržaj i koja su im bila očekivanja od budućeg Mesije. Ako ćemo povući paralelu sa svakidašnjim životom, a to nam je i Evanđelje kasnije potvrdilo na više mjesta, možemo s velikom vjerojatnošću reći kako su očekivali zacijelo političkog Mesiju, osloboditelja koji je trebao biti kadar zajamčiti blagostanje izraelskom narodu nakon dugog razdoblja ropstva i potlačenosti. No Isus je odmah, od prvog trenutka, pokazao da njegove mesijanske m...
Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (C)
Homilije u godini C

Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (C)

Da se odreknemo bezbožnosti Poslanica Titu iz koje je uzet odlomak kojeg smo danas čuli u drugom čitanju, upućena je kršćanima iz poganstva. Pavao jednostavno opominje kako nas milost Božja odgaja da se „odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda“. Ovdje je riječ o mladoj kršćanskoj zajednici, koja se obratila iz poganstva. S jedne strane i sami su donedavno živjeli po zasadama lakomislenih poganskih običaja, a s druge strane su još uvijek uronjeni u takav svijet, jer su tada kršćani još bili izrazita manjina. Postojala je opasnost da se mlada kršćanska zajednica ponovno vrati nekim lošim poganskim običajima, da počnu ponovno uzimati udjela u razuzdanim dionizijevskim svečanostima; jednom riječju, da se kršćani razvodne i izgube u moru poganstva. Očito je da im to nije bi...
Ostvariti Božja očekivanja – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (C)
Homilije u godini C

Ostvariti Božja očekivanja – razmišljanje uz Krštenje Gospodinovo (C)

Današnji evanđeoski tekst započinje sljedećim osvrtom svetoga Luke na stanje iščekivanja u kojem je živio izabrani narod: Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Gledajući, dakle, prema budućnosti pobožni puk je imao određena očekivanja. Iščekivao je Krista – Pomazanika i spasitelja, a kako su uočili da Ivan Krstitelj ima određenu snagu duha, a i osjećaj poslanja, pretpostavili su da bi možda mogao biti Mesija, što je Ivan kategorički odbio. Kad promatramo kako fenomen iščekivanje naroda, pogotovo izabranoga, onda nije ništa neobično što su iščekivali. Oni su imali dvostruk razlog iščekivati, jer su kao i svi ljudi gajili određena očekivanja ljudska očekivanja o budućnosti, a povrh toga imali su dodatni razlog očekivati jer im je Bog dao ...
Blagdan krštenja Gospodnjega (B)
Homilije u godini B

Blagdan krštenja Gospodnjega (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Iz 55,1-11 Polazeći od proširenja horizonta sve do univerzalnih razmjera u kojima će svjedoci biti i oni koji nisu pripadnici Izabranoga naroda, prorok Izaija izriče sjajni Božji poziv svima koji s Njim surađuju, bez obzira što se do sada međusobno nisu poznavali. Gospodin im priprema neprocjenjivi dar – vječni savez milosti obećanih Davidu! Neusporedivu naklonost koju je uživao David sada će zadobiti mnogi sa istoga i zapada. Kao što je on bio svjedok narodima, tako će i nove sluge Gospodnje. Svrha jest potaknuti na obraćenje kako bi zvali Gospodina dok je blizu, kako bi bezbožnik ostavio svoj put u zlikovac svoje naume. Kako bi ušli u Njegovo smilovanje. Velika su ovo obećanja, uzvišena misija. Ona označava preokret svijeta, nj...