Utorak, 27 srpnja

Oznaka: kruh i vino

Zdrava prehrana
Razmišljanja o vjeri

Zdrava prehrana

U današnjem modernom svijetu živi se i radi prebrzo, te mnogi nemaju vremena pripremati i jesti zdrava jela, već se hrane instant hranom. Ali uz saznanja koja imamo, a i bez njih zdravi razum govori, da je zdrava hrana i prehrana jedan od stožera zdravoga života. Zato su stari znali govoriti da zdravlje ulazi na usta. Nutricionisti stoga ističu potrebu raznolike i kvalitetne hrane u kojoj organizam pronalazi sve potrebne korisne sastojke od vitamina do proteina, od bjelančevina do žitarica, u ispravnom omjeru i u odmjerenim količinama. Poželjna je stoga raznolika, po mogućnosti domaća, te brižno pripremljena hrana. I dok se danas od rečenoga stvara nova religija, kojom su mnogi skoro opsjednuti, zaboravlja se veliku istinu: nema prave i zdrave prehrane ak...