Srijeda, 18 svibnja

Oznaka: licitarsko srce

Zrcalo u srcu
Razmišljanja o vjeri

Zrcalo u srcu

U jednoj našoj župnoj crkvi tijekom božićnoga vremena božićno drvce je bilo nakićeno crvenim licitarskim srcima kojima je u sredini bilo zrcalo. Na neobičan način ovaj bor je podsjećao na istinu da je Gospodin po krštenju obdario svoje vjernike nevidljivim zrcalom u srcu u kojem se mogao savršeno vjerno zrcaliti njegov sveti nebeski lik. I tko je svetošću čuvao srce od zavisti i laži, mržnje i zla, od grijeha i svake druge nečistoće duha i cijeloga bića, taj je zavrijedio čuti riječi kojima je Otac nebeski svjedočio za svoga Sina Isusa prilikom krštenja na Jordanu: Ti si sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!