Petak, 20 svibnja

Oznaka: liturgija

Poniznost
Liturgika

Poniznost

Najveći autoritet u Starom zavjetu svakako je Mojsije. Prema Knjizi Brojeva (12,1-8), sâm Bog svjedoči kako je Mojsije veći od svih proroka: jedini on može Božji lik gledati a Bog mu govori „iz usta u usta“. Pa ipak, jednoga su dana protiv njega ustali njegov brat Aron i sestra Mirjam. Govorili su: „Zar je samo Mojsiju govorio Gospodin? Zar i nama nije govorio?“ Međutim, Mojsije nije digao glas na njih i nije se pozvao na svoj autoritet. Kako to? Veli Knjiga Brojeva: „Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.“ On, koji je pred Bogom bio najveći od svih proroka! To je veličina istinski velikih ljudi. Skromni su. Znaju da je sve što imaju i sve što umiju čisti Božji dar. Svjesni su da se zbog toga ničim ne mogu hvastati, kao da bi to bilo njihovo vlastito. Sličan...
Izrazi vjere i štovanja Boga
Vjeronauk - srednja škola

Izrazi vjere i štovanja Boga

Uvod Svaka religija ima neke svoje posebne načine kako se štuje Bog ili božanstvo. Naročito su u tom smislu važni obredi, tj. posebno svečani čini koji se vrše po točno propisanim pravilima, a s ciljem da se preko njih stupi u kontakt sa svetim, tj. onim što nadilazi čovjeka. S fenomenološke strane možemo cijeniti takva nastojanja drugih religija, ali smo pozvani razumjeti obred onako kako ga posreduje kršćanstvo, jer je ono jedina objavljena religija, ona u kojoj se utjelovio sam Božji Sin - Isus Krist. U tom smislu, obred je unutar kršćanstva način preko kojega se želi ući u zajedništvo s Presvetim Trojstvom, odnosno doživjeti otajstvenu Božju blizinu, koja se najviše izražava u čovjekovoj dubokoj zahvalnosti i skrušenosti pred Stvoriteljem i Otkupiteljem. Međutim, i tu valja imat...
Liturgija i mediji: odredbe i smjernice
Liturgika

Liturgija i mediji: odredbe i smjernice

Uvod Zamislimo petero turista koji ulaze u jednu baroknu crkvu i vide da upravo započinje misa. Odluče ostati. Jedan je od njih uživao u prekrasnoj glazbi, drugi se divio arhitekturi i umjetninama crkve, treći se zanimao za nastup čitača i način propovijedanja, četvrti je bio psiholog pa je sa zanimanjem promatrao način na koji su vjernici sudjelovali u bogoslužju, a peti je shvatio kako već dugo vremena nije bio na misi, pa se nastojao kao vjernik uključiti kako je najbolje znao. I svi su bili u crkvi za vrijeme cijele mise. U kojoj su mjeri i na koji način sudjelovali, ovisilo je o njima. E sada zamislimo da su ta petoricu redatelji koji prenose misu i da svatko od njih to čini prema vlastitom zanimanju. Kakvu bi poruku dobili vjernici koji prate prijenos na televiziji? P...
Značenje riječi „liturgija“
Liturgika

Značenje riječi „liturgija“

U klasičnom grčkom jeziku Grčka riječ litourgia (dolazi od: leitourgia > leturgia > leitourgia - litourgia) sastavljena je od korijena lêit (lêos > laos = narod) što znači javno, opće; te od riječi ergon, što znači djelo, čin. U staroj je Grčkoj ova riječ u građanskom smislu označavala javnu službu, ili jednostavno službu. U religioznom je smislu ova riječ označavala službu u hramu, odnosno kultnu službu Bogu. U Septuaginti Septuaginta (= LXX) riječju leitourgia prevodi hebrejske riječi šeret i abodah koje su označavale službu Bogu. Međutim, budući da je LXX nastala u vremenu kad je levitska služba već bila utvrđena, ona uzima riječ leitourgia samo kad govori o levitskoj službi, iako u hebrejskom originalu izrazi šeret i abodah označavaju kultnu službu...
Štovanje svetaca u liturgiji
Liturgika

Štovanje svetaca u liturgiji

Grgur Veliki tumači kako se glede štovanja nekog sveca u Rimu osobito pazi na načelo nomen, locus, dies, tj. da se radi o pravom mučeniku, te da se zna mjesto i vrijeme liturgijskog slavlja. 1. Kalendari Svaka je Crkva imala kalendar u koji su bila unesena imena mučenika i dan kada se slavio njihov liturgijski spomendan, bilo da se radilo o mjesnim, bilo o općim svecima. Kasnije je, naravno, došao običaj da je pojedina Crkva rado unosila neke osobito poznate mučenike nekih drugih Crkava, tako da se, praktički sve više i više išlo prema općem kalendaru. 2. Martirologiji Za razliku od kalendara, martirologiji nabrajaju sve svece koji padaju određenog dana (tj. može ih biti više u jednom danu), bez obzira na mjesto štovanja. Martirologij se prije čitao u ...
Liturgija u katehezi
Liturgika

Liturgija u katehezi

Kada se radi o katehezi za mlade, odnosno o skupovima mladih u župi, često znademo biti u nedoumici na koji način ispuniti vrijeme provedeno s njima. Naravno, ne želimo se odreći poučavanja, ali u isto vrijeme znademo da u užem smislu riječi to ne može biti jedini sadržaj našeg rada s mladima. Koliko je god naša kateheza informativna, ona bi trebala biti i formativna. Ovdje bih htio ponuditi dva razmišljanja vezana uz liturgiju u katehezi. Redovita kateheza prožeta liturgijskom molitvom Naša kateheza očigledno nije tek puko davanje informacija, nego uvođenje u kršćanski život, uvođenje u otajstva spasenja. Ovo se uvođenje naravno najjasnije očituje u sakramentima. Međutim, da bi se naša vjera poosobila, potrebna je u prvom redu molitva. Ovdje mislim prvenstveno na lit...
Culmen et fons – vrhunac i izvorište
Liturgika

Culmen et fons – vrhunac i izvorište

Umijeće dobrog življenja jest redovito umijeće razlikovanja bitnog od nebitnog, temeljnog od sporednog. Jednako je tako u našoj vjeri, u kršćanskoj liturgiji. Liturgija je vrhunac i izvorište (culmen et fons) našeg kršćanskog življenja upravo stoga što joj u temeljima stoji Kristovo vazmeno otajstvo njegove smrti, uskrsnuća i proslave koje je sa svoje strane vrhunac i izvorište našega spasenja. Upravo to vazmeno otajstvo je središte čitave povijesti spasenja, ono je osnovni sadržaj bogoslužja Crkve[1]. Govorit ćemo o povijesti spasenja, tj. nastojat ćemo staviti u kontekst Božjeg nauma spasenja događaje koji vode Kristu i njime kulminiraju, a zatim ćemo vidjeti kako je Pasha/Vazam središte, vrhunac i izvorište cjelokupnog bogoslužja Crkve. Na koncu bismo, u svijetlu tih razmišljanja, pokuš...
“U bdjenjima noćnim mislim na Tebe”
Liturgika

“U bdjenjima noćnim mislim na Tebe”

Koji je smisao i koje mjesto ima bdjenja u našem bogoslužju; koje je njegovo značenje? Je li to možda nešto vezano tek uz neke kontemplativne redove? Naravno da nije. Bdjenje je veoma stari oblik molitve koji se zadržao do danas. 1. Bdjenje u povijesti Židovi su poznavali molitvena bdjenja, štoviše, njihov najveći blagdan - Pasha - vezan je upravo uz bdjenje: Ona noć koju je Jahve probdio da njih izbavi iz Egipta, odonda je svima Izraelcima, u sve naraštaje njihove, noć bdjenja u čast Jahvi (Izl 12,42). Nadalje, u Starom zavjetu noćna se molitva smatrala naročito usrdnom: Na postelji se tebe spominjem, u bdjenjima noćnim mislim na tebe. (Ps 63,7).  Isus je često puta probdio noć moleći se Bogu (lk 6,12). Čest je i njegov poziv "Bdijte i molite!" (Mt 24,42; 26,41; Mk ...
Opet nedjelja!
Liturgika

Opet nedjelja!

Kao što je središnje otajstvo našeg spasenja je vazmeno otajstvo Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave, tako je nedjeljna euharistija temeljno bogoslužje župske zajednice. Nedjelja je i po postanku i po sadržaju prvotni blagdan. To onda, naravno, znači da se i naša briga za liturgijski život odnosi prvenstveno na nedjeljnu misu. Razumljivo je da crkveni dokumenti poklanjaju posebnu pozornost upravo nedjelji i nedjeljnoj euharistiji. Evo temeljnih odrednica Drugog vatikanskog sabora: SC 102: Bogu odana Majka Crkva smatra svojom zadaćom da u određene dane kroz godinu spasonosno djelo svoga božanskog Zaručnika slavi svetim spominjanjem. Svake sedmice, u dan što ga je nazvala Gospodnjim, ona slavi spomen Gospodnjeg uskrsnuća...  SC 106: Crkva svetkuje vazmeno otajstvo svakog o...
“Ovo je trebalo činiti, a ono ne propustiti”
Liturgika

“Ovo je trebalo činiti, a ono ne propustiti”

Što je važno a što nevažno u liturgiji? Što je u bogoslužju tek vanjština, a što njezin bitni dio? Što, dakle, prema Isusovim riječima, treba činiti, a što ne propustiti? Opet nas može poučiti povijest, učiteljica života. Pravo bogoštovlje u Starom zavjetu Bog više puta preko proroka tumači narodu da mu je bitna vjernost, poslušnost i poštovanje. Temeljni je tekst Izl 19,5-6:  Budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode - ta moj je sav svijet! - vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet. Za pravog bogoslužitelja bitno je pokoravati se Bogu i držati njegov savez. To je ono pravo, istinsko bogoslužje po kojem sav narod postaje svećenički narod, kraljevstvo svećenikâ. U tome su smislu svi pozvani vrši...