Oznaka: liturgijska godina

Liturgijska godina, liturgijski prostor, liturgijska odjeća, liturgijske boje, liturgijsko posuđe i liturgijske knjige
Vjeronauk - srednja škola

Liturgijska godina, liturgijski prostor, liturgijska odjeća, liturgijske boje, liturgijsko posuđe i liturgijske knjige

Liturgijska godina Prvi i temeljni blagdan u liturgijskoj godini je nedjelja, dan Kristova uskrsnuća, a otajstvo njegova otkupljenja uprisutnjuje se na svakoj nedjeljnoj svetoj Misi. Katekizam Katoličke Crkve kaže o nedjelji ovako: Nedjelja, »dan Gospodnji«, poglaviti je dan slavljenja euharistije, jer je dan uskrsnuća. To je u pravom smislu dan liturgijske zajednice, dan kršćanske obitelji, dan radosti i počinka od posla. Dan Gospodnji je »temelj i jezgra čitave liturgijske godine« (KKC, br. 1193). Polazeći od otajstva našeg spasenja, a koje je posebno izraženo u Vazmenom trodnevlju, Crkva je tijekom povijesti iznjedrila mnoge blagdane i povezala ih u skladnu cjelinu koju nazivamo liturgijska godina. Liturgijska godina se ne ravna kalendarom građanske godine, nego započinje 1. ...
Pobožićno vrijeme liturgijske godine
Blagdani i sveta vremena

Pobožićno vrijeme liturgijske godine

Uvod Liturgijska ili crkvena godina svojom podjelom na tri ciklusa i rasporedbom blagdana unutar njih ima snagu voditi i vjernike i svećenike u napredovanju u duhovnosti i pobožnosti, pa je važno nastojati razumjeti njezino značenje i iz nje crpiti poticaje za svakodnevni život. Liturgijska se godina dijeli na tri ciklusa: božićni, uskrsni i vrijeme kroz godinu, a svaki ima zadatak produbiti najveća otajstva u svjetlu nauka Katoličke Crkve. Crkvena godina počinje božićnim ciklusom, nastavlja se prvim dijelom vremena kroz godinu, potom slijedi uskrsni ciklus, nastavlja se drugim dijelom vremena kroz godinu i završava Nedjeljom Krista Kralja. Osim toga, prema rasporedbi liturgijskih čitanja, crkvena godina nije jedinstvena, nego se dijeli na tri vremena, odnosno godine: godinu A, godi...
Došašće – početak liturgijske godine
Blagdani i sveta vremena

Došašće – početak liturgijske godine

Liturgijska godina počinje Prvom nedjeljom došašća, a završava Nedjeljom Krista Kralja svega stvorenja. Podijeljena je na tri vremena: božićno, uskrsno i vrijeme kroz godinu. Božićno vrijeme naglašava otajstvo Božjega utjelovljenja, uskrsno otajstvo otkupljenja po Kristovu križu i uskrsnuću, a vrijeme kroz godinu predstavlja nešto manje intenzivno razdoblje u sklopu liturgijske godine, ali sa svrhom da bi se jasnije uočila uzvišenost cjelokupnoga vazmenoga otajstva. Božićno vrijeme stoji na početku liturgijske godine, odnosno započinje Prvom nedjeljom došašća, nastavlja se narednim trima adventskim nedjeljama, svoj vrhunac ima u Božiću i Bogojavljenju, a prema današnjem računanju završava Krštenjem Gospodinovim, odnosno nedjeljom nakon Bogojavljenja. Prva nedjelja došašća pada u nedjel...
Pouskrsno vrijeme vazmenoga ciklusa
Liturgika

Pouskrsno vrijeme vazmenoga ciklusa

Liturgijska godina: božićni ciklus, uskrsni ciklus i  vrijeme kroz godinu Liturgijska godina se sastoji od tri temeljna ciklusa, a to su božićni, uskrsni i vrijeme kroz godinu. Počinje božićnim ciklusom, odnosno Prvom nedjeljom došašća, a završava nedjeljom Krista Kralja. Cjelokupna rasporedba svetoga vremena ima za cilj postupno nas uvoditi u otajstva vjere, a posebno u tom svjetlu stavlja naglasak na Božje spuštanje među nas ljude i njegovu uzvišenu odluku da nam daruje svoga Sina, kao i Sinovljevu poslušnost Očevoj volji do smrti na Križu, po kojoj nas je otkupio i snagom svoga uskrsnuća otvorio pristup nebeskoj slavi. Svaki je u tom smislu blagdan pomno promišljen i pomaže nam da bolje i snažnije razumijemo značenje tolike Božje ljubavi, a njihovo smještanje unutar pojedinih cik...
Liturgijsko vrijeme kroz godinu
Blagdani i sveta vremena, Liturgika

Liturgijsko vrijeme kroz godinu

Liturgijska godina ima svoje zakonitosti, a srž njezina razdoblja sačinjavaju tri ciklusa, unutar kojih se slave dva najveća kršćanska otajstva - Kristovo utjelovljenje i njegovo uskrsnuće, a koja su prožeta svojevrsnim odasima koje nazivamo vrijeme kroz godinu. Tako liturgijska godina započinje božićnim ciklusom, u kojemu je naglasak na spoznanju i zahvalnosti Bogu Ocu na daru Njegova Sina, koji po svom utjelovljenju postaje nama u svemu jednak, osim u grijehu. Taj božićni ciklus započinje prvom nedjeljom došašća, središte mu je Božić, a završava blagdanom Krštenja Gospodinova. Božiću tako prethode četiri nedjelje došašća, a na njega se nastavlja božićna osmina, kojoj je cilj još nas snažnije uvesti u tajnu Božje namisli da se spusti među nas ljude. U okviru božićnoga ciklusa, osim s...
Liturgijska godina
Blagdani i sveta vremena

Liturgijska godina

Ovih ćemo dana ući u novu liturgijsku godinu koja započinje prvom nedjeljom došašća. Možda nas je netko upitao ili smo se i sami znali upitati, čemu ustvari svi blagdani koje slavimo, čemu liturgijska godina. Nije li to tek određena tradicija i folklor ili možda poznato nam "evociranje uspomene na slavne dane"? Htjeli bismo u ovom članku reći nešto o smislu, odnosno o teologiji kršćanskih blagdana i same liturgijske godine. Recimo odmah da liturgijska godina nije samo neki izvanjski okvir kršćanskih blagdana. Ona je plod teološke refleksije o vremenu. Bogoslužje je Crkve sastavni dio povijesti spasenja, liturgijska je godina nastavak-produženje biblijske povijesti spasenja, ona je prostor u kojem se slavi, ostvaruje i uprisutnjuje vazmeno otajstvo Kristove muke, smrti, uskrs...
Liturgijska i astronomska godina
Blagdani i sveta vremena

Liturgijska i astronomska godina

Kršćanski blagdani i svetkovine, kao i cijela liturgijska godina predstavljaju zapravo Kristovo otajstvo spasenja koje se ostvaruje među nama. To znamo i vjerujemo. Međutim, vremenski, astronomski okvir, kao i simbolika određenih obreda koji se slave na te dane, povijesno su uvjetovana kulturama u kojima su nastajali. U tome će smislu biti zanimljivo pogledati podrijetlo određenih svetkovina i njihovo mjesto u liturgijskoj i astronomskoj godini. Naime, određeni elementi u našem liturgijskom kalendaru stariji su od samoga kršćanstva i u sebi uključuje drevne spoznaje i vjerovanja. Da ne bi bilo zabune, evo samo jednoga primjera. Obredna su pranja postojala u Židova i u okolnih naroda još prije Isusa Krista. Ono je i danas značajno u hinduizmu i u mnogim animističkim religijama. Među...