Srijeda, 18 svibnja

Oznaka: liturgika

Odgoj za liturgiju
Liturgika

Odgoj za liturgiju

Koliko nas vežu neki liturgijski propisi? Može se steći dojam da neki (mlađi) svećenici olako čine nešto mimo propisa ili da se neki (stariji) svećenici isuviše drže nekih propisa (gdje ih samo pronađu?) Evo jednog zanimljivog primjera. U Prethodnim napomenama Misala Pija V. (važećeg do liturgijske reforme Drugog vatikanskog sabora) u poglavlju gdje se opisuje način na koji se svećenik oblači za misu u br. 3 doslovno stoji: Tum Alba induitur, caput submittens, deinde manicam dexteram brachio dextero, et sinistram sinistro imponens. Daje se, dakle, naputak svećeniku da prilikom oblačenja albe treba staviti desnu ruku u desni rukav, a lijevu u lijevi. Danas nam ovakva odredba može doista izgledati smiješno. Izraz je to rubricizma koji je nastupio s tridentinskom reformom. Naime, da b...