Oznaka: Marija Bogorodica

Sveta Marija Bogorodica – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Sveta Marija Bogorodica – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Noćas i danas prepuni smo čestitki i dobrih želja. Želimo jedni drugima prvenstveno dobro zdravlje, zatim uspjeh u školi i na poslu, uspjeh u društvu i obitelji; želimo jedni drugima da nam se sve želje ostvare. A što bi čovjek vjernik mogao i trebao poželjeti svome bližnjemu? Poslušat ćemo pažljivo Božju riječ i dopustiti da nas ona pouči, da bismo, kako to veli molitva Crkve, mogli misliti i željeti što je pravo, što je u skladu s Božjom voljom. Da bismo, dakle, dostojno proslavili ova sveta otajstva, pokajat ćemo se za svoje grijehe da bismo tako mogli obnovljena duha započeti prvi dan ove godine. Gospodine, ti si svojom riječju sve ni iz čega stvorio. Gospodine, smiluj se! Kriste, u tebi se blagoslivljaju sva plemena zemlje. Kriste smiluj ...
Bogorodica je čuvarica sjećanja – razmišljanje uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogorodica je čuvarica sjećanja – razmišljanje uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije

Pitanje majčinstva je stvarnost koja obuhvaća cijeli proces od pripreme za majčinstvo, pa potom rođenje i sve do prihvaćanja zadaća koje čekaju majku nakon rođenja djeteta. Na žalost, uslijed neobičnog načina života i životnih okolnosti ovoga svijeta, dogodi se da se ova životna veza i upućenost majke na dijete ne ostvari u punoj mjeri, već samo u ograničenim dimenzijama. U praksi stoga bude tako da osoba koja je rodila dijete ne vrši majčinske zadaće, te dijete ostane uskraćeno za mnoge osjećaje koje djetetu može pružiti samo majka, kao što i majka ostane uskraćena za mnoge osjećaje koje njoj može pružiti i u njoj potaknuti samo dijete. Svjesno ili nesvjesno, mnoge majke to danas zaboravljaju. Nije obećavajuće kada u životu postaje važnije mnogo toga od samoga djeteta i zajedništv...
Sveta Bogorodica Marija – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Sveta Bogorodica Marija – homilija

vod i pokajnički čin Danas Crkva slavi svetkovinu Marijinog bogomaterinstva, ali svi smo mi, k tome, pod dojmom početka građanske godine. Što lijepo poželjeti onima kojima čestitamo? Naravno, rekli bismo: zdravlje mir, sreću… Sve su to lijepi Božji darovi. Današnja nam Božja riječ govori da trebamo težiti za Božjim blagoslovom, jer samo on u potpunosti ispunja našu dušu mirom i radošću. U tome nam je smislu Marija, Isusova majka, nenadmašan uzor i zagovornica: ona se u potpunosti predala u volju Božju i na poseban način sudjelovala u našem spasenju. Po njezinu primjeru i mi zazivamo na nas Božji blagoslov, da bismo se ispunili istinskim mirom i radošću. Gospodine, u tebi je izvor životni, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si od...
Sveta Bogorodica Marija – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Sveta Bogorodica Marija – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Danas na Svetkovinu Marije Bogorodice slavimo i početak građanske godine Uz dobre želje koje jedni drugima izričemo, Crkva nas poziva da jedni druge blagoslivljamo te da jedni drugima budemo blagoslov. Gospodine ti nas blagoslivljaš utjelovljenjem svojega Sina. Gospodine smiluj se! Kriste, u tebi se blagoslivljaju sva plemena zemlje. Kriste smiluj se! Gospodine, ti nas pozivaš da budemo jedni drugima na blagoslov. Gospodine smiluj se! Nacrt za homiliju Danas će biti izgovoreno mnogo dobrih riječi, bit će izražene mnoge čestitke i dobre želje. Doista, osnovno sredstvo ljudske komunikacije jest riječ. Iako može izgledati da je istinita ona latinska izreka po kojoj riječi lete, a ono napisano ostaje, ipak je istina posve drugačij...
Marija Bogorodica
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Marija Bogorodica

Veliku je istinu izgovorio sveti Ivan Krstitelj dok je propovijedajući obraćenje pripremao Mesijin dolazak u srcima ljudi. Naime, kritizirao je farizeje i saduceje koji su dolazili k njemu ali u dvoličnosti, nespremni obratiti se, te im je, između ostaloga, govorio: I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Ako je Bog mogao i može iz kamenja podići djecu Abrahamovu, onda je tim više mogao i sam doći na svijet među ljude na bezbroj načina koje mogla izvršiti njegova svemoć. Njegova dobrota, mudrost i ljubav, odredile su pak da taj način na koji će doći na svijet u narodu koji je izabrao za svoju baštinu bude onaj do kraja naravan. Htio je postati čovjekom izabirući rod Abrahamov u kojem je i sam postao p...
Sveta Bogorodica Marija – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Sveta Bogorodica Marija – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas, kada se u svijetu slavi Nova godina, u Crkvi se spominjemo Marije Bogorodice. Ona nam je najbolji i najsvjetliji primjer kako valja ići Božjim putem da bi čovjek postigao mir duše i da bi taj mir širio u svijetu. Pokajat ćemo se za sve svoje grijehe i propuste da bismo mirno, sabrano, s Bogom pomireni, mogli poslušati Božju riječ i proslaviti ova lijepa otajstva Kristove smrti i uskrsnuća. Gospodine, ti si prije svih vjekova i ostaješ dovijeka. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si savršena slika Boga nevidljivoga. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i nas pozivaš da vjerom, nadom i ljubavlju vjerno odražavamo tvoje spasenje u ovome svijetu. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Noćas su potekle litre i litre pića, sve u ...
Sveta Bogorodica Marija – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Sveta Bogorodica Marija – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Nova je godina. Ako se kaže da je dobar početak – pola posla, onda bismo stvarno htjeli da početak ove godine bude u Gospodinu, bude blagoslovljen po zagovoru Blažene Djevice Marije čijeg se materinstva danas spominjemo. Htjeli bismo da Božji blagoslov počine danas na svakom čovjeku dobre volje, tako da se Kraljevstvo Božje proširi po cijelome svijetu. Zato ćemo na početku zazvati na nas milosrđe Božje. Gospodine, ti oduvijek blagoslivljaš i čuvaš svoj narod. Gospodine smiluj se! Kriste, tvoje nas blago lice obasjava svakoga dana. Kriste, smiluj se! Gospodine, tvoj blagi pogled počiva na svakom čovjeku koji je potrebit tvoga milosrđa. Gospodine smiluj se! Nacrt za homiliju U starom je svijetu izgovorena riječ bila izuzetno važ...
Milosrdna Bogorodica – razmišljanje uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Milosrdna Bogorodica – razmišljanje uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije

Stvarajući čovjeka Bog ga je odredio za život, pri čemu je čovjek trebao prihvatiti ne samo Božji stvaralački, nego i otkupiteljski plan. Točnije čovjek je bio pozvan na vječnost, te je sa svoje strane imao surađivati s milošću kako bi ostvario puninu života. Bio je stvoren kako bi se ‘rodio’ za vječnost živeći istinsko zajedništvo sa Stvoriteljem. U tom duhu i svaki novopridošli pripadnik njegova roda uživao bi dar kojim je bio obdaren on sam. No čovjek je grijehom doveo u pitanje ovaj plan rađanja za ljepši i puniji život, tako da su se njegove posljedice pogubno odrazile na cijeli ljudski rod. Umjesto da Eva, prva žena, bude majka života kao što joj i ime kaže, ona je postala majka smrti, čime se dogodilo prvo veliko proturječje. Umjesto da rađa život, postala je začetnicom sm...
Vjera u bogomajčinstvo – razmišljanje uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Vjera u bogomajčinstvo – razmišljanje uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije

Naša nebeska Majka Marija živjela je u svojoj skromnosti i skrovitosti svoj život u Nazaretu. Ne znamo što je ona sve znala o sebi, o tome koliku joj je milost iskazao do trenutka kad ju je anđeo nazvao ‘milosti punom’. No znamo da nije znale sve, te da nije znala pojedinosti o otajstvu koje je Bog namijenio izvesti u njoj i po njoj. Ali ipak znamo da je imala čvrstu vjeru u Boga kojom je od njega prihvaćala sve, pa i mnogo toga što nije mogla sama od sebe razumjeti, jer je nadilazilo ljudske domete i okvire. Marijina vjera u Božje očinstvo Upravo jer se odlikovala vjerom u Boga, valja naglasiti da je njezina vjera u Boga bila živa vjera u živoga Boga. Nije bila ona formalna, ni vjera u Boga Zakona, da bi se prema Bogu odnosila samo u okviru zadanih odredbi. Njezina...
Meditacija uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije
Homilije u godini C, Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz svetkovinu Svete Bogorodice Marije

Zakonu podložan Često se u posmrtnim govorima naglašava kako je pokojnik bio „beskompromisan“ borac za neku vrijednu stvar. Neki će zlobno primijetiti da je slijepa vjernost načelima i dosljedna beskompromisnost zapravo znak uskoće i ljudske gluposti. A što da kažemo za Isusa? Je li on poznavao kompromise? Današnje čitanje jednostavno veli da je bio „Zakonu podložan, da podložnike Zakona otkupi“. Podsjetimo se da je Isus bio obrezan osmoga dana, kao i svi Židovi. Čim je navršio dvanaest godina hodočastio je u Jeruzalem slaviti Pashu i tako se podložio Zakonu. Prema židovskim zakonima i običajima odlazio je u hram, čak se dao i krstiti od Ivana kao da je grešnik. Iako Biblija izričito ne govori, očigledno se pridržavao židovskih propisa o čistim i nečistim jelima. Odlazio ...