Petak, 21 siječnja

Oznaka: Marija Majka Crkve

Blažena Djevica Marija – uzor vjere i Majka Crkve
Vjeronauk - srednja škola

Blažena Djevica Marija – uzor vjere i Majka Crkve

Unutar katoličke pobožnosti i učenja Katoličke Crkve, Blažena Djevica Marija, uz posebno štovanje koje ide samo Bogu, zauzima istaknuto mjesto, pa joj se tako znaju pridijevati različiti nazivi kako bi se istaknula njezina posebna uloga u povijesti spasenja. Ona je, naime, jedina od svih ljudi rođena bez ljage istočnoga grijeha, odnosno od svojega je začeća izuzeta i Bog joj je namijenio uzvišenu zadaću i poslanje - biti Majka Božjem Sinu. Pri tome je njezina sloboda u potpunosti bili očuvana pa je prihvaćanje toga Božjeg poziva poseban pokazatelj Marijine spremnosti i suradnje na Kristovu djelu otkupljenja. Poradi toga katolici ju nazivaju i suotkupiteljicom, imajući pri tome u vidu da je dakako Krist jedini posrednik između Boga i ljudi, odnosno da smo otkupljeni samo njegovom žrtvom...
Spomendan Marije Majke Crkve
Liturgika

Spomendan Marije Majke Crkve

1. Povijest Odlukom pape Franje i dekretom Kongregacije za nauk vjere određeno je da se Spomendan Marije Majke Crkve uvede kao obvezatni za cijelu Crkvu i to u ponedjeljak poslije Duhova počevši od ove godine, s time da se može uzeti i neki drugi dan u krajevima gdje je običaj slaviti Duhovski ponedjeljak.[1] Za taj spomendan određene su vlastite misne molitve i vlastita čitanja koja je odredila ista kongregacija dekretom: Dodaci u liturgijskim knjigama Rimskog obreda o spomendanu Blažene Djevice Marije, Majke Crkve.[2] Pitanje može li se Blaženoj Djevici Mariji dati naslov Majka Crkve bilo je predmetom rasprave na Drugom vatikanskom saboru, kada se pripravljala konstitucija o Crkvi Lumen gentium. Bilo je naime najava da bi se proglasila posebna konstitucija upravo o Majci Božjoj, a...
Tri dokumenta o uvođenju spomendana Blažene Djevice Marije Majke Crkve
Crkveno Učiteljstvo

Tri dokumenta o uvođenju spomendana Blažene Djevice Marije Majke Crkve

Uvod Prema odluci pape Franje Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata donijela je 11. veljače  Dekret o slavlju Blažene Djevice Marije, Majke Crkve u Općem rimskom kalendaru, čime je za cijelu Crkvu rimskog obreda uveden obvezatni spomendan Marije Majke Crkve koji se ima slaviti ponedjeljkom iza Duhova. Uz taj dekret kardinal Robert Sarah dao je i vlastiti komentar, da bi 24. ožujka 2018. ista kongregacija dala dodatno Priopćenje u kojem se kao prvo objašnjava da spomenuti Dekret ne dokida tradiciju da se u pojedinim biskupijama slavi duhovski ponedjeljak, a kao drugo, daje još neka objašnjenja glede prednosti slavljenja pojedinih spomendana. Donosimo prijevod sva tri teksta. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata Dekret o slavlju Blažene Djevice Marij...
Marija Majka Crkve
Blagdani i sveta vremena

Marija Majka Crkve

Na Duhovski ponedjeljak Crkva slavi blagdan Marije Majke Crkve, koji nas posebno poziva na promišljanje o ulozi Marije u Crkvi. Pri tome se naročito naglašavaju četiri vida: Marijina spremnost i potpuna podložnost Božjoj volji kada joj je anđeo navijestio da će začeti i roditi Sina, Kristove riječi na križu kada je Ivanu povjerio svoju Majku, a Majci povjerio Ivana, odnosno time je i nama darovao Mariju za Majku, Marijina nenametljiva ali čvrsta uloga u prvoj kršćanskoj zajednici, gdje se pokazala kao ona koja zajedno s drugima iščekuje silazak Duha Svetoga, te kao ona koja je postala već tada duhovna Majka apostolima i svima drugima koji su se sastajali na molitvu i lomljenje kruha, odnosno u punom smislu riječi postala Majka Crkve, Marijino uznesenje na nebo kao znak ne...