Oznaka: misa

“O jeziku, rode…”
Liturgika

“O jeziku, rode…”

U apostolskoj pobudnici Sacramentum caritatis od 22. veljače 2007. papa Benedikt XVI. progovara o Euharistiji. Dokument je to koji je rezultat biskupske sinode upravo na tu temu. U broju 61 papa govori o velikim euharistijskim slavljima uz sudjelovanje većeg broja svećenika pod predsjedanjem biskupa uz sudjelovanje velikoga broja vjernika. Nadovezujući se na ta velika euharistijska slavlja u broju 62 papa progovara o latinskom jeziku. Bit će korisno cijeli ovaj broj doslovno navesti: 62. Ovo što smo rekli ipak ne treba umanjiti vrijednost ovih velikih bogoslužja. U ovom trenutku mislim na poseban način na slavlja koja se upriličuju za vrijeme međunarodnih susreta, koji su danas sve češći. Ta se bogoslužja trebaju pravilno ostvarivati. Da bi se bolje izrazili jedinstvo i univerzal...