Oznaka: Mojsije

Tora, Isus i Pavao o razrješivosti ženidbe
Sveto Pismo

Tora, Isus i Pavao o razrješivosti ženidbe

1. Sažetak Prvotni Božji naum jest da je brak supružnicima trajno otkrivanje sama sebe: „Ovo je kost od mojih kostiju, pȕt od moje pȕti!“ (Postanak 2, 23a). Ženidbu čine samo jedan muž i samo jedna žena, a „dvoje njih bit će jedna pȕt“ (Postanak 2, 24). Njihovo je spajanje neopozivo, združenje nerastavljivo, vez nerazrješiv, zajednica doživotna; ne samo po spolnom općenju nego i po načinu ostvarenja konkretne čovječnosti, jer je čovjek bogolika ukupnost obaju spolova: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka… muško i žensko stvori ih“ (Postanak 1, 27). Ženidba je čin koji se obavlja pred Bogom: „Gospodin je bio svjedok između tebe i žene mladosti tvoje, koja… ti je… tvoja žena zakonita“ (Malahija 2, 13). Zato je razvrgnuće ženidbe Bogu mrsko: „mrzim rastavu braka, izjavljuje Go...
Mojsijev i Kristov zakon
Sveto Pismo

Mojsijev i Kristov zakon

Uvodna određenja Pravo Právo[1] je: „istinsko umijeće dobrote i jednakopravnosti“ (Celzo); ukupnost pravila koja uređuju životne odnose; cjelina propisa koji se odnose na neko područje; ovlast da se mogu obavljati poslovi, da se može čime raspolagati; mogućnost djelovanja, postupanja, vladanja čime; izraz kojim se označava pravna znanost; (objektivno) skup normi koje bi trebale vrijediti u određenom društvu, (subjektivno) skup ovlasti podložnika práva utemeljenih na pravnoj normi. „Tri su zapovijedi prava: pošteno živjeti, drugoga ne vrijeđati, svakomu dati što mu pripada“ (Ciceron). Zakon, „zapisana odredba“, u punom smislu riječi nije pravo nego određeni izraz prava. Pravo je predmet krjeposti[2] pravednosti, a zakonodavstvo krjeposti ...
Mojsije
Stopama svetaca

Mojsije

4. rujna Crkva liturgijski slavi starozavjetnog zakonodavca Mojsija, kojega je Bog izabrao i objavio mu se kao Onaj koji jest, preko kojega je izbavio svoj narod iz egipatskog ropstva i preko kojega je sa Židovima sklopio Savez na brdu Sinaju. Mojsije je u tom smislu prototip Isusa Krista, samoga Boga koji nam se objavio kao Spasitelj, Pomazanik i Sin Božji, koji nas je izbavio iz ropstva grijeha i omogućio nam svojim vazmenim otajstvom vječni život, te onaj koji je sklopio s nama Novi Savez, zapečaćen njegovom krvlju.  O Mojsiju najviše saznajemo iz Petoknjižja, napose iz Knjige Izlaska, gdje su posebno istaknuti izlazak iz egipatskog ropstva i sklapanje Sinajskog saveza. Sveto pismo na početku te knjige govori o nevoljama koje su nastupile nakon smrti Jakovljevog sina Josipa, koje...