Oznaka: mormoni

Mormoni [video]
Lectio Brevis

Mormoni [video]

Crkvu Isusa Krista, tj. mormone,  osnovao je Joseph Smith (1805.-1844.) 1830. godine u SAD-u. Naziv „mormoni“ ili „mormonska Crkva“ nije on skovao, već će pripadnici te zajednice sebe nazivati Crkvom Isusa Krista svetaca posljednjih dana ili Kristovom zajednicom. U svakom slučaju, sve ih je pokrenuo spomenuti Josip tako što je počeo javno svjedočiti da mu se ukazao anđeo. Svoja viđenja i ulogu koja mu je dana opisao je Knjizi Mormona. Josip je odrastao u New Yorku u doba snažnog religijskog buđenja i naboja tog kraja. Mnogi su tada tvrdili da su imali viđenja ili ukazanja ove ili one vrste. Pokretane su tada brojne reformacije protestantskog duha, a ovdje valja izdvojiti metodiste. Naime, pod njihovim je utjecajem Smith vjerojatno i krenuo u snažnije religijske vode što je uključival...
Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
Vjeronauk - srednja škola

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Iako današnji čovjek uglavnom ima interes za nadnaravnim, taj je interes češće bitno drukčiji od onoga što preporučuje Crkva. Štoviše, sve više susrećemo razmišljanje oslonjeno na poznatu rečenicu koja računa s Bogom, ali ne i Crkvom: Bog da, Crkva ne. Tako se Crkva, kada se promatra izvan nje same, kod mnogih doživljava krutom, netolerantnom, zatvorenom prema rubnim skupinama, što sve pridonosi sve većem udaljavanju od nje. Između ostaloga, takvo distanciranje od Crkve otvara vrata traženju svetoga u nekim novim religioznim oblicima, ili pak u nekim već ukorijenjenim sektama i u našoj sredini. Temeljno o sektama Najčešće ljudi odlaze u sekte iz razloga praznine koju osjećaju i za koju smatraju da ju ne može popuniti Crkva ni Evanđelje kakvo se u njoj naviješta, zatim iz razloga ...
Mormoni ili sveci posljednjih dana
Teološki prilozi

Mormoni ili sveci posljednjih dana

Sve češće na ulicama možemo susresti elegantne mladiće s kravatama, s torbom i knjigom u ruci, kako zaustavljaju prolaznike i propovijedaju o Bogu u skladu s učenjem zajednice kojoj pripadaju. Riječ je o mormonima, jednoj od mnoštva kršćanskih sekti čije je učenje u mnogim dijelovima u suprotnosti s učenjem Katoličke Crkve. Mormoni sebe nazivaju: Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Tu je sljedbu utemeljio 1830. Joseph (Joe) Smith (1805. - 1844.) iz SAD-a, čiji su se preci doselili iz Engleske i pripadali prezbiterijanskoj slobodnoj crkvi. Otac mu se bavio proricanjem i kopanjem zlata, a i majka je naginjala praznovjerju. Takva je religiozna atmosfera ostavila traga i na Joeu. Uz to je u doba sazrijevanja doživio neke traume, te je postao psihički nestabilan. Tvrdio je da m...