Utorak, 7 prosinca

Oznaka: muž i žena

Žena, muškarac, kompliment
Kroz filozofsku prizmu

Žena, muškarac, kompliment

Tijelo i seksualnost su danas izvitopereni i redovit su predmet zloupotrebe. Zajedno s njima i govor, odnosno jezik kao sredstvo komunikacije, također nailaze na nepovjerenje i sumnjičavost. Danas se ne vjeruje komplimentima. Kada Bog govori u Svetom pismu stvorimo čovjeka na svoju sliku, On u muškarca i ženu utiskuje nešto od božanskog bića. Bog utiskuje dio božanske savršenosti. Dio božanske nježnosti. Dio božanske intimnosti, topline i hrabrosti. Od svoje božanske punine Bog se odriče djelića sebe i daruje se muškarcu i ženi. Kada govorimo o prisutnosti božanskog u muškarcu i ženi kako bismo u svjetlu stvaranja muškarca i žene opisali komplimente? Što su oni? Komplimenti su danas rečenice, izričaji koji se podvrgavaju sumnjama i napadima. Tumači ih se kao dvosmislene izraze koji ne...
Čovjek – žena i muškarac
Vjeronauk - srednja škola

Čovjek – žena i muškarac

Sveto pismo nas uči da su tek muškarac i žena zajedno čovjek, čime se želi istaknuti kako jedno drugom teže i žele ostvariti istinsko zajedništvo. Ipak, valja imati na umu da su žena i muškarac umnogome različiti, a te različitosti ponekad su izvor frustracija i nezadovoljstva pa ih je stoga dobro poznavati.  Ono što je naizvan najprije vidljivo i što ženu označava ženom, a muškarca muškarcem, to su tjelesni izgled i spolnost. Građa tijela npr., krhkost ili snaga, kao i drugi tjelesni pokazatelji tipičniji za muški ili ženski spol itekako utječu na način razmišljanja jednog ili drugog. Također, načelno se može reći kako se većina muškaraca i žena razlikuju po npr. gledanju na majčinstvo ili očinstvo, razlikuju se u psihologiji razmišljanja i djelovanja, po duhovnosti, religioznosti itd....
Muškarac, žena, brak i križ
Kroz filozofsku prizmu

Muškarac, žena, brak i križ

Rijetko se neki od životnih križeva bira i rijetko se nekom od životnih križeva ide u susret. Barem na početku brak je rijetki križ koji se bira i kojemu se ide u susret. Brak je jedini križ koji zahvaća oba dijela križa i onaj uspravni na koji se netko oslanja nogama i onaj poprečni na koji netko stavlja obje ruke. Nazvati brak križem barem ovdje nema nikakve veze s teškoćama i problemima bračnog života. Definirati brak kao križ predstavlja brak kao najposebniji oblik križa čije narav nije nositi ga sam i samostalno. Naša slika križa usmjerena je uvijek na jednoga, na onoga koji je sam i koji htio ili ne htio mora nositi sam križ. I težina križa kada ga nosi onaj koji je sam u tome je što mora nositi i njegov uspravni dio i njegov poprečni dio istovremeno, i ruke i noge mora upotrijeb...