Oznaka: Negdašnji obrednici korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (1): Kontekstualizacija obrednika
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (1): Kontekstualizacija obrednika

Uvod O obredniku kao liturgijskoj knjizi Katoličke crkve koja sadrži obrede potrebne svećeniku pri dijeljenju sakramenata i sakramentala, u pravom smislu riječi možemo govoriti tek od vremena izdanja prvog Rimskog obrednika 1614. god. Od tada možemo pratiti i dva temeljna smjera razvoja obrednika, jedan koji je prilično statičan i relativno lako povijesno istraživ, a vezuje se uz Rimsku crkvu, te drugi koji se ne može unificirati, nego tek donekle grupirati, a riječ je o nastanku mnogih obrednika partikularnih Crkava, takvih koji su pridonijeli manjim ili većim liturgijskim posebnostima dotičnog područja. Tako je i na području današnje istočne Hrvatske i Srijema, između Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora, bilo u upotrebi više latinskih i četiri hrvatska izdanja Rimskog obrednika, a t...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (2): Rimski obrednici
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (2): Rimski obrednici

Uvod Iako je, strogo gledajući, riječ o jednom Rimskom obredniku, a više izdanja, određene razlike koje se zapažaju između tipskih, latinskih netipskih i prevedenih izdanja, dozvoljavaju da govorimo i u pluralu. U tom ćemo smislu u ovom dijelu najprije dati kratak prikaz latinskih izdanja Rituale Romanum, te nešto precizniji hrvatskih izdanja. 1. Općenito o latinskim izdanjima Rituale Romanum Kako je u srednjem vijeku za Zapadu vladala velika šarolikost obreda i običaja, sve se više osjećala potreba za unificiranjem liturgije, a taj je zahtjev jasno izražen na Tridentskom saboru (1545.-1563.), te u vremenu između 1568. i 1614. god, kada su izdane najvažnije liturgijske knjige, i proveden u djelo.[1] Tako, prema riječima pape Pavla V., nakon što su njegovi prethodnici izdali Časoslov, Rimsk...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (3): Krajevni obrednici
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (3): Krajevni obrednici

Uvod Kako Rimski obrednik pape Pavla V. nije bio obvezujući, mnogi su (nad)biskupi izdali obrednike vlastitih (nad)biskupija, a oni su obično nastajali kompilacijom Rituale Romanum i ranije korištenih (pred)obrednika. Na ovim će područjima tako, do Drugog vatikanskog sabora, značajnu ulogu imati Ostrogonski, Kaločki, Zagrebački i Đakovački obrednici, od kojih su tek posljednji na hrvatskom jeziku, a ostali na latinskom. 1. Ostrogonski obrednici Još je hunski kralj Atila odabrao Ostrogon, grad na sjeveru današnje Mađarske, nedaleko od Budimpešte, za svoju prijestolnicu, a isto je učinio 960. god. i mađarski vladar Geza, te je on od tada postao i prijestolnica ugarskih kraljeva. U njemu je bio rođen, pokršten i okrunjen prvi ugarski kralj sv. Stjepan, koji je i utemeljio nadbiskupiju. Ost...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (4): Pastoralno-liturgijski naglasci sakramenta krsta
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (4): Pastoralno-liturgijski naglasci sakramenta krsta

Uvod Svaki od obrednika korištenih na području današnje istočne Hrvatske i Srijema prije Drugog vatikanskog sabora donosi više podnaslova unutar govora o sakramentu krsta. Većim su dijelom to isti tekstovi, no ima i nekih manjih odstupanja, što će biti jasno uočljivo iz pregleda koji slijedi. Najprije ćemo pružiti prikaz onih odredbi koje su bile propisane za služenje sakramenta krsta, a potom i redom sve obrede koje pronalazimo u svima ili nekom od obrednika. 1. Uvodne napomene o krštenju Obrednik pape Pavla V. iz 1614. god. najprije, u skladu s odlukama Tridentskog sabora i ondašnjom rubricističkom teologijom, donosi mnoge detaljne i izričite odredbe koje se moraju obvezno poštivati, a u potpunosti ih preuzimaju krajevni obrednici,[1] dok će tek manje izmjene biti vidljive u Rimskom o...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (5): O sakramentu pokore
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (5): O sakramentu pokore

Uvod Sakrament pomirenja ima svoje izvorište u milosrdnom Bogu, što se može promatrati kako u trinitarnim, tako i u kristovskim okvirima. Izmirenje s Bogom i pridizanje grešnog čovjeka česta je tematika kako starozavjetnih, tako i novozavjetnih tekstova. Posebna ovlast apostolima da otpuštaju i zadržavaju grijehe (usp. Iv 20,22-23), izravna je odredba po kojoj će se s vremenom oblikovati obred sakramenta pomirenja, u ranijim vremenima obično nazivanim pokora. On je, povijesno gledajući, prošao više oblika, a svaki je oblik pratilo i različito poimanje samog sakramenta. 1. Sakrament pokore do Tridentskog sabora[1] a) Kanonska pokora U počecima se Crkve sakrament krsta shvaćao kao jedini sakrament koji, u punom smislu riječi, oprašta grijehe, pa je stoga pravom kršćaninu nepotreban neki ...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (6): O sakramentu euharistije
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (6): O sakramentu euharistije

Uvod Dok će današnji teološki naglasci, imajući u vidu sakrament euharistije, naglašavati čvrstu povezanost misne žrtve, pričesti i štovanje oltarskog sakramenta, u negdašnjim se obrednicima može uočiti odsutnost takve isprepletenosti. Sakarment euharistije je, naime, u njima zastupljen samo pod vidom pričesti i štovanja, bez nužne upućenosti na misno slavlje. U tom je smislu, unutar onog dijela negdašnjih obrednika koji donose obrede i napomene vezane uz sakramente, euharistija prikazana samo pod vidom pričesti, i to u nekoliko podnaslova: nakon općih napomena donosi se obred dijeljenja pričesti, potom uredbe vezane uz uskrsnu pričest, te napomene i obred pričesti bolesnika. Riječ je o istim tekstovima kod svih obrednika, izuzev Rimskog obrednika iz 1929., koji je ponešto proširen,[1] a ...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (7): Posljednje pomazanje i sprovod
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (7): Posljednje pomazanje i sprovod

1. O SAKRAMENTU POSLJEDNJEG POMAZANJA Dok Jakovljeva poslanica 5,14-15, koja se redovito uzima kao polazišna točka u govoru o sakramentu bolesničkog pomazanja, upućuje na činjenicu da se obred prve Crkve sastojao od molitve zajednice i mazanja uljem u ime Gospodnje, te da su učinci tjelesno i duševno pridignuće bolesnika, te eventualno oproštenje grijeha, kasniji su naglasci stavili nešto drugo u prvi plan. Naime, kako se primanje sakramenta pokore počelo odgađati pred smrt, tako se isto dogodilo i sa sakramentom bolesničkog pomazanja, budući da se ono moglo dijeliti samo poslije pokore, a time se polako počinje mijenjati i shvaćanje samog sakramenta. Kada se, otprilike od 9. st., on počinje nazivazi posljednje pomazanje, postaje de facto sakrament umirućih, a umjesto tjelesnog i duhovnog...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (8): O sakramentu ženidbe
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (8): O sakramentu ženidbe

U v o d Uspoređujući negdašnje obrednike, lako se može uočiti kako je slavlje sakramenta ženidbe, u odnosu na ostale sakramente, bilo sadržajno najraznolikije, a istovremeno i najbogatije. No, prije no što pružimo prikaz tog bogatstva, donijet ćemo nekoliko natuknica vezanih uz obred vjenčanja u prošlosti. 1. Pogled u prošlost Najstariji starožidovski obred ženidbe nalazi se u Tobijinoj knjizi, a započinje tako što Sarin otac uzima njezinu ruku, te je predaje kao zaručnicu Tobiji, govoreći: "Evo, uzmi je prema Mojsijevu zakonu i odvedi je k svome ocu" (Tob 7,13b). Nakon toga ih blagoslovi, pozove svoju ženu, napiše ugovor i udari pečat. Potom se priređuje gozba koja traje četrnaest dana, a nakon nje zaručnici odlaze Tobijinom domu, gdje njegov otac uvodi mladenku u kuću, blagoslovi je i pr...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (9): Blagoslovi
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (9): Blagoslovi

Uvod Nakon dijela koji se odnosio na sakramente i sprovod, negdašnji su obrednici donosili propise i obrede vezane uz nesakramentalna slavlja, a tu posebno mjesto zauzimaju blagoslovi, ophodi i zaklinjanja. U ovom ćemo dijelu pružiti prikaz blagoslova prema negdašnjim obrednicima. 1. Općenito o blagoslovima Smisao blagoslova svoje značenje dobiva od Boga kao izvora svakog blagoslova, kojime, kao znaku čistog milosrđa, obasiplje čitav svijet i svako stvorenje. Taj je Božji blagoslov posebno vidljiv u predanju Sina za sve ljude, a po Kristu, kao Očevu blagoslovu, i Duhu Svetom, on se pretače u sve ljude. Kao takav, blagoslov sadrži dvostruku relacijalnost: s jedne strane Bog blagoslivlje ljude, očitujući tako svoju dobrotu, a s druge strane ljudi blagoslivljaju Boga, izražavajući mu tako zah...
Negdašnji obrednici korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (10): Ophodi
Liturgika

Negdašnji obrednici korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (10): Ophodi

Uvod Jedan od važnijih dijelova nesakramentalnih slavlja negdašnjih obrednika, korištenih na našim područjima, bili su i ophodi, koji su kod većine obrednika bili smješteni nakon blagoslova. Ovdje ćemo, nakon nekoliko općenitih naznaka i uvodnih napomena, pružiti njihov kraći prikaz. 1. Općenito o ophodima Ophode ili procesije, kao fenomen, možemo pronaći gotovo u svim religijama, a njihov se smisao prvenstveno vezuje uz prolaznost ovozemaljske stvarnosti i usmjerenost prema nečem Višem. U kršćanskom smislu, svoj prototip pronalaze u starozavjetnoj slici izlaska Izraelaca iz Egipta, preko lutanja po pustinji, do ulaska u Obećanu zemlju, a predstavljaju sliku Kristovog životnog puta u kojoj se posebno ocrtava misterij predanja po križu koje vodi konačnoj proslavi. Možemo govoriti o nekoliko...