Oznaka: Nevina dječica – homilije

Nevina dječica – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Nevina dječica – nacrt za homiliju

Čitanja: 1 Iv 1,5 – 2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18 Danas se spominjemo Nevine dječice. Znamo što se dogodilo. Kad su mudraci došli u Jeruzalem tražeći novorođenoga Kralja, u svojoj su potrazi stigli i do Herodova dvora. Na to se Herod pobojao za svoje kraljevsko prijestolje, pa je u zloj namjeri rekao mudracima da i njemu kažu za dijete kad ga pronađu. Mudraci su, nakon što su pronašli Isusa i poklonili mu se, otišli drugim putem u svoju zemlju. I onda, izvješćuje evanđelist Luka: Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca. Evo, toliko je strahovita bila zloća kralja Heroda. Pobio je nevine, dječicu u najnevinijoj dobi. Što je time post...