Srijeda, 26 siječnja

Oznaka: Pedesetnica (B)

Pedesetnica – Duhovi (B): Toranj do neba
Homilije u godini B

Pedesetnica – Duhovi (B): Toranj do neba

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-30.31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 Grad Bologna u Italiji poznat je po najstarijem sveučilištu na svijetu, po izvrsnoj tjestenini, poznat je po građevinama od crvene opeke, ali i po svojim tornjevima. Nisu to crkveni tornjevi. Jednostavno, u svoje su se vrijeme bogati građani Bologne natjecali u tome tko će sagraditi viši toranj. Oduvijek je nekim ljudima bio važan visoki status. I evo, o takvom visokom tornju govori već Knjiga Postanka. Veli da su svi ljudi u početku govorili jednim jezikom. I jednoga dana, nakon što su naučili kako se može zidati opekom, ljudi rekoše: „Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!“ Međutim, pripovijeda dalje Knjiga Postanka, ta se njihova...
Duh istinskog svjedočenja – razmišljanje uz Duhove (B)
Homilije u godini B

Duh istinskog svjedočenja – razmišljanje uz Duhove (B)

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-30.31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 Nedjelja Pedesetnice ili Duhovi kruna su uskrsnoga otajstva i vremena, kruna su odgojnog procesa izgradnje Isusovih učenika koji su snagom Duha Svetoga dostigli neophodnu zrelost. Dar Duha Svetoga je dar koji je Isus zajamčio i počeo davati svojim uskrsnućem, sve do dana dok nisu primili konačni izljev Duha Svetoga. Tim darom su se osnažili za naviještanje uskrsnuća sukladno nalogu koji im je dao uskrsli Gospodin koji ih je poslao da vrše njegovo poslanje: “Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas!” Onda dakle imaju vršiti ono što je njemu zapovjedio Otac kad ga je poslao da svijetu navijesti novi život za koji ih je osposobio svojim uskrsnućem. Otkako si primili dar Duha Svetoga zap...
Pedesetnica – Duhovi (B): Duh Božji
Homilije u godini B

Pedesetnica – Duhovi (B): Duh Božji

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-30.31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 Duh Božji na prorocima Neki dijelovi Svetoga pisma mogu nam izgledati nekako nestvarno. Evo, Bog se izravno obraća Abrahamu, Izaku i Jakovu, Bog razgovara s Mojsijem, s tolikim prorocima… Kao da su to bila nekakva posebna, sveta vremena. Kao da se Bog, odnosno Duh Božji izravno i očito upletao u život davnih biblijskih velikana. Tako, na primjer, nakon što je Samuel pomazao Davida za kralja, veli Prva knjiga o Samuelu, „Duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana“ (1 Sam 16,13). Duh Gospodnji koji je obilato bio na Mojsiju, sišao je i na onih sedamdeset starješina (Br 11,24-29) ili na suca Gideona (Suci 6,34), čak i na poganina Bileama (Br 24,2). Oni su, kao i svi proroci, potaknuti Božjim Duhom govorili...
Vazmeno vrijeme (B): homilije i liturgijsko pjevanje [knjiga]
E-knjige, Homilije u godini B, Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Vazmeno vrijeme (B): homilije i liturgijsko pjevanje [knjiga]

Klikom na sliku otvara se knjiga koja sadrži homilije i prijedloge za liturgijsko pjevanje za vazmeno vrijeme u godini B. Ti su prilozi tijekom godina postupno objavljivani na ovom portalu, a ovdje su ujedinjeni prvenstveno s nakanom da budu na korist svećenicima i voditeljima liturgijskog pjevanja. Uz svaku vazmenu nedjelju te svetkovine Uzašašća i Duhova donosimo po dvije homilije i prijedlog za liturgijsko pjevanje. Homilije su napisali Ivan Bodrožić i Zvonko Pažin, a prijedloge je priredio Mirko Jurić. Knjižica se može pregledati ili preuzeti klikom na donju sliku.
Obnavljati lice zemlje – razmišljanje uz Duhove (B)
Homilije u godini B

Obnavljati lice zemlje – razmišljanje uz Duhove (B)

Svojim slavnim uskrsnućem Isus je ispunio djelo koje mu je Otac povjerio da ispuni među ljudima. Ispunivši svoje poslanje, pripremio ih je za onaj konačni zahvat i dar koji im je planirao dati, nakon što je znao da mu je prijeći ponovno k Ocu. Ali njegovo poslanje nije bila neka vrsta izvanjske misije, nakon koje se trebao vratiti k Ocu, već se njegovo poslanje ticalo same biti ljudskoga života. Ono je zadiralo u onu najdublju dubinu, u život kao takav i u ljudsku dušu i nutrinu, premda su cijela zemlja i svemir vapili za temeljitom obnovom. Njegovo djelo spasenja, naime, ticalo se u prvom redu obnove čovjeka koji je poradi grijeha postao ruševina, pa i kada se to izvana nije vidjelo. Čovjek se urušio u sama sebe nakon što je zgriješio i odrekao se zajedništva s Bogom, nakon čega ...
Duhovi (B): Tijelo protiv Duha
Homilije u godini B

Duhovi (B): Tijelo protiv Duha

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15 Priznajmo: koji put se osjećamo razdijeljenima. Znamo što bismo trebali učiniti i kako bismo se trebali ponašati, ali neki nutarnji poriv tjera nas na suprotno. Trebali bismo urediti kuću, trebali bismo biti iskreni, trebali bismo se odreći lijenosti, trebali bismo se više posvetiti duhovnim stvarima…, a ipak to ne činimo. Pa i Pavao veli: „Zbilja ne razumijem što radim: ta ne činim ono što bih htio, nego što mrzim – to činim!“ Kako to razumjeti? Veli Pavao: „Tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete.“ Netko će, možda, na prvu reći da su ove riječi o tijelu i duhu primjerene „mračnom srednjem vijeku“ gdje se mrzilo sve što je od ove zemlj...
Duhovi (B) – homilija
Homilije u godini B

Duhovi (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin U današnjem svijetu ima puno ponuda. Koji puta nije lako razlikovati dobro od zla. Isus nas poučava da svako djelovanje trebamo vrednovati prema njegovim plodovima. U Crkvi – čiji rođendan danas slavimo – djeluje Duh Sveti koji rađa dobrim plodovima. Po svojoj ljudskoj slabosti mi toliko puta dopuštamo da nas zavede duh ovoga svijeta koji rađa zlim plodovima. Zato ćemo se pokajati za sve svoje grijehe, da bismo po ovome svetome slavlju ubrali obilne plodove Duha Svetoga. Gospodine, u počecima svijeta tvoj je Duh lebdio nad vodama. Gospodine, smiluj se! Kriste, na krštenju u Jordanu Duh Sveti je sišao na te. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti na svoju Crkvu vazda izlijevaš mnogostruke darove Duha Svetoga. Gospodine, smiluj se! Nacrt z...
Duhovi (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

Duhovi (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo dan kada je silinom Duha Svetoga rođena Crkva i zahvaljujemo Bogu što po tom istom Duhu Crkva i danas utjelovljuje Krista i njegovo spasenje. Mi smo udovi Tijela Kristova koje je Crkva, tijela koje uzglobljuje i povezuje upravo Duh Sveti. Molimo Gospodina da Duh Sveti bude djelatan u Kristovoj Crkvi i u čitavom svijetu. Gospodine, u počecima svijeta tvoj je duh lebdio nad vodama. Gospodine, smiluj se! Kriste, kod krštenja u Jordanu na tebe je sišao Duh Sveti. Kriste smiluj se! Gospodine ti i na nas kao nekoć na apostole izlijevaš snagu Duha Svetoga. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Pomislite što bi se dogodilo kad u cijeloj državi ne bi bilo struje tjedan dana? Ne radi se uopće o tome što bismo navečer mor...
Sila Duha Svetoga – razmišljanje uz Duhove (B)
Homilije u godini B

Sila Duha Svetoga – razmišljanje uz Duhove (B)

Tek nakon što je apostolima dao dodatnu pouku nakon svoga uskrsnuća, Gospodin je mogao uzići k Ocu. No uz pouku o onome što se dogodilo dao je i preporuku o tome što trebaju unaprijed činiti i kako se ponašati. Tako ih je ostavio u ozračju molitve, traženja i otvaranja srca kako bi ostvarili jedan od prvih neposrednih ciljeva, a taj je bio da prime dar Duha Svetoga. O tom daru ovisilo je ne samo njihovo djelovanje, nego i cijeli njihov život. U takvom ozračju došao je za apostole dan Pedesetnice kad se dogodio izljev Duha Svetoga, to jest kad je na njih sišla ‘snaga odozgo’, nakon čega su uvjereno i uvjerljivo propovijedali radosnu vijest i pozivali na obraćenje sve ljude, počevši od svojih sunarodnjaka. Zato je ovaj dar bio ponajprije dar Uskrsloga, jer bez njegova uskrsnuća ne bi...
Duhovi (B)
Homilije u godini B

Duhovi (B)

Dj 2,1-11 Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vide kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme, koje se ispunilo, i prostor skupili u jednu točku. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan koji se slavio sedam sedmica nakon početka žetve ječma. Vremenom je postao komemoracija sklapanja Sinajskog saveza – tada je Izrael postao Božji narod. Djela apostolska poput jeke preuzimaju i odražavaju biblijske motive prisutne u opisu sklapanja Saveza i time predstavljaju Pedesetnicu kao obnavljanje Saveza s Bogom tj. re-konstituciju naroda Božjega. Opis silaska Duha Svetoga je dinamičan, ali u skladu sa starozavjetnom biblijskom tradicijom. Opažamo da se ovdje radi i o auditivnim kao i o vizualnim manifestacijama silaska D...