Oznaka: Pedesetnica

Duhovi (C): Poučavat će vas
Homilije u godini C

Duhovi (C): Poučavat će vas

Do prije nekih tri stotine godina bilo je polihistora, odnosno ljudi koji su posjedovali sve znanje svoga vremena. Danas je to posve drugačije. Znanje se toliko umnožilo, da je jednostavno nemoguće da netko posjeduje sve znanje iz prirodnih i društvenih znanosti. Čak se i u određenom području vrhunski stručnjaci usko specijaliziraju. Zato, ako netko želi steći neka znanja, mora se dati poučavati, mora poznavati povijest razvoja znanja o nekom području. Koliko god mi to ne željeli priznati, mi smo u velikoj mjeri neispisana bilježnica u koji su drugi upisivali, pa i dalje upisuju. Naš pogled na život i stvarnost temelji se na našoj kulturi i predaji. Naše razmišljanje uvelike je obilježeno našim roditeljima, učiteljima i društvu u kojem smo rasli. Razuman čovjek daje se poučiti, kao što...
Duh koji poučava o svemu – razmišljanje uz Duhove (C)
Homilije u godini C

Duh koji poučava o svemu – razmišljanje uz Duhove (C)

Slavimo danas svečani dan Pedesetnice, pedeseti dan nakon uskrsnuća Gospodinova na koji je otajstvo Isusova očitovanja svijetu dovedeno do svoga vrhunca. A riječ je o Božjoj objavi koja nije samo neka vrsta intelektualnog otkrića, već se radi o Božjem daru po kojem je Bog dovršio svoje darivanje. Svemogući Bog koji nas je obdario darom svoga Sina i njegova uskrsnuća, doveo je do punine svoj plan šaljući nam i Duha Svetoga. I doista, Gospodin Isus je svoje djelo spasenja i objavljenja doveo do kraja po Duhu Svetome koji je dovršio Očev spasenjski naum i njegove mesijansko djelovanje. I ono što je vrlo zanimljivo, Isus je svojim učenicima uvijek govorio da će im poslati onoga tko će ih dovršiti njegovo djelo, tko će uzimati od Oca i od njega, a davati njima. To jest, isticao je da će ih ...
Pedesetnica – Duhovi (B): Toranj do neba
Homilije u godini B

Pedesetnica – Duhovi (B): Toranj do neba

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-30.31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 Grad Bologna u Italiji poznat je po najstarijem sveučilištu na svijetu, po izvrsnoj tjestenini, poznat je po građevinama od crvene opeke, ali i po svojim tornjevima. Nisu to crkveni tornjevi. Jednostavno, u svoje su se vrijeme bogati građani Bologne natjecali u tome tko će sagraditi viši toranj. Oduvijek je nekim ljudima bio važan visoki status. I evo, o takvom visokom tornju govori već Knjiga Postanka. Veli da su svi ljudi u početku govorili jednim jezikom. I jednoga dana, nakon što su naučili kako se može zidati opekom, ljudi rekoše: „Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!“ Međutim, pripovijeda dalje Knjiga Postanka, ta se njihova...
Duh istinskog svjedočenja – razmišljanje uz Duhove (B)
Homilije u godini B

Duh istinskog svjedočenja – razmišljanje uz Duhove (B)

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-30.31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 Nedjelja Pedesetnice ili Duhovi kruna su uskrsnoga otajstva i vremena, kruna su odgojnog procesa izgradnje Isusovih učenika koji su snagom Duha Svetoga dostigli neophodnu zrelost. Dar Duha Svetoga je dar koji je Isus zajamčio i počeo davati svojim uskrsnućem, sve do dana dok nisu primili konačni izljev Duha Svetoga. Tim darom su se osnažili za naviještanje uskrsnuća sukladno nalogu koji im je dao uskrsli Gospodin koji ih je poslao da vrše njegovo poslanje: “Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas!” Onda dakle imaju vršiti ono što je njemu zapovjedio Otac kad ga je poslao da svijetu navijesti novi život za koji ih je osposobio svojim uskrsnućem. Otkako si primili dar Duha Svetoga zap...
Pedesetnica – Duhovi (B): Duh Božji
Homilije u godini B

Pedesetnica – Duhovi (B): Duh Božji

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-30.31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15 Duh Božji na prorocima Neki dijelovi Svetoga pisma mogu nam izgledati nekako nestvarno. Evo, Bog se izravno obraća Abrahamu, Izaku i Jakovu, Bog razgovara s Mojsijem, s tolikim prorocima… Kao da su to bila nekakva posebna, sveta vremena. Kao da se Bog, odnosno Duh Božji izravno i očito upletao u život davnih biblijskih velikana. Tako, na primjer, nakon što je Samuel pomazao Davida za kralja, veli Prva knjiga o Samuelu, „Duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana“ (1 Sam 16,13). Duh Gospodnji koji je obilato bio na Mojsiju, sišao je i na onih sedamdeset starješina (Br 11,24-29) ili na suca Gideona (Suci 6,34), čak i na poganina Bileama (Br 24,2). Oni su, kao i svi proroci, potaknuti Božjim Duhom govorili...
Vazmeno vrijeme (B): homilije i liturgijsko pjevanje [knjiga]
E-knjige, Homilije u godini B, Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Vazmeno vrijeme (B): homilije i liturgijsko pjevanje [knjiga]

Klikom na sliku otvara se knjiga koja sadrži homilije i prijedloge za liturgijsko pjevanje za vazmeno vrijeme u godini B. Ti su prilozi tijekom godina postupno objavljivani na ovom portalu, a ovdje su ujedinjeni prvenstveno s nakanom da budu na korist svećenicima i voditeljima liturgijskog pjevanja. Uz svaku vazmenu nedjelju te svetkovine Uzašašća i Duhova donosimo po dvije homilije i prijedlog za liturgijsko pjevanje. Homilije su napisali Ivan Bodrožić i Zvonko Pažin, a prijedloge je priredio Mirko Jurić. Knjižica se može pregledati ili preuzeti klikom na donju sliku.
Uskrsni ciklus liturgijske godine [knjiga]
Blagdani i sveta vremena

Uskrsni ciklus liturgijske godine [knjiga]

Ova e-knjiga sadrži tekstove koji su objavljeni na ovom portalu, a vezani su uz svetkovine, blagdane i sveta vremena uskrsnog ciklusa liturgijske godine. U njoj se nalaze pojašnjenja korizmenog vremena, Velikog tjedna, Uskrsa, pouskrsnog vremena, Uzašašća i Duhova. Ovdje ih ujedinjujemo kako bi zainteresiranima bili dostupniji, a e-knjiga se otvara klikom na donju sliku.
Snaga riječi po Duhu Svetomu – razmišljanje uz Duhove (A)
Homilije u godini A

Snaga riječi po Duhu Svetomu – razmišljanje uz Duhove (A)

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Danas na svetkovinu Pedesetnice, kada se spominjemo silaska Duha Svetoga na apostole i prvu kršćansku zajednicu, čitali smo Božju riječ koja nam je ispripovjedila da se dolazak Duha Svetoga očitovao kao dar jezika. Tako sveti Luka u Djelima apostolskim zapisa: I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Kako vidimo, Duh Sveti se i u svome silasku na Apostolsku zajednicu, a kasnijem očitovanju preko učenika, pokazuje kao dar jezika, to jest govora. A u drugom čitanju sveti Pavao govori Korinćanima da nitko ne može reći ‘Gospodin Isus’ osim u Duhu Svetom, čime i on...
Duhovi (A): Darovi
Homilije u godini A

Duhovi (A): Darovi

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Roditelji se veoma rano susreću s dječjom sebičnošću, kada dijete ne želi dati drugom djetetu svoju igračku, jer je to njegovo. Psiholozi vele da je to razumljiv stadij ljudskog razvoja. Vjerojatno je tako. Međutim, kada dođemo u zrelu dob – pogotovo kao vjernici – možemo se zapitati, što je zapravo moje i samo moje? Život? Sposobnosti? Inteligencija? Vještine? Ne baš. Ja nisam stvorio vlastiti život. Darovan mi je. Nadalje, govorimo o talentima, nadarenostima. Talent je nešto što smo nezasluženo dobili, talent je na-darenost – dar! U gradu Korintu su neki kršćani bili silno ponosni i pomalo se nadmetali nekim svojim duhovnim sposobnostima. Pavao im govori, da se čovjek tome smije radovati, ali da st...
Duhovi (A): Različiti su darovi
Homilije u godini A

Duhovi (A): Različiti su darovi

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Apostol Pavao je bez sumnje bio veliki autoritet u prvim kršćanskim zajednicama. Bio je čovjek iznimne grčko-židovske naobrazbe, gorljiv, odlučan, hrabar, a u isto vrijeme čovjek posebnih duhovnih darova. Prema vlastitom svjedočanstvu, vidio je uskrsloga Krista, imao je nebeska viđenja i čuo nadzemaljske glasove. Međutim, u svemu tome nije bio uskogrudan i umišljen. Vjerovao je da Bog mnogovrsne i čudesne darove daje i drugim ljudima, bez njihovih posebnih zasluga. Tako on izvješćuje kako je među kršćanima u Korintu bilo različitih duhovnih darova. Tako, piše on, neki među njima imaju dar prorokovanja, drugi dar liječenja, drugi opet dar jezika, dar služenja, dar razlučivanja duhova. Sve same čudesne ...