Četvrtak, 22 listopada

Oznaka: političko-teološki anarhizam

Hijerarhijsko kršćanstvo
Filozofska teologija

Hijerarhijsko kršćanstvo

Različita su shvaćanja hijerarhije i nijedna hijerarhija nije bez određenih složenosti. Možemo govoriti o hijerarhiji moći. Ona se temelji na snazi položaja. Možemo govoriti o hijerarhiji nazivlja. Ona se temelji na snazi i moći imena. Možemo govoriti o hijerarhiji kontrole. Ona se temelji na sposobnosti predviđanja poteza onoga koji je mogući neprijatelj. U zadnjih nekoliko desetljeća hijerarhija Katoličke Crkve često se nalazi na udaru različitih kritika. Neke od tih kritika su opravdane. Neke u svom kritičkom pristupu promašuju bit postojanja hijerarhije u Katoličkoj Crkvi. Uvijek treba imati na umu da određena hijerarhija može biti zloupotrijebljena bez da se sama hijerarhija razumije kao u sebi zla i pogrešna. U političkoj hijerarhiji kojom dominira demokratsko uređenje zloupotreb...