Oznaka: potvrda

Krizma – sakrament zrelosti?
Očima svećenika

Krizma – sakrament zrelosti?

Kažu da bi tako trebalo biti. Stvarnost govori drugačije. Nažalost. U nastavnom procesu za vjeroučenike u drugom srednje, za krizmanike, obrađuje se tema: mladi čovjek u hodu prema zrelosti. U toj nastavnoj cjelini su zadaci: shvatiti adolescenciju kao životno razdoblje, rasti na svim razinama: biološkoj,  emocionalnoj, socijalnoj,  moralnoj, vjerskoj te prepoznati stupnjeve vlastite zrelosti i prihvatiti izazove odrastanja. Mi se u pouci za krizmanike pitamo jesu li pripravnici za krizmu bili na tom satu? Priča o svećeniku kojemu su voluharice okupirale crkvu te postale prijetnja za inventar, misno ruho. Sve je poduzeo od trovanja, ljepila, mačaka i malo koristi. Potužio se starijem kolegi, a on ga pouči: "Krizmaj ih pa će sami izaći." Je li krizma svečani oproštaj od Crkve...
Polaganje ruku
Liturgika

Polaganje ruku

Polaganje ruku je jedan od najznačajnijih i najpoznatijih obrednih znakova u Svetom pismu i u bogoslužju Crkve. Htjeli bismo dati kraći povijesni prikaz te geste i njezino mjesto u današnjoj liturgiji, s osobitim naglaskom na polaganje ruku u slavlju sakramenta potvrde. 1. Polaganje ruku u Svetom pismu Već je u starih Grka bila poznata gesta polaganja ruku kojim su neki posebni ljudi mogli liječiti bolesnike. Septuaginta daje polaganju ruku trostruko značenje. Polaganje ruku je znak blagoslivljanja, pri čemu sam čin govori, bez nekih posebnih riječi (usp. npr. Post 48,18). Polaganje ruku nadalje označava poistovjećivanje: tim činom svećenik prenosi grijehe zajednice na žrtvenu životinju. Konačno, polaganje ruku je znak posvećivanja, tj. uvođenja u službu. Tako Mojsije...
Sakrament potvrde (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament potvrde (pravni vid)

Potvrda ili krizma je jedan od sakramenata po kojem se, nakon krštenja, nastavlja pristup u potpuno kršćanstvo. Tim sakramentom se, kako kaže Drugi vatikanski sabor u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi, a ponavlja i Zakonik kanonskog prava, krštenici obogaćuju darom Duha Svetoga i savršenije povezuju s Crkvom, te se jače i čvršće obvezuju da riječju i djelom budu Kristovi svjedoci i da šire i brane vjeru (LG 11; kan. 879). Sakramentom potvrde utiskuje se neizbrisivi biljeg i njime se također obilježava ili označava da krizmanik darom Duha Svetoga pri pada Kristu. Stoga se podjeljuje samo jednom, kao i sakrament krštenja. Komu se potvrda ili krizma podjeljuje? Sakrament potvrde ili krizme može se podijeliti svakoj krštenoj osobi koja još nije primila taj sakrament. A za podjeljivanj...
Sakrament potvrde
Teološki prilozi

Sakrament potvrde

Danas se u svakodnevnom govoru sakrament potvrde naziva i krizmom, no, to ponekad može izazvati nepotrebnu jezičnu nejasnoću. Naime, krizma je grčka riječ koja znači pomast, pomazanje, odnosno označava mješavinu maslinovog ulja i balzama, koju posvećuje biskup na Veliki četvrtak, točnije na prijepodnevnoj Misi posvete ulja. Mi ćemo koristiti i pojam krizma i pojam potvrda, a iz konteksta će se lako otkriti točno značenje. 1. BIBLIJSKO-TEOLOŠKO ZNAČENJE SAKRAMENTA POTVRDE a) Biblijsko utemeljenje sakramenta potvrde Danas mnogi prigovaraju Crkvi u smislu da je potvrda neki vid ponavljanja krštenja, da je taj sakrament nepotreban i slično. No, već se u Starom zavjetu naviješta izlijevanje Duha Svetoga, a vjerujemo da se to na najsnažniji način ostvaruje u sakrame...