Oznaka: prenošenje vjere

Štafeta
Razmišljanja o vjeri

Štafeta

Utrka skupine natjecateljakoji uzastopce zamjenjujujedan drugoga zove se štafetom.Štafeta može biti u plivanju,skijanju, atletici i nekim drugimšportskim disciplinama.U atletici trkači čak nosei predaju štafetnu palicujedan drugome kojutrebaju donijeti do cilja. Slično športskoj štafetii u prenošenju vjere postojikao neka duhovna štafeta.Za prenijeti vjeru valjano,treba uspostaviti kontinuiteti fizički doticaj između onihkoji su je primili i onihkoji je dalje prenose drugima. Isus je svojim apostolima,darovao vjeru i obilje milosti,a oni su svojim učenicimai nasljednicima dalje prenosiliduhovno blago koje su primili.Za valjanost tog procesaneophodan je ne samo duhovni,već i stvarni fizički kontinuitet,koji se u Crkvi jamči i njegujepo apostolskom nasljeđu,to jest neprekinutom nizubiskup...