Oznaka: Presveto Trojstvo

Presveto Trojstvo (C): Oblikovana od vječnosti
Homilije u godini C

Presveto Trojstvo (C): Oblikovana od vječnosti

Čitanja: Izr 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15 Svakom čovjekovom djelu prethodi zamisao, svakoj zgradi prethodi nacrt, a svakom velebnom djelu prethodi vizija. Biblija na početku stvaranja stavlja Mudrost koju kršćani poistovjećuju s Isusom Kristom. Tako je i čuvena crkva u Carigradu, grčki  Hagia Sofia posvećena upravo Svetoj Mudrosti, odnosno Božjem Sinu. Tako u Knjizi mudrih izreka o vječnoj Božjoj Mudrosti stoji: „Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba… kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna… kad je postavljao moru njegove granice… kad je polagao temelje zemlji.“ Razumljivo je da znanstvenici govore o teoriji velikoga praska, to jest da je od jedne neizmjerno malene točkice, prije nekih trinaest i pol milijardi godina, nastao...
Bog samoočitovanja i sebedarja – razmišljanje uz Presveto Trojstvo (C)
Homilije u godini C

Bog samoočitovanja i sebedarja – razmišljanje uz Presveto Trojstvo (C)

Čitanja: Izr 8,22-31; Ps 8,4-9; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15 Slavimo danas svetkovinu Presvetoga Trojstva, časteći otajstvo živoga Boga koji nam je u punini otkrio svoje lice objavljujući se kao Otac, Sin i Duh Sveti, tri osobe jednakoga božanstva. No ovo otajstvo je ljudima izmicalo, i nikada ne bismo ni došli do spoznaje da je Bog trojstven, da nam se sam nije kao takav očitovao. Bog se, međutim, nije samo očitovao na intelektualnoj razini, već se je i darivao na sasvim životnoj razini ljudima. Ali valja znati da i njegovo očitovanje i njegovo sebedarje pretpostavlja unutarbožansku dinamiku, to jest odnos u koji su uključena Trojica. Jer Bog ne bi mogao biti prema vani, to jest za nas, ono što on nije u samome sebi. Upravo ova činjenica nam omogućuje uočiti koliko je životno važno otkri...
Genetsko nasljeđe
Razmišljanja o vjeri

Genetsko nasljeđe

Medicinska znanost potvrđujeda postoji genetsko nasljeđekoje se s roditelja prenosi na djecu.Mnoge osobine, kako tjelesnetako i mnoge druge se prenoseputem gena i njihova nasljeđa. No mi ljudi ne baštinimo samozemaljski gen od naših roditelja,već imamo i onaj duhovni genkoji baštinimo od svoga Boga.Doista, u sebi nosimo Božji gen,onaj istinski božanski potencijalpo kojemu sličimo Bogusvome Stvoritelju i Ocuiz čije smo volje proizišli. Neupitno je stoga da duhovnosličimo Presvetomu Trojstvu,Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.Trojstveni Bog je ostaviou našoj svijesti, inteligenciji i voljitragove svoje prisutnosti.Utisnuo je u nas svoj otisak,protkao nas je duhovnim genompo kojem nas je učiniosličnima njegovoj ljubaviiz koje smo čudesno nastali. Zato je velika i sveta častda u genima svoga duhanosi...
Presveto Trojstvo (B): Ne primiste duha robovanja
Homilije u godini B

Presveto Trojstvo (B): Ne primiste duha robovanja

Čitanja: Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 Puna su nam usta riječi sloboda. Ona je temelj demokracije. Sloboda. Ne ovisiti ni o čemu i ni o komu. Biti popust ptice u zraku, baš kako pjeva poznata talijanska šansona Volare („Letjeti“) ili nezaboravna Oliverova Moj galebe. Temelj židovstva jest vjera da ih je Bog izbavio iz egipatskog ropstva, temelj ponosa antičkog Grka bila je svijest da je slobodan čovjek, a ne rob. I danas nam reklame rado govore o slobodi izbora, o tome da zapravo mi odlučujemo o svome životu i da imamo čvrsto u ruci konce vlastite sreće i slobode. A zapravo, ne postoji apsolutna sloboda. Barem ne ovdje na zemlji. Ograničeni smo silom težom, ograničeni smo i u tijelu i u duhu, jer jednostavno ne možemo preko svojih granica. Ne mogu sk...
Cjelovitost Božjeg roditeljstva – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)
Homilije u godini B

Cjelovitost Božjeg roditeljstva – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)

Čitanja: Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 Svetkovina Presvetoga Trojstva, te najuzvišenije tajne naše vjere, svima nam je poziv na prisnije zajedništvo vjere i na produbljenje spoznaje o Bogu i otajstvu njegova života. Pogotovo što živimo u svijetu u kojemu se o Bogu govori uopćeno i prilično nejasno i neprecizno. Kao da je govor u Bogu nešto usputno ili kao da je suvišno produbljivati istine koje se tiču njegova otajstva. Zato je Isus svoje učenike poučavao ne tehnikama življenja ni zemaljskoj dobrobiti, već ih je poučavao istini u trojstvenome Bogu. U tom smislu im je dao i poslanje nakon svoga uskrsnuća, kako smo čuli u današnjem evanđeoskom odlomku: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ...
Presveto Trojstvo (A): Tko vjeruje, ne osuđuje se
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A): Tko vjeruje, ne osuđuje se

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Nemoguće je da jedan čovjek ni u što i ni u koga ne bi vjerovao. Vjera je sastavni dio našega života. Vjerujem svome prijatelju, svome bračnog drugu, svome djetetu. Vjerujem da vozač autobusa kojim se vozim ima vozačku dozvolu. Vjerujem da je most kojim se vozim solidno izgrađen i da se neće ovaj čas srušiti. Vjerujem da je kućanski aparat koji sam kupio ispravan, te da neće izazvati požar… Vjerujem u ono što ovaj čas ne mogu provjeriti i što jednostavno ne mogu znati. Kada je u pitanju kršćanska vjera, ne radi se tek o vjeri da Bog postoji. Kršćani vjeruju da je Bog Stvoritelj, da je dobrostiv, da nas čini svojom djecom po svome Sinu Isusu Kristu. Tako Isus govori: „Bog je tako ljubio svijet te je dao sv...
Svetkovina Presvetoga Trojstva
Blagdani i sveta vremena

Svetkovina Presvetoga Trojstva

Naslanjajući se na riječi svetoga Pavla da je uzalud naša vjera ako ne vjerujemo u uskrsnuće (usp. 1 Kor 15,14), možemo reći da je, iz perspektive našega spasenja, dar uskrsnuća najveće otajstvo. Zato se i kaže da je Uskrs najveći kršćanski blagdan, a od njega sva liturgijska godina dobiva svoj smisao. Međutim, ako gledamo otajstvo samoga Boga, nespoznatljivu tajnu trojstvene Ljubavi, onda ipak moramo priznati da stojimo pred najvećom nepoznanicom koju ljudski um može zamisliti. Teološki se ta ljubav pokušava izraziti i dogmatskim i alegoričkim i simboličnim izričajima, ali u svojoj biti ostaje nedohvatljiva. Koliko je to otajstvo svjedoči i Katekizam Katoličke Crkve u br. 234: "Otajstvo Presvetog Trojstva središnje je otajstvo kršćanske vjere i života. To je otajstvo Boga u njemu s...
Život po uzoru na Trojstvo – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (A)
Homilije u godini A

Život po uzoru na Trojstvo – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (A)

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Čitali smo u prvom čitanju današnje svetkovine Presvetoga Trojstva da se Bog objavio Mojsiju kao Onaj koji jest. Premda neizreciv, dopustio je Mojsiju da ga zaziva u onom obliku u kojem je ljudima dano da se Bogu obraćaju. No nadasve, Bog se objavio kao Bog “milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću”. Onaj koji jest i ne može biti drugačiji. Jer uistinu jest milosrđe i milost, ljubav i vjernost. Da milosrđe i milost nisu bitna obilježja Boga, onda Bog ne bi ni stvarao ni opraštao ljudima njihove grijehe i prijestupke. Da ljubav i vjernost nisu obilježja njegova bića, zar bi i ljudi mogli postojati i razviti međusobno zajedništvo ljudskoga roda koje počiva ne na mržnji i nevjernosti,...
Presveto Trojstvo (A): Sveti cjelov
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A): Sveti cjelov

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Svoju Drugu poslanicu Korinćanima Pavao završava riječima: „Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.“ Reklo bi se, posve razumljivo u pobožnom načinu govora. Međutim, u ono je vrijeme ta Pavlova rečenica bila posve revolucionarna. O čemu se radi? U nekim obiteljima – pogotovo prije – bio je običaj da se pri susretu poljube članovi šire obitelji. Tako kada netko ženidbom ili udajom ulazi u jednu širu obitelj, njega se pozdravlja poljupcem. Do jučer stranac, a od danas – jedan od naših. Kada Pavao kaže da se kršćani u Korintu trebaju poljubiti, to znači da se oni imaju smatrati članovima jedne obitelji. Za nekršćane – Grke i Židove – bilo je to neshvatljivo. Naime, kršćanska je zajednica bila vrlo šarolika. K...
Presveto Trojstvo (A): Bog milosrdan i milostiv
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A): Bog milosrdan i milostiv

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Što god čovjek progovorio o Bogu, bit će djelomično, slikovito, nemušto. Kako da smrtan i ograničen čovjek opiše nešto što je Vječno, Neograničeno? Iz silne potrebe da Boga stave u neke svoje okvire, ljudi su Bogu tisućljećima pridavali neke svoje osobine, a osobito su ih rado uspoređivali sa svojim velikašima i silnicima. Međutim, tko će pojmiti Nepojmljvoga? Upravo zbog toga Sveto pismo nikada ne ide za tim da zadovolji našu puku znatiželju o Bogu, nego nam isključivo govori o tome što Bog za nas čini i kakav je Bog prema nama. Evo kako Bog pred Mojsijem progovara o sebi: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću!” Božje ime „Jahve“ u slobodnijem prijevodu bi z...