»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Oznaka: Presveto Trojstvo

Presveto Trojstvo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Presveto Trojstvo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Prijedlozi za liturgijsko pjevanje
Ulazna: Svi pojmo Ocu i Sinu i Duhu Trojice sveta (Antifonal iz Bayeuxa – Francuska, 1739.) Trojice sveta (Cithara octochorda) O Trojstvo silno, presveto (gregorijanski napjev) O Trojstvo silno, presveto (T. Prša) Blagoslovljen budi Bog (ciklus A i C) Otpjevni psalam: Hvaljen i slavljen dovijeka (B. Juračić) Hvaljen i slavljen dovijeka (S. Grgat) Hvaljen i slavljen dovijeka (Š. Marović) Prinosna: Oče naš dobri (orguljska pratnja) Hvalimo Tvoje dično Ime Pričesna: Punina kad dođe vremena Bog je tako ljubio svijet Bog je tako ljubio svijet Zahvalni himan (nakon pričesti): Hvaljen i uzvisivan dovijeka (A. Igrec) Završna: Tebe Boga hvalimo Tebe, Bož...
Obitelj

Obitelj

Razmišljanja o vjeri
Opisujući stvaranje čovjeka, Sveto pismo će reći da je stvoren na sliku Božju, ali ne samo kao pojedinac, već kao muškarac i žena: Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. A jer po objavi znamo da je Bog trojstvena ljubav, onda je sasvim razvidno zašto su muškarac i žena u svom životnom zajedništvu njegova vjerna slika. Jer kao što je Bog Trojstvo u kojemu postoji Onaj koji ljubi, Onaj koji je ljubljen i njihova međusobna Ljubav, tako je čovjek od početka nosio pečat Trojstva. To znači da je bio stvoren za međusobnu ljubav i potpuno zajedništvo života.
Trojstvena istina života – razmišljanje uz Presveto Trojstvo (C)

Trojstvena istina života – razmišljanje uz Presveto Trojstvo (C)

Homilije u godini C
Kad danas izgovorimo riječ istina, onda najčešće većina ljudi pomisli kako je sada to tema isključivo za neke učene i mudre glave koje zovemo filozofima. No kako vidimo iz Evanđelja, za Isusa i nije baš tako. On je sebe smatrao mjerodavnim govoriti o istini, i to zato što je za njega govor o istini pretpostavljao govor o ‘svoj istini’, kao što smo čuli u današnjem odlomku (Iv 16, 12-15): No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu. Dakle, govor o istini pretpostavlja uvid u cjelovitu istinu, u protivnom ni ono djelomično ne znači mnogo. S druge pak strane i ta djelomična ili samo jedan segment ili vid istine može biti tako sjajan i značajan ako smo ga otkrili kao dio cjeline. Štoviše, ako smo otkrili njegovo mjesto u cjelini, onda bolje uočavamo njegovu ljepotu i važnost...
Presveto Trojstvo (C) – homilija

Presveto Trojstvo (C) – homilija

Homilije u godini C
Uvod i pokajnički čin Neke stvari u životu ne možemo točno shvatiti niti razložiti, ali ih itekako osjećamo. Na primjer, može li maleno dijete razložiti i objasniti što je to roditeljska ljubav? Ne. Međutim, itekako osjeća blagotvorno djelovanje roditeljske skrbi i ljubavi i još više osjeća ako ona zbog bilo kojih razloga izostane. Što mi možemo reći o Bogu? Koliko mi Boga razumijemo? Što znamo o njegovoj biti? Malo toga. ali itekako osjećamo njegovu brigu i njegovu ljubav. Danas slavimo najveću tajnu naše vjere: Boga jednoga u svojoj biti i trojstvenog u Osobama. Gospodin Isus nam je govorio o spasiteljskom naumu i brižnoj Božjoj ljubavi prema nama. Zato općenito govorimo kako ispovijedamo vjeru u Boga Oca koji nas je stvorio, u Boga Sina koji nas je otkupio i Boga Duha Svetoga koji n...
Presveto Trojstvo (C) – nacrt za homiliju

Presveto Trojstvo (C) – nacrt za homiliju

Homilije u godini C
Uvod i pokajnički čin Današnja svetkovna Presvetog Trojstva pobuđivala je u prijašnjim vremenima potrebu da se propovijeda i sluša o toj tajni – tajni da je jedan Bog, a ipak tri božanske Osobe. Teologija – gotovo da bismo rekli – po službenoj dužnosti proučava ovu tajnu naše vjere, a mnogi su se potrudili i razumjeti je u što većoj mjeri i onda je i drugima tumačiti. Međutim, tko može zvijezde prebrojiti, tko može dokučiti krajeve svemira? Tko bi to mogao Boga spoznati i razložiti? Nitko, naravno. Pa ni najumniji teolozi. Međutim, Bog nam se u Isusu Kristu otkriva i razotkriva. Bolje rečeno, Bog nam otkriva kakav je s nama i među nama, kakav je zbog nas i radi nas. Bog nam se pokazuje kao trojstven koliko i ukoliko djeluje za naše spasenje. Pa i tada Bog ostaje dubokom tajnom kojoj se...
Presveto Trojstvo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Presveto Trojstvo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Prijedlozi za liturgijsko pjevanje
Ulazna: Svi pojmo Ocu i Sinu i Duhu Trojice sveta (Antifonal iz Bayeuxa – Francuska, 1739.) Trojice sveta (Cithara octochorda) O Trojstvo silno, presveto (gregorijanski napjev) O Trojstvo silno, presveto (L. Bourgeois, 1551.) O Trojstvo silno, presveto (T. Prša) Blagoslovljen budi Bog (ciklus A i C) Otpjevni psalam: Gospodine, Bože naš (I. Rakonca) Gospodine, Bože naš (T. Prša) Gospodine, Bože naš (D. Bubalo) Bože naš, divno li je Ime Tvoje (A. Igrec) Prinosna: Oče naš dobri (orguljska pratnja) Hvalimo Tvoje dično Ime Primi naša srca Pričesna: Punina kad dođe vremena Bog je tako ljubio svijet Zahvalni himan (nakon pričesti): Hvaljen i uzvisivan dovijeka (A. Igrec) Završna: Tebe Boga hvalimo Tebe, Bože, hvalimo Tebe Boga hvalimo (napjev iz splitske katedrale) (il...
Katoličnost ili pluralizam

Katoličnost ili pluralizam

Kolumne, osvrti, komentari
Gerhard Ludwig Müller,[1] kardinal Svete Rimske Crkve, redoviti profesor i predstojnik Katedre dogmatike i povijesti vjerskih istina na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Münchenu (1986.–2002.), prvi počasni doktor znanosti Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta (2016.), urednik sabranih djela Josepha Ratzingera (od 2009. do 2019. objavljeno 18 svezaka na njemačkom), čelnik dikasterija za katoličko pravovjerje (2012.–2017.), emeritirani predsjednik Međunarodnoga teološkoga povjerenstva, emeritirani predsjednik Papinskoga biblijskoga povjerenstva, emeritirani predsjednik Papinskoga povjerenstva „Ecclesia Dei“ i emeritirani regensburški biskup, objavio je 10. veljače 2019. Proglas vjere. Istoga dana na hrvatskom su ga jeziku neovisno objavila tri portala: Crkva na kamenu, Vjera i...
Proglas vjere

Proglas vjere

Dogmatika
Kardinal Gerhard Müller (71) objavio je Proglas vjere, koji je datiran s 10. veljače 2019., na nebeski rođendan blaženoga Alojzija Stepinca, dan uoči šeste obljetnice odreknuća petrovske službe Benedikta XVI. i dan uoči 41. obljetnice svojega prezbiterskoga ređenja. Objavljen je na sedam jezika: engleski, francuski, kastilski, njemački, poljski, portugalski i talijanski. Donosimo njegov cjeloviti prijevod na hrvatski s njemačkoga izvornika.  „Neka se ne uznemiruje srce vaše!“ (Ivan 14, 1) Suočeni s rastućom zbunjenošću oko učenja o vjeri, brojni biskupi, svećenici, redovnici i laici Katoličke Crkve tražili su od mene javno svjedočenje o Istini objave. Vlastita je zadaća pastira voditi one koji su im povjereni putom spasenja. To im može uspjeti samo ako poznaju taj put...
Krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)

Krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)

Homilije u godini B
Opraštajući se od svojih učenika Isus im ostavlja nalog da učine njegovim učenicima sve naroda krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Mt 28, 16-20). Možda nam se čini da im je dao tek običan nalog, ništa posebno ili značajno. No u trenutku opraštanja sigurno im je izgovorio vrlo značajne riječi i dao izuzetno važan nalog, to jest najvažniji nalog koji sažima njegovo cjelokupno djelovanje. Doista, htio je da njegovi apostoli naviještaju u cijelom svijetu sve ono čemu ih je on poučio, te da učine njegovim učenicima sve narode na zemlji. No to se moglo dogoditi na način da ih krste u ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. No ovdje Isus ne misli samo na čin krštenja kao formalnost koju bi trebali učiniti, već na nešto mnogo snažnije i sadržajnije. Nekoga krstiti ne znač...
Presveto Trojstvo (B) – homilija

Presveto Trojstvo (B) – homilija

Homilije u godini B
Uvod i pokajnički čin Crkva danas slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva, tajnu trojedinoga Boga, Boga jedne božanske naravi u tri osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga. To je neshvatljiva i neiskaziva tajna. Klanjamo se danas pred tako uzvišenom tajnom i molimo Gospodina da nas učini dostojnim svojih velebnih darova. Gospodine, Bože, Oče svega svijeta! Stvorio si nas u svojoj neizmjernoj ljubavi. Gospodine, smiluj se! Kriste, jedinorođeni Sine Očev, otkupio si nas svojom smrću i uskrsnućem. Kriste, smiluj se! Gospodine Bože, Oče nebeski, ti sa svojim Sinom izlijevaš na svoju Crkvu snagu Duha Svetoga koji je s tobom, Ocem i Sinom jedan Bog. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Svi kršćani vjeruju u jednoga Boga koji je jedan i jedinstven u trojstvu jed...