Petak, 20 svibnja

Oznaka: Presveto Trojstvo

Genetsko nasljeđe
Razmišljanja o vjeri

Genetsko nasljeđe

Medicinska znanost potvrđujeda postoji genetsko nasljeđekoje se s roditelja prenosi na djecu.Mnoge osobine, kako tjelesnetako i mnoge druge se prenoseputem gena i njihova nasljeđa. No mi ljudi ne baštinimo samozemaljski gen od naših roditelja,već imamo i onaj duhovni genkoji baštinimo od svoga Boga.Doista, u sebi nosimo Božji gen,onaj istinski božanski potencijalpo kojemu sličimo Bogusvome Stvoritelju i Ocuiz čije smo volje proizišli. Neupitno je stoga da duhovnosličimo Presvetomu Trojstvu,Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.Trojstveni Bog je ostaviou našoj svijesti, inteligenciji i voljitragove svoje prisutnosti.Utisnuo je u nas svoj otisak,protkao nas je duhovnim genompo kojem nas je učiniosličnima njegovoj ljubaviiz koje smo čudesno nastali. Zato je velika i sveta častda u genima svoga duhanosi...
Presveto Trojstvo (B): Ne primiste duha robovanja
Homilije u godini B

Presveto Trojstvo (B): Ne primiste duha robovanja

Čitanja: Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 Puna su nam usta riječi sloboda. Ona je temelj demokracije. Sloboda. Ne ovisiti ni o čemu i ni o komu. Biti popust ptice u zraku, baš kako pjeva poznata talijanska šansona Volare („Letjeti“) ili nezaboravna Oliverova Moj galebe. Temelj židovstva jest vjera da ih je Bog izbavio iz egipatskog ropstva, temelj ponosa antičkog Grka bila je svijest da je slobodan čovjek, a ne rob. I danas nam reklame rado govore o slobodi izbora, o tome da zapravo mi odlučujemo o svome životu i da imamo čvrsto u ruci konce vlastite sreće i slobode. A zapravo, ne postoji apsolutna sloboda. Barem ne ovdje na zemlji. Ograničeni smo silom težom, ograničeni smo i u tijelu i u duhu, jer jednostavno ne možemo preko svojih granica. Ne mogu sk...
Cjelovitost Božjeg roditeljstva – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)
Homilije u godini B

Cjelovitost Božjeg roditeljstva – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)

Čitanja: Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 Svetkovina Presvetoga Trojstva, te najuzvišenije tajne naše vjere, svima nam je poziv na prisnije zajedništvo vjere i na produbljenje spoznaje o Bogu i otajstvu njegova života. Pogotovo što živimo u svijetu u kojemu se o Bogu govori uopćeno i prilično nejasno i neprecizno. Kao da je govor u Bogu nešto usputno ili kao da je suvišno produbljivati istine koje se tiču njegova otajstva. Zato je Isus svoje učenike poučavao ne tehnikama življenja ni zemaljskoj dobrobiti, već ih je poučavao istini u trojstvenome Bogu. U tom smislu im je dao i poslanje nakon svoga uskrsnuća, kako smo čuli u današnjem evanđeoskom odlomku: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ...
Presveto Trojstvo (A): Tko vjeruje, ne osuđuje se
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A): Tko vjeruje, ne osuđuje se

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Nemoguće je da jedan čovjek ni u što i ni u koga ne bi vjerovao. Vjera je sastavni dio našega života. Vjerujem svome prijatelju, svome bračnog drugu, svome djetetu. Vjerujem da vozač autobusa kojim se vozim ima vozačku dozvolu. Vjerujem da je most kojim se vozim solidno izgrađen i da se neće ovaj čas srušiti. Vjerujem da je kućanski aparat koji sam kupio ispravan, te da neće izazvati požar… Vjerujem u ono što ovaj čas ne mogu provjeriti i što jednostavno ne mogu znati. Kada je u pitanju kršćanska vjera, ne radi se tek o vjeri da Bog postoji. Kršćani vjeruju da je Bog Stvoritelj, da je dobrostiv, da nas čini svojom djecom po svome Sinu Isusu Kristu. Tako Isus govori: „Bog je tako ljubio svijet te je dao sv...
Svetkovina Presvetoga Trojstva
Blagdani i sveta vremena

Svetkovina Presvetoga Trojstva

Naslanjajući se na riječi svetoga Pavla da je uzalud naša vjera ako ne vjerujemo u uskrsnuće (usp. 1 Kor 15,14), možemo reći da je, iz perspektive našega spasenja, dar uskrsnuća najveće otajstvo. Zato se i kaže da je Uskrs najveći kršćanski blagdan, a od njega sva liturgijska godina dobiva svoj smisao. Međutim, ako gledamo otajstvo samoga Boga, nespoznatljivu tajnu trojstvene Ljubavi, onda ipak moramo priznati da stojimo pred najvećom nepoznanicom koju ljudski um može zamisliti. Teološki se ta ljubav pokušava izraziti i dogmatskim i alegoričkim i simboličnim izričajima, ali u svojoj biti ostaje nedohvatljiva. Koliko je to otajstvo svjedoči i Katekizam Katoličke Crkve u br. 234: "Otajstvo Presvetog Trojstva središnje je otajstvo kršćanske vjere i života. To je otajstvo Boga u njemu s...
Život po uzoru na Trojstvo – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (A)
Homilije u godini A

Život po uzoru na Trojstvo – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (A)

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Čitali smo u prvom čitanju današnje svetkovine Presvetoga Trojstva da se Bog objavio Mojsiju kao Onaj koji jest. Premda neizreciv, dopustio je Mojsiju da ga zaziva u onom obliku u kojem je ljudima dano da se Bogu obraćaju. No nadasve, Bog se objavio kao Bog “milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću”. Onaj koji jest i ne može biti drugačiji. Jer uistinu jest milosrđe i milost, ljubav i vjernost. Da milosrđe i milost nisu bitna obilježja Boga, onda Bog ne bi ni stvarao ni opraštao ljudima njihove grijehe i prijestupke. Da ljubav i vjernost nisu obilježja njegova bića, zar bi i ljudi mogli postojati i razviti međusobno zajedništvo ljudskoga roda koje počiva ne na mržnji i nevjernosti,...
Presveto Trojstvo (A): Sveti cjelov
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A): Sveti cjelov

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Svoju Drugu poslanicu Korinćanima Pavao završava riječima: „Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.“ Reklo bi se, posve razumljivo u pobožnom načinu govora. Međutim, u ono je vrijeme ta Pavlova rečenica bila posve revolucionarna. O čemu se radi? U nekim obiteljima – pogotovo prije – bio je običaj da se pri susretu poljube članovi šire obitelji. Tako kada netko ženidbom ili udajom ulazi u jednu širu obitelj, njega se pozdravlja poljupcem. Do jučer stranac, a od danas – jedan od naših. Kada Pavao kaže da se kršćani u Korintu trebaju poljubiti, to znači da se oni imaju smatrati članovima jedne obitelji. Za nekršćane – Grke i Židove – bilo je to neshvatljivo. Naime, kršćanska je zajednica bila vrlo šarolika. K...
Presveto Trojstvo (A): Bog milosrdan i milostiv
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A): Bog milosrdan i milostiv

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Što god čovjek progovorio o Bogu, bit će djelomično, slikovito, nemušto. Kako da smrtan i ograničen čovjek opiše nešto što je Vječno, Neograničeno? Iz silne potrebe da Boga stave u neke svoje okvire, ljudi su Bogu tisućljećima pridavali neke svoje osobine, a osobito su ih rado uspoređivali sa svojim velikašima i silnicima. Međutim, tko će pojmiti Nepojmljvoga? Upravo zbog toga Sveto pismo nikada ne ide za tim da zadovolji našu puku znatiželju o Bogu, nego nam isključivo govori o tome što Bog za nas čini i kakav je Bog prema nama. Evo kako Bog pred Mojsijem progovara o sebi: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću!” Božje ime „Jahve“ u slobodnijem prijevodu bi z...
Presveto Trojstvo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Presveto Trojstvo (A) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Svi pojmo Ocu i Sinu i Duhu Trojice sveta (Antifonal iz Bayeuxa – Francuska, 1739.) Trojice sveta (Cithara octochorda) O Trojstvo silno, presveto (gregorijanski napjev) O Trojstvo silno, presveto (T. Prša) Blagoslovljen budi Bog (ciklus A i C) Otpjevni psalam: Hvaljen i slavljen dovijeka (B. Juračić) Hvaljen i slavljen dovijeka (S. Grgat) Hvaljen i slavljen dovijeka (Š. Marović) Prinosna: Oče naš dobri (orguljska pratnja) Hvalimo Tvoje dično Ime Pričesna: Punina kad dođe vremena Bog je tako ljubio svijet Bog je tako ljubio svijet Zahvalni himan (nakon pričesti): Hvaljen i uzvisivan dovijeka (A. Igrec) Završna: Tebe Boga hvalimo Tebe, Bož...
Obitelj
Razmišljanja o vjeri

Obitelj

Opisujući stvaranje čovjeka, Sveto pismo će reći da je stvoren na sliku Božju, ali ne samo kao pojedinac, već kao muškarac i žena: Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. A jer po objavi znamo da je Bog trojstvena ljubav, onda je sasvim razvidno zašto su muškarac i žena u svom životnom zajedništvu njegova vjerna slika. Jer kao što je Bog Trojstvo u kojemu postoji Onaj koji ljubi, Onaj koji je ljubljen i njihova međusobna Ljubav, tako je čovjek od početka nosio pečat Trojstva. To znači da je bio stvoren za međusobnu ljubav i potpuno zajedništvo života.