Utorak, 7 prosinca

Oznaka: prezentacije

Sloboda i odgovornost
Vjeronauk - srednja škola

Sloboda i odgovornost

Bog je svakom čovjeku darovao slobodnu volju, ali ponekad se čini da su životne situacije toliko zamršene, do mjere kao da čovjek ne može raspolagati svojom slobodom kako hoće. S druge strane, može se primijetiti i druga krajnost, a koja je uočljiva ponajviše u zloupotrebi slobode i zanemarivanju drugih. Stoga smo pozvani primiti svoju slobodu kao dar od Boga, u punoj odgovornosti, pazeći pri tome da nikad ne štetimo drugome. Sloboda se može promatrati pod različitim vidovima, npr. u fizičkom smislu, a predstavlja mogućnost ili nemogućnost kretanja. Tako primjerice nisu slobodni oni koji su robovi ili u ropskom stanju, zatvorenici, kaznenici, zarobljenici, logoraši, oni koji su zatvoreni u neke institucije ili su pak žrtve nasilništva u svojim ili tuđim obiteljima. U psihičkom smislu t...
Upoznaj samoga sebe
Vjeronauk - srednja škola

Upoznaj samoga sebe

Upoznati sebe nije lako. Jer čovjek je tajna. I još više, on je otajstvo. Još se uz grčkog filozofa Sokrata vezuje misao γνώθι σeαυτόν (Upoznaj samoga sebe!), kojom upravo na to upozorava. Pozvani smo upoznati i spoznati sebe, a to možemo samo u svjetlu Svetoga Pisma, kako nas poučava Ps 139. Tako ondje psalmist pjeva: "Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, ​ti znaš kada sjednem i kada ustanem,​ izdaleka ti već misli moje poznaješ.​ Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,​ znani su ti svi moji putevi..." Iako se nikada neće moći do kraja razumjeti, čovjeku se ipak milošću Božjom otvara svjetlo razuma po kojem razumijeva da je najsretniji kada želi Božje Lice gledati. Obično volimo reći da se čovjek sastoji od tijela, duše i duha. Kada je bolesno tijelo, ranjeno nekim bolestima ili fizičk...
Izazov nevjere
Vjeronauk - srednja škola

Izazov nevjere

Današnji je društvo, više nego ikada u povijesti, izloženo izazovima nevjere. Naime, povijest nas uči da je čovjek oduvijek u nešto vjerovao, a tek u novije doba susrećemo se s izravnim i izričitim odbacivanjem vjere u Božje postojanje. Temelji za takav pogled na svijet postavljeni su još u vrijeme renesanse i humanizma, kada je čovjek zauzeo središnje mjesto, a Bog je polako počeo gubiti na svojoj važnosti. U narednim su se stoljećima razvili mnogostruki i mnogovrsni filozofski pravci i svjetonazori koji su počeli izravno tvrditi da Boga nema, a vjera u njegovo postojanje je besmislena. Usporedo s tim pravcima raste i broj nereligioznih osoba, tako da statistički podaci pokazuju da je danas u svijetu približno 88% onih koji se izjašnjavaju vjernicima i oko 12% onih koji se smatraju ne...
Čovjek kao stvorenje i slika Božja
Vjeronauk - srednja škola

Čovjek kao stvorenje i slika Božja

Čovjek je sam sebi tajna. Oduvijek je postavljao pitanja na koja nije znao odgovoriti. Tako se pita npr.: Tko sam ja?, Odakle dolazim? Što će biti sa mnom poslije smrti? Zašto postojim? Odakle zlo? Postoji li Bog? itd. Na takva pitanja ne daju konačan odgovor ni teologija ni filozofija, a ni bilo koja druga znanost. Svi se oni trude osvijetliti tajnu čovjeka, ali u biti čovjek ostaje nespoznatljiv. Tako će npr. filozofija na čovjeka gledati na način da pokušava otkrivati smisao i svrhu njegova postojanja, ali pri tome neće nužno to njegovo postojanje pripisivati Bogu. Teologija će pak uvijek čovjeka gledati kao onoga koga je Bog stvorio i po kojem čovjek dobiva svoj životni poziv, svoje ljudsko dostojanstvo i svoj cilj. Kao takav, čovjek je pozvan otkrivati Božju ljubav i živjeti u skl...
Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti
Vjeronauk - srednja škola

Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti

Vrijeme puberteta i adolescencije je fizički i emocionalno burno razdoblje koje sa sobom nosi i puno pozitivnoga i puno negativnoga. Dobro je poznavati što sve može utjecati na oblikovanje stavova i u tom smislu nastojati pridonijeti izgradnji mladoga čovjeka. Sve se to odnosi kako na općeljudski razvoj, tako još više na duhovni i religiozni, koji se također preispituju i trebaju pronaći čvrsti oslonac. Putevi su to izgradnje slobode i zrelosti. Mladi čovjek posebno cijeni velike životne vrijednosti poput obitelji, prijateljstva, ljubavi, vjere, zdravlja, uspjeha, pomaganje, duhovnosti itd. Neki su više okrenuti jednim, a drugi drugim vrijednostima. To je njihov put do traženja životnog zadovoljstva. Međutim, živimo u vremenima kada se gubi socijalna toplina i upućenost jednih na drug...
U vrtlogu svijeta i života
Vjeronauk - srednja škola

U vrtlogu svijeta i života

Današnji su mladi, znatno više nego je to nekad bilo, depresivni, nezadovoljni i tjeskobni. Iako u materijalnom smislu obično imamo puno više nego što su imali oni koji su živjeli prije svega 50-tak godina, iako nam je život neusporedivo lagodniji, ipak su mnogi nezadovoljni i nesretni. To je znak da se zadovoljstvo i sreća nalaze u drugim vrijednostima, koje se ne mogu postići materijalnim blagostanjem. Važno je to znati i težiti prema tim višim vrjednotama, a u tom će svjetlu mnogi vjeru  u Boga i ljubav prema Crkvi prepoznati kao najvažnije. Vrijeme puberteta i adolescencije vrijeme je sazrijevanja i traženja svoga Ja. Sve se dosadašnje preispituje u svojoj vrijednosti i nerijetko odbacuje. Zato dolazi do napetosti s roditeljima, do povlačenja u sebe ili do čestih napadaja b...
Kako učiti – smjernice u organiziranju učenja (prezentacija)
Razno

Kako učiti – smjernice u organiziranju učenja (prezentacija)

Učenje je češće individualna stvar i ono što vrijedi za jednu osobu ne mora nužno vrijediti za drugu. Ipak, većini su zajedničke neke pogreške u organiziranju učenja, a jednako tako većina bi mogla poboljšati način učenja ukoliko bi slijedila određene smjernice. U tom će smislu vjerojatno nekome biti od koristi prezentacija koja o tome govori i nudi neke konkretne upute, a ona se može otvoriti klikom na ovu poveznicu ili na sliku dolje.
Za čim umirući žale? Još imamo vremena to izbjeći!
Razno

Za čim umirući žale? Još imamo vremena to izbjeći!

Dominikanac iz Kolumbije fr. Nelson Medina (rođ. 1965.) zapisao je najčešća kajanja, koja je čuo od ljudi koje je pratio na kraju života. Te su nam misli mahom poznate. Ipak, zašto da nam sad ne posluže da pretražimo dušu? I počnemo živjeti malo drukčije? Sve što nakon toga treba učiniti jest moliti i isprositi milost da živimo tako da u času smrti ne požalimo ni zbog jednoga od ovdje popisanih jada. Zbog toga što sam davao loše primjere i ljudi su to slijedili. Zbog svoje ravnodušnosti na patnju bližnjega. Zato što nisam pohvalio i ohrabrio one koji su to zaslužili i kojima je to trebalo. Zato što sam uspjehe pripisivao sebi, a za promašaje krivio okolnosti. Zato što nisam poštovao tuđu nedužnost i što sam drugomu omeo snove. Zato što sam novac troši...