Oznaka: <span>Prikazanje Gospodinovo – homilije</span>

Marija i Zakon Gospodnji – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Čitanja:  vl.: Mal 3,1-4; Ps 24,7-10; Heb 2,14-18; Lk 2,22-40 Slaveći blagdan Prikazanja Gospodinova, postavlja se veliko pitanje o Marijinoj motivaciji kod ovog događaj. A …

Zagovornica posvećnika – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Slaveći blagdan Gospodinovog prikazanja u Hramu, valja nam razmišljati ne samo o Gospodinu koji je prikazan, već i o Marijinoj aktivnoj ulozi koju je ona …

U službi Božje dobrote – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

U vrijeme kad anđeo Gabriel naviješta Nazaretskoj Djevici da će začeti i roditi Sina Božjega malo je koji ljudski um zastupao da je Bog dobar. …