Četvrtak, 22 travnja

Oznaka: Prikazanje Gospodinovo

Marija i Zakon Gospodnji – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Marija i Zakon Gospodnji – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Čitanja:  vl.: Mal 3,1-4; Ps 24,7-10; Heb 2,14-18; Lk 2,22-40 Slaveći blagdan Prikazanja Gospodinova, postavlja se veliko pitanje o Marijinoj motivaciji kod ovog događaj. A motivacija koja je vodi najbolje odražava i njezinu dušu i duhovnost. Iz naglasaka koje nam nudi sv. Luka moglo bi se zaključiti da je Marija bila veliki legalist, te da je, zajedno s Josipom, obavila sve što je trebalo prema Zakonu Gospodnjemu samo zato što je Zakon to propisivao. Moglo bi se zaključiti da je njezina duhovnost onda bila kruto legalistička, to jest obično izvršavanje Zakona, a da se ne osjeti njezin stav ili njezina duša pri tome. Kao da bismo mogli zamisliti da obavlja obred u Hramu samo zato što je tako naređeno, a da ona pri tome ne uranja u ono što čini i ne doživljava osobno. Na pomisao da je b...
Svijećnica [video]
Lectio Brevis

Svijećnica [video]

Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo je crkveni blagdan koji se slavi 40 dana poslije Božića, što je 2. veljače. Blagdan se temelji na događaju koji opisuje evanđelist Luka navodeći da je Marija nakon određenog vremena od poroda morala, po Mojsijevu Zakonu, u Hram na tzv. očišćenje i posvećenje. Naime, u židovstvu se držalo da žena nakon poroda, a što je i biološki uvjetovano, prolazi kroz određeni period oporavka i čišćenja svoga tijela. S tim da su Židovi držali da taj period traje 40 dana, nakon kojih žena konačno opet može zajedno s ostalim narodom u Hram ili sinagogu. No prvo je morala u Hramu prinijeti životinjsku žrtvu nakon koje bi primila svećenikov blagoslovi i tako opet postala obredno čista. Vidimo da je upravo tako postupila Marija. Osim obrednog čišćenja, istih se dana im...
“Krepost”, br. 10 [PDF]
Pastoralno-katehetski tjednik "Krepost"

“Krepost”, br. 10 [PDF]

Evanđelje Četvrte nedjelje kroz godinu kazuje kako je Isus naučavao u sinagogi, a svi koji su ga slušali bili su zaneseni njegovim naukom, jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci (usp. Mk 1,21-22). Još više, tu je vlast potvrdio time što je istjerao demona koji je zaposjeo čovjeka koji se tad našao u sinagogi. Divljenje okupljenih bilo je još veće poradi takvog novog i snažnog nauka po kojemu se i duhovi pokoravaju. Današnje vrijeme nam pokazuje da je važno imati na pameti snagu Evanđelja, tog novog nauka koji svoju dubinu, širinu i visinu dobiva izravno od Boga. O tome govore dvije homilije koje donosimo u ovom broju Kreposti. Poseban naglasak ovoga tjedna je i na blagdanu Prikazanja Gospodinova u Hramu ili Svijećnice. Po njemu razumijevamo uzvišenost i važnost s...
Prikazanje Gospodinovo – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Prikazanje Gospodinovo – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Obred paljenja svijeća: Svjetlospjev Evo, Gospodin će naš Pjesme u ophodu: Svjetlost na prosvjetljenje naroda Proroci časni Pred lice Gospodnje dođite Obradovah se kad mi rekoše Uđite s hvalama Narode Božji (L. Deiss) Ulazna: Spominjemo se, Bože, dobrote tvoje (Svijećnica) Otpjevni psalam: Tko je taj Kralj slave (A. Igrec) Tko je taj Kralj slave (I. Andrić) Tko je taj Kralj slave (B. Juračić) Prinosna: Punina kad dođe vremena U Hram dobrog Svetog Boga Pričesna: Vidješe oči moje O Svjetlo duša, Isuse (I. Andrić) Ti, što sazda čitav svemir Kruše života Završna: Uresi svoju ložnicu (L. Bourgeois, 1551.)   Sve note zajedno: Prikazanje Gospo...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu – komentar evanđelja
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu – komentar evanđelja

Vidješe oči moje spasenje tvoje Lk 2,22-40 Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spas...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Sad otpuštaš
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Sad otpuštaš

Već su stari Grci govorili da je mjera bitna u svemu, pa tako i mjera kada čovjek vidi da više ne može činiti što je činio, da treba krenuti drugim putem. Tako će razborit mladić znati da sa ženidbom ipak započinje drugačiji život, tako će mladi roditelji znati da će im dnevni ritam s rođenjem djeteta biti bitno drugačiji, tako će roditelji znati da se imaju do određene mjere povući kada im djeca započnu samostalan život. Važna je mjera. Upravo je tako u Lukinom evanđelju (Lk 2, 22-40) prikazan lik starca Šimuna, onoga čiji ostaci – kako se vjeruje – počivaju u poznatoj škrinji svetoga Šimuna u Zadru. Četrdeset dana nakon Isusova rođenja Josip i Marija ga donose u hram. Bio tamo pobožni starac Šimun kojemu je Bog objavio da neće umrijeti dok ne bude ugledao Mesiju. Kad je ugledao Josi...
Zagovornica posvećnika – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Zagovornica posvećnika – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Slaveći blagdan Gospodinovog prikazanja u Hramu, valja nam razmišljati ne samo o Gospodinu koji je prikazan, već i o Marijinoj aktivnoj ulozi koju je ona imala u tom činu. Na koji će način, naime, Gospodin biti prikazan u Hramu, ovisilo je u dobroj mjeri o njoj i o Josipu. Jer njih dvoje su u svojoj revnosti prema Bogu donijeli Isusa iz Betlehema u Jeruzalem kako bi ga prikazali, te kako bi se i tim činom ispunio Zakon Gospodnji u svim neophodnim odredbama koje su se u tom trenutku tražile. No, nije Marija prikazala svoga Sina samo iz pukog formalizma ili potreba da izvrši odredbe, već sve što je činila, ona je činila sa sviješću da stoji pred živim Bogom kojemu služi, te je smisao svega što je činila pronalazila upravo u živome zajedništvu s njime. Kao ona koja zna što znači biti prik...
Starac Šimun i starica Ana
Sveto Pismo

Starac Šimun i starica Ana

„Ta vidješe oči moje spasenje tvoje“ (Lk 2,30) Na blagdan Prikazanja Gospodinova susrećemo se s dvoje staraca, Šimunom i Anom, koji su u Hramu primili Isusa i u njemu prepoznali Pomazanika Gospodnjega (Lk 2,26). Pobožni Starac Šimun i proročica Ana, poodmakla u dobi, hvalili su Boga i pripovijedali svima o djetetu što su ga držali u naručju. Gledanje novorođenog djeteta Isusa bilo je ispunjenje njihovih životnih nada, a mudre proročke riječi što su ih tom prilikom izgovorili bijahu vrhunac njihove životne mudrosti što su je stekli kroz dugogodišnje molitve, postove i razmišljanja nad poviješću svoga naroda i nad svojim osobnim životima. Starci u Bibliji Starci u Bibliji su čuvari i prenositelji sjećanja i ponovnog doživljavanja Božjih djela iz zajedničke prošlosti izraelskog nar...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Mač boli
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Mač boli

Ima životnih situacija u kojima se i vjernika pokoleba, a onaj „rubni“ se posvema okrene od vjere. Evo, Marija i Josip, radosni i ponosni, dijete Isusa donose u hram, a starac Šimun govori Mariji (Lk 2, 22-40): „I tebi će mač boli probosti dušu.“ O čemu je riječ? U Židova je bio običaj da otac otkupljuje svoga prvorođenca. Taj obred danas Židovi zovu pidjon haben. To je spomen na onaj događaj kad je Bog u noći izlaska iz Egipta dao da stradaju svi egipatski prvorođenci, dok su židovski bili pošteđeni tako što je umjesto njih bilo žrtvovano janje. Od tada se svaki prvorođenac smatrao Božjim vlasništvom, pa ga je zato otac i morao otkupiti. Međutim, u evanđelju stoji da Isus (kao prvorođenac u svoje majke) nije bio okupljen, nego prikazan, to jest određen da bude žrtvovan na križu.  On p...