Oznaka: pulsni oksimetar

Oksimetar
Razmišljanja o vjeri

Oksimetar

Oksimetar ili pulsni oksimetar je uređaj koji mjeri razinu kisika u krvi, a može mjeriti i otkucaje srca. Posebno je postao popularan i koristan u ovom vremenu pandemije koronavirusa, jer COVID-19 može utjecati na smanjenje kisika u krvotoku, pa je važno pratiti njegove razine. A kako bez kisika nema života, tako je važno pozorno pratiti i na vrijeme stručno reagirati i intervenirati da ne dođe do teških i smrtonosnih posljedica za života.  Jednako tako bi trebalo pratitirazinu duhovnog kisika,to jest jačinu prisutnostiDuha Svetoga koji namjamči prisutnost besmrtnostii božanskog dara u životu.Bio bi nam koristan takavduhovni oksimetar da nasupozori kada svojimgrešnim životom smanjujemoili potpuno odbacujemosvetu prisutnost božanskog Duha. Revno se, stoga, držimosvih pokazatelja vjerekao...