Utorak, 17 svibnja

Oznaka: rosa

Rosa
Razmišljanja o vjeri

Rosa

Rosa je prirodni fenomen a nastaje u suodnosu vlage iz zraka i zemaljskih bića ili predmeta. Upravo radi toga nastajala je tiho i neprimjetno, bez šuma i buke, donoseći životno osvježenje od biljaka do životinja i ljudi. Tiho se spuštala na zemlju, a i još tiše se dizala k nebu nadolaskom sunčeve topline. Zato je rosa i slika Božjeg djelovanja prema čovjeku i za čovjeka. Bog nikada nije djelovao nasilno, već u suodnosu s čovjekom na tako blag i naravan način do mjere da se i sam utjelovio u ljudskoj naravi kako bi bio trajna rosa svježine u njegovu zapuštenom životu. Božja milost se tako blago spuštala na potrebitog čovjeka i donosila mu osvježenje Duha, da bi ga potom taj isti Duh uzdizao put neba i spasenja. A na blagoslov osvježenja čovjeku ostaje samo ...