Oznaka: sakrament potvrde

Sakrament potvrde
Liturgika

Sakrament potvrde

U povijesti je ovaj sakrament uglavnom bio vezan uz krštenje, kako nam to svjedoči već i Novi zavjet: »Kad to čuše, krstiše se u ime Gospodina Isusa. I kad Pavao na njih položi ruke, siđe na njih Duh Sveti«. (Dj 19, 5)  U prvoj se Crkvi krštenje smatralo otajstvom koje podjeljuje Duha Svetoga, a polaganje ruku (kasnije popraćeno pomazanjem) smatralo se nadopunjavajućim obredom. Tako u Hipolita nema govora o tome da bi biskupovo polaganje ruku i pomazanje nakon krštenja na poseban način davalo Duha Svetoga. Tertulijan promatra obred krštenja kao jedinstvenu cjelinu i ne smatra da bi se Duh Sveti podjeljivao u trenutku polaganja ruku. Ova se razlika počinje javljati u pitanju krštenja heretika (sredina 3. st.). Vjerovalo se da su heretici valjano kršteni, samo što ne primaju Duha Svetog...
Darovi milosnoga života i zajedništva: sakrament krsta i sakrament potvrde
Vjeronauk - srednja škola

Darovi milosnoga života i zajedništva: sakrament krsta i sakrament potvrde

Bog nam svoju milost pokazuje na različite načine, a posebno u sakramentima. Prema davno definiranoj, najjednostavnijoj i prilično obuhvatnoj definiciji, sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti, odnosno takvi izvanjski znakovi u kojima Bog čovjeku daruje svoju posebnu naklonost i ljubav. U Katoličkoj Crkvi postoji sedam svetih sakramenata, a to su: krst (krštenje), potvrda, euharistija, pomirenje, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba. Prva tri sakramenta nazivaju se sakramenti inicijacije, jer nas uvode u kršćanstvo. Pomirenje i bolesničko pomazanje spadaju u sakramente ozdravljenja, a sveti red i ženidba u sakramente koji su u službi zajednice. Sakrament krsta i sakrament potvrde su takvi sakramenti u kojima se vjernici osnažuju na osobnoj razini, odnosno po sakra...
Sakramenti u drugom planu
Očima svećenika

Sakramenti u drugom planu

Što sve nismo doživjeli? Gdje se sve nismo razočarali? I nije čudno kad se naljutimo kad neki događaj za koji se spremamo iz prvog plana padne u drugi plan. Znam da ste doživjeli takvo nešto u pripremi i slavlju za sakramente krštenja, pričesti, krizme i vjenčanja. Spremaš se za jedan važan događaj, a doživiš nešto sasvim drugo što zaokupi uzvanike pa se i ne sjete zašto su došli i što je trebalo biti u prvom planu. Nažalost, to se u zadnje vrijeme događa u Crkvi kod pripreme i podjele sakramenata. Promislite, što vam je bilo važno, a što važnije? Već se početkom godine traži datum održavanje krizme, ne što bi im taj događaj obogatio vjeru, djecu pripremio za odgovoran i zreo vjernički život, nego da što prije „zauzmu“ lokal za veliku gozbu. Da ne nabrajam kako se pripremaju ...
Polaganje ruku
Liturgika

Polaganje ruku

Polaganje ruku je jedan od najznačajnijih i najpoznatijih obrednih znakova u Svetom pismu i u bogoslužju Crkve. Htjeli bismo dati kraći povijesni prikaz te geste i njezino mjesto u današnjoj liturgiji, s osobitim naglaskom na polaganje ruku u slavlju sakramenta potvrde. 1. Polaganje ruku u Svetom pismu Već je u starih Grka bila poznata gesta polaganja ruku kojim su neki posebni ljudi mogli liječiti bolesnike. Septuaginta daje polaganju ruku trostruko značenje. Polaganje ruku je znak blagoslivljanja, pri čemu sam čin govori, bez nekih posebnih riječi (usp. npr. Post 48,18). Polaganje ruku nadalje označava poistovjećivanje: tim činom svećenik prenosi grijehe zajednice na žrtvenu životinju. Konačno, polaganje ruku je znak posvećivanja, tj. uvođenja u službu. Tako Mojsije...
Sakrament potvrde (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament potvrde (pravni vid)

Potvrda ili krizma je jedan od sakramenata po kojem se, nakon krštenja, nastavlja pristup u potpuno kršćanstvo. Tim sakramentom se, kako kaže Drugi vatikanski sabor u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi, a ponavlja i Zakonik kanonskog prava, krštenici obogaćuju darom Duha Svetoga i savršenije povezuju s Crkvom, te se jače i čvršće obvezuju da riječju i djelom budu Kristovi svjedoci i da šire i brane vjeru (LG 11; kan. 879). Sakramentom potvrde utiskuje se neizbrisivi biljeg i njime se također obilježava ili označava da krizmanik darom Duha Svetoga pri pada Kristu. Stoga se podjeljuje samo jednom, kao i sakrament krštenja. Komu se potvrda ili krizma podjeljuje? Sakrament potvrde ili krizme može se podijeliti svakoj krštenoj osobi koja još nije primila taj sakrament. A za podjeljivanj...
Sakrament potvrde
Teološki prilozi

Sakrament potvrde

Danas se u svakodnevnom govoru sakrament potvrde naziva i krizmom, no, to ponekad može izazvati nepotrebnu jezičnu nejasnoću. Naime, krizma je grčka riječ koja znači pomast, pomazanje, odnosno označava mješavinu maslinovog ulja i balzama, koju posvećuje biskup na Veliki četvrtak, točnije na prijepodnevnoj Misi posvete ulja. Mi ćemo koristiti i pojam krizma i pojam potvrda, a iz konteksta će se lako otkriti točno značenje. 1. BIBLIJSKO-TEOLOŠKO ZNAČENJE SAKRAMENTA POTVRDE a) Biblijsko utemeljenje sakramenta potvrde Danas mnogi prigovaraju Crkvi u smislu da je potvrda neki vid ponavljanja krštenja, da je taj sakrament nepotreban i slično. No, već se u Starom zavjetu naviješta izlijevanje Duha Svetoga, a vjerujemo da se to na najsnažniji način ostvaruje u sakrame...