Oznaka: sljedbe

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost
Vjeronauk - srednja škola

Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

Iako današnji čovjek uglavnom ima interes za nadnaravnim, taj je interes češće bitno drukčiji od onoga što preporučuje Crkva. Štoviše, sve više susrećemo razmišljanje oslonjeno na poznatu rečenicu koja računa s Bogom, ali ne i Crkvom: Bog da, Crkva ne. Tako se Crkva, kada se promatra izvan nje same, kod mnogih doživljava krutom, netolerantnom, zatvorenom prema rubnim skupinama, što sve pridonosi sve većem udaljavanju od nje. Između ostaloga, takvo distanciranje od Crkve otvara vrata traženju svetoga u nekim novim religioznim oblicima, ili pak u nekim već ukorijenjenim sektama i u našoj sredini. Temeljno o sektama Najčešće ljudi odlaze u sekte iz razloga praznine koju osjećaju i za koju smatraju da ju ne može popuniti Crkva ni Evanđelje kakvo se u njoj naviješta, zatim iz razloga ...
Kvekeri ili Religiozno društvo prijatelja
Teološki prilozi

Kvekeri ili Religiozno društvo prijatelja

Naziv im vjerojatno dolazi od engleskog glagola to quake, što znači drhtati, podrhtavati. Dosljedno, kvekeri su drhtavci. Vjerojatno je pojam kveker u početku bio upotrijebljen u pogrdnom smislu za osobe koje su upale u ekstatično drhtanje. Nazivaju se još i Religiozno društvo prijatelja. Ukupan broj kvekera u svijetu je blizu 400.000, a najviše ih ima u Africi (preko 50%) i Americi (oko 35%). U Republici Hrvatskoj ih ima 50-tak (u Vukovaru). Osnivač kvekera bio je Englez George Fox, rođen 1624. godine. Nakon nekoliko godina religioznog traženja i kriza, tvrdio je da je doživio viđenje. Postao je propovjednik koji je išao od mjesta do mjesta i javno kritizirao anglikansku državnu Crkvu i njezino svećenstvo, te je zbog toga bio često suđen i zatvaran, a jednom čak i umalo pog...
Pentekostalci
Teološki prilozi

Pentekostalci

Pentekostalci su proizašli iz metodističke sljedbe u Americi, a riječ je o više sličnih protestantskih zajednica. Sam naziv dolazi od grč. riječi pentekoste, što upućuje na blagdan Pedesetnice, odnosno na Duhove. Općenito se smatra da je utemeljitelj pentekostalizma Charles Fox Parham, koji je prije toga bio propovjednik tzv. Holiness religije, koja je proizišla iz američkog metodizma. Parham je 1900. god. osnovao u Kansasu biblijsku školu, gdje se proučavala Biblija na jedan neredovit način. Naime, učitelj bi predložio neko pitanje, a onda bi studenti tražili po Bibliji sve tekstove koje su s tim povezani i iz toga bi tražili odgovor. Tako je jednom Parham postavio pitanje: Koji biblijski tekst govori o pravom krštenju u Duhu?, a studenti su zaključili, na temelju Dj 10,44-48; 19,...
Adventisti sedmog dana (subotari)
Teološki prilozi

Adventisti sedmog dana (subotari)

Pridjev adventistički dolazi od latinske riječi advent, što znači dolazak. To nam već pokazuje kako adventisti vjeruju u skori ponovni Kristov dolazak na zemlju. Počeci adventističkog pokreta pripisuju se farmeru Williamu Milleru i Ellen Gould White iz Sjeverne Amerike. Miller se posebno bavio proučavanjem Knjige Danielove i Knjige Otkrivenja, te je na temelju njih izračunao da Krist treba ponovo doći 1843. godine i započeti suditi svijet. Taj je svoj zaključak javno objavio, te stekao mnoge sljedbenike koji su prestali obrađivati zemlju, porazdijelili svoje imanje i pripremali se za Kristov dolazak. Međutim, prošla je označena godina, Krist se nije pojavio, a Millera su mnogi napustili. Objavio je da je pogriješio u računanju, odnosno da Krist treba doći 22. listopada 1844. god., no ...
Mormoni ili sveci posljednjih dana
Teološki prilozi

Mormoni ili sveci posljednjih dana

Sve češće na ulicama možemo susresti elegantne mladiće s kravatama, s torbom i knjigom u ruci, kako zaustavljaju prolaznike i propovijedaju o Bogu u skladu s učenjem zajednice kojoj pripadaju. Riječ je o mormonima, jednoj od mnoštva kršćanskih sekti čije je učenje u mnogim dijelovima u suprotnosti s učenjem Katoličke Crkve. Mormoni sebe nazivaju: Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Tu je sljedbu utemeljio 1830. Joseph (Joe) Smith (1805. - 1844.) iz SAD-a, čiji su se preci doselili iz Engleske i pripadali prezbiterijanskoj slobodnoj crkvi. Otac mu se bavio proricanjem i kopanjem zlata, a i majka je naginjala praznovjerju. Takva je religiozna atmosfera ostavila traga i na Joeu. Uz to je u doba sazrijevanja doživio neke traume, te je postao psihički nestabilan. Tvrdio je da m...
Jehovini svjedoci
Teološki prilozi

Jehovini svjedoci

Jehovini svjedoci su prosječnom čovjeku poznati po tome ili što ih viđa na ulici kako mirno stoje i prolaznicima nude svoj časopis Kulu stražara ili što dolaze u kuće i stanove kako bi, onima koji ih žele saslušati, prenijeli najvažnije stvari iz područja svoga vjerovanja i učenja. Iako se većina uopće s njima ne želi upuštati u razgovor, nego ih, nerijetko i grubo, odmah otpravi dalje, Jehovinim svjedocima valja priznati spremnost na ustrajnost u širenju vjere, kao i poniznost unatoč podnošenju takvih poniženja. Ako ništa drugo, te vrijednosti bismo svakako od njih trebali naučiti. Međutim, gledano iz perspektive Katoličke Crkve, ta sljedba ima mnoge manjkavosti i nedorečenosti, a s obzirom na ono što naučavaju i kako se i koliko referiraju na samoga Krista, vrlo je upitno treba li njih ...