Četvrtak, 7 srpnja

Oznaka: socijalni nauk Crkve

Socijalni nauk Crkve [video]
Lectio Brevis

Socijalni nauk Crkve [video]

Iako se od svećenika ili na Vjeronauku može puno čuti o molitvi, duhovnom životu, životu poslije smrti, očito je da kršćani ne žive samo od duhovnih stvari izvan svijeta, već žive u svijetu i brinu za stvoreni materijalni svijet. To znači da se i oni suočavaju s pitanjima i problemima koji pogađaju druge ljude: Koji posao odabrati? Koliko bi radnik trebao biti plaćen? Kako financirati skupo liječenje? Smije li se iskorištavati prirodu? Kako pomoći onima koji su siromašni i napušteni? itd. Ovo su samo neka pitanja koja muče suvremeni svijet. Zadaća je kršćana pomoći da taj svijet postane što sličniji Božjem kraljevstvu. O tome kako bi društvo u konkretnim situacijama trebalo izgledati ili kako bi se trebao riješiti neki problem, Crkva progovara u svojem socijalnom nauku.Danas se to možda...
Zahtjevi pravde i solidarnosti
Vjeronauk - srednja škola

Zahtjevi pravde i solidarnosti

Uvod Živjeti po Evanđelju znači u svemu tražiti Božju volju i nastojati živjeti život po krepostima. Krepost je stalna volja činiti dobro. Po ustaljenoj podjeli, kreposti se dijele na bogoslovne (teološke ili ulivene) i ljudske ili stožerne. Među bogoslovne spadaju vjera, nada i ljubav, a riječ je o onima koje nam se ulijevaju u dušu milošću Božjom i našom suradnjom, a posebno razvijaju naš odnos prema Bogu. Ljudske su četiri, a to su razboritost, pravednost, umjerenost i jakost. One nas više usmjeravaju na međuljudske odnose. Suvremeno društvo sve više stavlja pred nas zahtjec pravednosti i solidarnosti sa svim ljudima. Pravo, pravda, pravednost i pravičnost Iako se u svakodnevnom govoru ne pravi ili ne pravi bitna razlika između pojmova pravo, pravda, pravednost i pravičnost...
Kršćansko vrjednovanje rada
Vjeronauk - srednja škola

Kršćansko vrjednovanje rada

Rad je bitna čovjekova odrednica po kojoj razumijeva svoje ljudsko dostojanstvo. Rad je često izvor dubokog životnog zadovoljstva, ali ponekad i izraz velikoga nezadovoljstva i prokletstva. Po sebi, rad je pravo svakoga čovjeka, ali je isto tako i obveza po kojoj je dužan pridonositi boljitku svoga života, svoje obitelji i društva. Tako je rad osobi na korist, ljudima na služenje, a Bogu na slavu. Rad u Starom zavjetu U Knjizi Postanka stoji da je rad temeljna dimenzija čovjekova postojanja, a čija svrha proizlazi iz Stvoriteljeve odluke: »Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt, da ga obrađuje i čuva« (Post 2,15) Po toj Stvoriteljevoj odredbi čovjek je dužan brinuti se za sva dobra na Zemlji, odnosno čovjek je svojim radom pozvan biti sustvaratelj Božji. Kao što je B...