Srijeda, 8 prosinca

Oznaka: sv. Aleksandar Aleksandrijski

Sveti Aleksandar iz Aleksandrije i arijanizam
Patrologija, Stopama svetaca

Sveti Aleksandar iz Aleksandrije i arijanizam

26. veljače Crkva se liturgijski spominje sv. Aleksandra iz Aleksandrije, crkvenog naučitelja i patrijarha, koji se borio protiv arijanizma, krivovjerja kojega je zagovarao svećenik Arije (koji je, pojednostavljeno rečeno, tvrdio da je Krist čovjek, ali ne i Bog). Aleksandar ga je osudio u više dogmatskih pisama, a kako ni to nije koristilo, morao ga je izopćiti iz Crkve. Koje su razlike u naučavanju Arija i Aleksandra, može se uvidjeti iz donjeg teksta. Početak i povod velikih teoloških rasprava u zlatnom razdoblju kršćanstva bilo je krivovjerje koje je svećenik Arije započeo u drugom desetljeću četvrtoga stoljeća propovijedati u aleksandrijskoj Crkvi. U to vrijeme još nije bilo teološki do kraja protumačen odnos Oca i Sina. Jedni su težili prema subordinacionističkim rješenjima (n...