Utorak, 17 svibnja

Oznaka: sv. Bernard

Sveti Bernard iz Clairvauxa
Stopama svetaca

Sveti Bernard iz Clairvauxa

20. kolovoza Crkva liturgijski časti svetog Bernarda, reformatora cistercita, sveca koji je svojim žarom, duhovnošću, kontemplacijom i društvenim angažmanom značajno obilježio svoje vrijeme, koje se zbog toga nerijetko naziva i Bernardova epoha. Sveti Bernard iz Clairvauxa je rođen 1090. god. u francuskom mjestu Fontainesu, u bogatoj i uglednoj obitelji, a imao je petoricu braće i jednu sestru. Majka mu je, prema sačuvanim zapisima, bila vrlo pobožna i na svoju djecu je nastojala prenositi ljubav prema vjeri. Tako se sveti Bernard još kao dječak odlikovao neobičnom sabranošću i uronjenošću u Božju ljubav, kakva se u načelu ne nalazi kod djece. Bio je vrlo vezan uz majku, pa ga je iznimno potresla njezina smrt, u njegovoj sedamnaestoj godini, što se odrazilo kao jedna dulja životna i...