»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Oznaka: sv. Bonaventura

Sveti Bonaventura

Sveti Bonaventura

Stopama svetaca
Crkveni naučitelj i biskup sveti Bonaventura iz Bagnoregija, talijanskog gradića u Laciju, živio je u 13. st., a svojim nastojanjima, kontemplativnim životom i velikom teološkom izobraženošću, iznimno je pridonio ostvarenju sklada između vjere i kulture toga vremena. Po načinu života blizak svetom Franji Asiškom, čijemu je redu i pripadao, a po intelektualnoj veličini svome suvremeniku svetom Tomi Akvinskom, bio je istovremeno znak istinske svetosti i mističnosti i znak teološke dubine i intelekta, odnosno pomirba između srca i razuma, a kao takav putokaz za svaki procvat Crkve toga i svakog budućeg vremena. Spomendan mu se slavi 15. srpnja, na nebeski rođendan.  Sveti Bonaventura je rođen oko 1220. god., rodnim imenom Giovanni Fidanza, u vremenu kada je sveti Franjo Asiški svojim ...