Petak, 21 siječnja

Oznaka: sv. Grgur Veliki

Sveti Grgur Veliki
Stopama svetaca

Sveti Grgur Veliki

3. rujna Crkva slavi spomendan sv. Grgura Velikog, pape i crkvenog naučitelja, koji je ponajprije na sebi provodio stegu i svakodnevno se vježbao u poniznosti i poštovanju drugih, a onda je takav ideal prenosio i na druge, te je u tom duhu proveo različite vidove obnove crkvenog i društvenog života. Grgur Veliki rođen je u Rimu oko 540. god. u bogatoj i uglednoj kršćanskoj obitelji koja se isticala po zauzimanju u vjerskom i crkvenom životu. Slijedeći svoga oca, Grgur je započeo svoju karijeru u gradskoj upravi, te je s vremenom počeo obavljati službu gradskog prefekta. Iako ga taj posao nije ispunjavao, izuzetno ga je cijenio, posebno s obzirom na marljivost i poštenje gradskih službenika u obavljanju svakodnevnih administrativnih poslova, za razliku od mnogobrojnih i različitih zl...