Oznaka: <span>sv. Ivan apostol i evanđelist</span>

Sveti Ivan, apostol i evanđelist – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Dan učenika ljubljenog (L. Bourgeois, 1551.) Dan učenika ljubljenog (T. Prša) Dan učenika ljubljenog (A. Klobučar) Kyrie eleison: Kyrie eleison Otpjevni psalam: Radujte se, …

Pobožićno vrijeme liturgijske godine

Uvod Liturgijska ili crkvena godina svojom podjelom na tri ciklusa i rasporedbom blagdana unutar njih ima snagu voditi i vjernike i svećenike u napredovanju u …