Utorak, 30 studenoga

Oznaka: Sveta Obitelj Isusa Marije i Josipa

Isus u kući Očevoj – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (C)
Homilije u godini C

Isus u kući Očevoj – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (C)

Danas na blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa čitali samo tekst iz Evanđelja svetoga Luke u kojem je Evanđelist opisao događaj koji se zbio u Hramu u Jeruzalemu sa dvanaestogodišnjim Isusom. Marija i Josip su kao i svake godine hodočastili u Jeruzalem o blagdanu, te su i njega vodili sa sobom kao izraz ispunjavanja odgovornosti koju im je nebeski Otac povjerio kad im je povjerio svoga Sina. No taj put dogodilo se nešto neobično za vrijeme povratka, jer im je Isus priredio iznenađenje. Dok su oni očekivali da je Isus među suputnicima, no kad su shvatili da ga nema, vratiše se u Jeruzalem i nađoše ga u Hramu gdje razgovara s učiteljima slušajući ih i postavljajući im pitanja. A kad su ga našli i postavili mu pitanje o svemu što se dogodilo, dao im je vrlo jasan i uvjerljiv...
Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Post 15,1-6; 21,1-3 Nakon velikih ispita na koje je Gospodin stavio prijateljstvo s Abrahamom i nagrada koje je dobio, Abraham Mu govori: Gospodine moj, Bože, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda? Jer nasljednik u njegovoj kući bit će sluga. Gospodin mu obnavlja obećanja da će ipak dobiti sina, a Abraham mu ponovo vjeruje iako su jasno vidljive teškoće njegove vjere: kako vjerovati kada sve govori suprotno? Njegova žena Saraja je sterilna, a s druge strane umnažaju se Božja obećanja o brojnom potomstvu koje će biti poput pijeska na obali morskoj ili zvijezda na nebu. Iako se u prvi mah može činiti da ove okolnosti samo otežavaju Abrahamov hod, one ga pripremaju za novo veliko iskustvo Božje blizine i vjernosti – doži...
Čuvati svetost obitelji – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Čuvati svetost obitelji – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

Utjelovljenjem Sina Božjega počeli smo otkrivati dar posinstva koji nam Bog po njemu daruje. Isus nam je svojim životom i propovijedanjem otkrio da smo djeca Božja, to jest velika Očeva obitelj. No njegova prisutnost među nama nije utjecala samo na naše shvaćanje Boga i zajedništva s njime, nego neophodno utječe i na razumijevanje našeg zemaljskog života, a neizostavno i onog obiteljskog. Doista, obitelj je jedna od najdragocjenijih i nezaobilaznih stvarnosti ljudskoga života koju ni sam Sin Božji nije htio izbjeći, nego je svjesno i rado ušao u zajedništvo ljudske obitelji. Današnja čitanja Božje riječi stavljaju nam pred oči stvarnost Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa koja je model i uzor svake vjerničke obitelji. Bog je oblikovao ovu obitelj dajući joj svoga Sina kao životno...
Meditacija uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (B)

Časti oca svojeg Knjiga Sirahova u današnjem prvom čitanju svečano proglašava uzvišenost i potrebu štovanja vlastitih roditelja. Poziv je upućen na poseban način odrasloj djeci koja se trebaju skrbiti za onemoćale roditelje. Štovanje koje djeca trebaju iskazivati roditeljima stavlja se uz bok onog štovanja koje čovjek treba iskazivati Bogu. Može nas pomalo i iznenaditi određena upornost Božje riječi i biblijske tradicije: „Tko štuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago“ (3,3). Kasno židovstvo osobito naglašava upravo četvrtu zapovijed: „Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj“ (Izl 20,12). Tako Tobit svjetuje svoga sina: „Poštuj svoju majku, ne ostavljaj je za svega svog života, čini sve što će jo...
Obitelj prema Božjoj mjeri – razmišljanje uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (A)
Homilije u godini A

Obitelj prema Božjoj mjeri – razmišljanje uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (A)

Blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa uvijek je prigoda i poticaj svakoj vjerničkoj obitelji. Prigoda da preispita svoj obiteljski status i svoje stanje. Ali i poticaj da se sve više suobličuju ovoj model obitelji koja je Božji dar svim vjernicima i njihovim obiteljima u kojoj mogu i trebaju tražiti pomoć i zagovor za svoj život. Ovo je danas neophodnije više nego ikada, jer danas više nego ikad prije postoje društvene strukture koje, umjesto da skrbe za obitelji u vlastitom društvu, odbacuju takvu skrb i traže načina nagrizati obitelj i umanjivati njezinu ulogu i značenje. Ne samo da su nekad bezbožni vlastodršci, kako smo čuli u Evanđelju (Mt 2, 13-15.19-23), radili o glavi Svete obitelji, što bi se moglo opravdati njihovom borbom protiv svetoga, nego se danas u suvremeno...
Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa (A)
Homilije u godini A

Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa (A)

Sir 3, 2-6.12-14 Liturgijska čitanja o blagdanu Svete Obitelji naglašavaju u prvom čitanju odnos djece prema roditeljima, u evanđelju ono što roditelji čine za svoje dijete a u drugom iznose srž života kršćanske obitelji. Poštovanje prema roditeljima bilo je ozbiljno preporučano u starim mudrosnim tradicijama, kako kod Židova, tako i kod Grka te Egipćana i dr. U trima navedenima najuže su povezani pobožnost i odnos prema roditeljima. Knjiga Sirahova, koja je iza Psalama bila najčitanija knjiga među kršćanima, nije se trebala ugledati samo u ugledne učitelje mudrosti Staroga vijeka. U Dekalogu, odmah nakon zapovijedi koji se tiču štovanja Boga, dolazi zapovijed poštovanja prema roditeljima, povezana s obećanjem ovozemaljskog blagostanja. Također i u Levitskom Zakoniku – odmah...
Meditacija uz blagdan Svete Obitelji (A)
Homilije u godini A

Meditacija uz blagdan Svete Obitelji (A)

Pokoravati se, ljubiti i ne ogorčavati Mnoštvo je redaka napisano o obiteljskim odnosima. Svako vrijeme ima neke svoje postavke kako bi valjalo urediti život u obitelji. Današnje nam drugo čitanje (Kol 3, 12-21) govori o obiteljskim odnosima na način koji baš i nije uobičajen u današnjem vremenu. Jesu li obiteljske odredbe koje Pavao nabraja u današnjoj Poslanici Kološanima tek izraz minulih vremena? Pokušat ćemo vidjeti što znače četiri glagola kojima Pavao označava ispravne odnose u obitelji: pokoravati se, ljubiti, slušati i ne ogorčavati. Evo cijelih rečenica! Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodinu! Pavao uzima u obzir ondašnji zakon i običaje. Muž je glava obitelji, i samo je muškarčeva uloga društveno priznata. Ženama uopće nije bilo dopušt...