Oznaka: Svi sveti – homilije

Sveci po zvanju – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Sveci po zvanju – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih

Čitanja: Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a Čovjek u sebi nosi potrebu za ostvarenjem, prema nije uvijek baš svjestan toga što znači ostvariti se. Najčešće pretpostavlja da ostvariti se znači pokazati se uspješnim u zemaljskim stvarima pa se ostvarenim smatra onaj tko je stekao neka zemaljska dobra potrebna ili korisna za život. Nerijetko se radi i o stjecanju imena, glasa ili slave, jer nema toga od nas tko nema potrebu i želju steći ime, to jest pred drugima imati svoje ‘ja’, svoju osobnost. To u konačnici znači biti priznat, prepoznat i vrednovan na pravi način postajući značajan i poznat među ljudima među kojima se istaknuo svojim radom i djelima, uspjesima i ostvarenjima. Sva spomenuta nastojanja idu za tim da čovjeka istrgnu iz anonimnosti koja ga muči u velikoj mas...
Svi sveti: Na putu svetosti
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Svi sveti: Na putu svetosti

Čitanja: Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a Biti svet znači biti s Bogom i u Bogu cijelu vječnost, znači biti dionik božanske naravi Isusa Krista i to tako da Bog istom vječnom i neizmjernom ljubavlju gleda svakoga svetoga onako kako gleda svoga Sina Isusa Krista. Kako je moguće da čovjek dođe do te uzvišene krasote, kako je moguće da smrtan čovjek uđe u istu nebesku slavu kao i proslavljeni Isus Krist? A, evo, Crkva vjeruje da je silno, nebrojeno mnoštvo takvih svetih koji se zauvijek raduju s Bogom i u Bogu. Kako je to moguće? Evo što o tome govori Božja riječ. Djeca se Božja zovemo, i jesmo U svojoj Prvoj poslanici veli sveti Ivan: „Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo.“ Znamo, sve je stvorenje od Boga i svemu što postoji samo je...
Svi sveti: Dođoše iz nevolje velike
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Svi sveti: Dođoše iz nevolje velike

Čitanja: Otk 7, 2-4.9-14; Ps 24, 1-6; 1Iv 3, 1-3; Mt 5, 1-12a Kada gledamo na životne nedaće, osobito nepravde, može nas stvarno uhvatiti tjeskoba. Ima li smisla truditi se i nastojati oko dobra? Tako se može reći da su neki od nas stvarno (bili) ludi. Evo. Netko se žrtvovao i teško radio za svoju obitelj. Priznaju li mu to njegova djeca? Pa baš i ne. Netko je marljivo, predano i pošteno radio u tvrtci koja je mešetarenjem propala, tako da je on završio u bijednoj prijevremenoj mirovini. Tko gleda na njegov rad? Kako li su samo ljudi u svoje vrijeme u strašnim uvjetima radili, rađali i odgajali djecu, trpjeli zbog bolesti i nesreća… Koga to danas zanima? Branitelj je, konačno, zdravlje i život dao za svoju zemlju. Koga to zanima? Toliko je ljubavi, dobrote, strpljivost i predanja ugrađ...
Plaća na nebesima – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Plaća na nebesima – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih

Čitanja: Otk 7, 2-4.9-14; Ps 24, 1-6; 1Iv 3, 1-3; Mt 5, 1-12a Činjenica je da mi ljudi ne znamo baš tako dobro upravljati pogled prema nebu dok se bavimo zemaljskim stvarima, jer često prihvaćamo njihovu unutarnju logiku prema kojoj se ponašamo isključivo ljudski. Služimo se zemaljskim dobrima i plavimo zemaljske planove prema kojima izračunavamo vlastitu dobit, život u radosti, obilnu baštinu, te smo poradi toga spremni zažmiriti i progledati kroz  prste samima sebi s obzirom na posvemašnju pravednost, na milosrđe prema drugima ili pak na čistoću srca. Nekad nam se čini rizično i besmisleno trpjeti poradi nekih vrijednosti, kad se može živjeti opuštenije ako ih zaboravimo, te se posvetimo zemaljskoj dobrobiti. Možda je i besmisleno biti do kraja dosljedan, pa izazvati na se bijes onih ...
Kruna čovječanstva – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Kruna čovječanstva – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih

Slavimo danas svetkovinu Svih svetih kojom nam Crkva želi posvijestiti najprije kako svetost nije samo za izabrane, već je svetost za svakoga čovjeka. Kad je Bog pozivao ljude na život i kad im je davao konkretne zadaće i iznosio pred njih svoja očekivanja, onda je jasno htio da hode putem svetosti slijedeći primjer njegove svetosti. No time što je Bog stvorio ljude za svetost i pozvao ih da idu putem svetosti, on je ujedno i naznačio koji je to konkretni put, tako da nije čovjeka ostavio neupućena i u neznanju glede toga što je istinska svetost i kako je postići. U tom smislu nam i danas odjekuju riječi evanđeoskih blaženstava (Mt 5, 1-12a) u kojima Isus iznosi put svetosti, ali ne samo za neku izabranu elitu, već za sve one koji njega doživljavaju kao Učitelja i slušaju njegov glas. ...
Evanđeoska svetost – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Evanđeoska svetost – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih

Svetkovina svih svetih uvijek je prigoda da si posvijestimo važnost poziva na svetost koji je upravljen svima onima koji vjeruju u Krista Gospodina i tvore dio njegova izabranog naroda. Na žalost u opasnosti smo ne doživjeti dovoljno ozbiljno ili dovoljno izravno ovaj poziv kao da se ne tiče svakoga od nas osobno ili kao da nije toliko važno i žurno odazvati se na Gospodinov poziv i živjeti svetost. Jer prilično je lako odgurnuti odgovornost sa sebe i prebaciti na nekoga drugoga. Napose je opasnost da se to doživi kao elitističko pitanje, te se pretpostavi da je svetost samo za mali broj izabranih i posebnih ljudi, obdarenih izuzetnim moćima, sposobnostima i vještinama. Prema tim pretpostavkama svetost bi bila dostupna samo uskom krugu ljudi koji bi jedini bili osposobljeni kročiti...
Svi sveti – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Svi sveti – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo svetkovinu Svih svetih. Crkva nam danas pred oči stavlja osobito radosnu i ohrabrujuću činjenicu: silan je broj onih koji su nakon svog ovozemnog života dospjeli u vječno Božje kraljevstvo. To je nepregledan broj muževa i žena, mladića i djevojaka, staraca i starica, toliki broj djece, koji su unatoč ovezemnim poteškoćama i unatoč svojim ljudskim slabostima nastojali Bogu služiti, ljubiti Boga i bližnjega, koji su nastojali surađivati sa silno velikom Božjom milošću. Kristovo spasenje i velika Božja milost nisu s njima bili uzaludni. Svi su oni bili ljudi poput nas. Ako je, dakle, silno i nebrojeno mnoštvo spašenih – a to su svi sveti koje danas slavimo! – onda je sasvim moguće da – istom Božjom milošću – i mi dospijemo do iste nebeske sla...
Svi sveti – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Svi sveti – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Slavimo danas spomen svih svetih, onih nebrojenih tisuća i tisuća koji su za svoga ovozemnog života živjeli čestito, vjerni Bogu i čovjeku. Ustrajali su u dobru i nisu dopustili da iz zabljesne zlo. Oni su naši uzori u vjeri iako za mnoge od njih i ne znamo, iako njihova imena nisu upisana u ljudsku povjesnicu, ali su upisani u Božjem srcu. Dok zahvaljujemo Bogu za njih, molimo da i nas Bog učini njihovim nasljedovateljima. Gospodine, ti nazivaš blaženima one koji su siromašni duhom, koji su čista srca, koji su mirotvorci. Gospodine, smiluj se! Kriste, svojim si nam životom pokazao kako valja ići putem siromaštva, čistoće, mirotvornosti. Kriste, smiluj se. Gospodine, ti nas pozivaš da hrabro idemo putem svih osam blaženstava. Gospodine, smi...
Svet život za svijet – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Svet život za svijet – razmišljanje uz svetkovinu Svih svetih

Današnja svetkovina Svih svetih poziva nas da svoj pogled svrnemo prema tolikim jednostavnim malim i poniznim ljudima koji su Boga proslavili na način na koji nam sugerira evanđeoski odlomak (Mt 5, 1-12a). A čuli smo kako Isus govori o blaženima na vrlo neobičan način. Za njega su blaženi oni koji su siromašni duhom, krotki, ožalošćeni, gladni i žedni pravednosti, mirotvorci, čisti srcem. I naš Gospodin je bio uvjerenja da sveci ne žive samo za sebe, već žive za druge, te su kao takvi znak svijetu, a drugim vjernicima primjer i poticaj. Doduše, svi ljudi teže iskrenom boljitku društva, ali ne izabiru svi sredstva i načina koje izabire Isus. Naime, pred sve ljude, a tako i pred nas kršćane, trajno se stavlja u zadaću rad za boljitak svijeta i konkretnoga društva. Ali ne bismo se sl...
Svi sveti – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Svi sveti – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas jednom svetkovinom slavimo sve ono silno mnoštvo Kristovih vjernika koji su po Božjoj milosti ovdje na zemlji za Krista svjedočili i koji su sada u istoj nebeskoj slavi s njime. Htjeli bismo ovu lijepu svetkovinu dostojno proslaviti. Zato ćemo zazvati milosrđe Božje. Gospodine, ti si jedini svet, ti si jedini svevišnji. Gospodine, smiluj se! Kriste, pokazao si nam put svetosti, tako da si u svemu vršio volju svoga nebeskoga Oca. Kriste smiluj se! Gospodine, ti nas sve pozivaš da tako hodimo ovom zemljom da, tvojom milošću, zavrijedimo biti dionicima nebeske slave sviju svetih kojih se danas spominjemo. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Što su brojke u našem životu? Ne samo matematički pojmovi. Tako, na primjer, što z...