»Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.« (Iz 55,3)

Oznaka: Svijećnica

Prikazanje Gospodinovo u Hramu – komentar evanđelja
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu – komentar evanđelja

Vidješe oči moje spasenje tvoje Lk 2,22-40 Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spas...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Sad otpuštaš
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Sad otpuštaš

Već su stari Grci govorili da je mjera bitna u svemu, pa tako i mjera kada čovjek vidi da više ne može činiti što je činio, da treba krenuti drugim putem. Tako će razborit mladić znati da sa ženidbom ipak započinje drugačiji život, tako će mladi roditelji znati da će im dnevni ritam s rođenjem djeteta biti bitno drugačiji, tako će roditelji znati da se imaju do određene mjere povući kada im djeca započnu samostalan život. Važna je mjera. Upravo je tako u Lukinom evanđelju (Lk 2, 22-40) prikazan lik starca Šimuna, onoga čiji ostaci – kako se vjeruje – počivaju u poznatoj škrinji svetoga Šimuna u Zadru. Četrdeset dana nakon Isusova rođenja Josip i Marija ga donose u hram. Bio tamo pobožni starac Šimun kojemu je Bog objavio da neće umrijeti dok ne bude ugledao Mesiju. Kad je ugledao Josi...
Zagovornica posvećnika – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Zagovornica posvećnika – razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo

Slaveći blagdan Gospodinovog prikazanja u Hramu, valja nam razmišljati ne samo o Gospodinu koji je prikazan, već i o Marijinoj aktivnoj ulozi koju je ona imala u tom činu. Na koji će način, naime, Gospodin biti prikazan u Hramu, ovisilo je u dobroj mjeri o njoj i o Josipu. Jer njih dvoje su u svojoj revnosti prema Bogu donijeli Isusa iz Betlehema u Jeruzalem kako bi ga prikazali, te kako bi se i tim činom ispunio Zakon Gospodnji u svim neophodnim odredbama koje su se u tom trenutku tražile. No, nije Marija prikazala svoga Sina samo iz pukog formalizma ili potreba da izvrši odredbe, već sve što je činila, ona je činila sa sviješću da stoji pred živim Bogom kojemu služi, te je smisao svega što je činila pronalazila upravo u živome zajedništvu s njime. Kao ona koja zna što znači biti prik...
Starac Šimun i starica Ana
Sveto Pismo

Starac Šimun i starica Ana

„Ta vidješe oči moje spasenje tvoje“ (Lk 2,30) Na blagdan Prikazanja Gospodinova susrećemo se s dvoje staraca, Šimunom i Anom, koji su u Hramu primili Isusa i u njemu prepoznali Pomazanika Gospodnjega (Lk 2,26). Pobožni Starac Šimun i proročica Ana, poodmakla u dobi, hvalili su Boga i pripovijedali svima o djetetu što su ga držali u naručju. Gledanje novorođenog djeteta Isusa bilo je ispunjenje njihovih životnih nada, a mudre proročke riječi što su ih tom prilikom izgovorili bijahu vrhunac njihove životne mudrosti što su je stekli kroz dugogodišnje molitve, postove i razmišljanja nad poviješću svoga naroda i nad svojim osobnim životima. Starci u Bibliji Starci u Bibliji su čuvari i prenositelji sjećanja i ponovnog doživljavanja Božjih djela iz zajedničke prošlosti izraelskog nar...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Mač boli
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu: Mač boli

Ima životnih situacija u kojima se i vjernika pokoleba, a onaj „rubni“ se posvema okrene od vjere. Evo, Marija i Josip, radosni i ponosni, dijete Isusa donose u hram, a starac Šimun govori Mariji (Lk 2, 22-40): „I tebi će mač boli probosti dušu.“ O čemu je riječ? U Židova je bio običaj da otac otkupljuje svoga prvorođenca. Taj obred danas Židovi zovu pidjon haben. To je spomen na onaj događaj kad je Bog u noći izlaska iz Egipta dao da stradaju svi egipatski prvorođenci, dok su židovski bili pošteđeni tako što je umjesto njih bilo žrtvovano janje. Od tada se svaki prvorođenac smatrao Božjim vlasništvom, pa ga je zato otac i morao otkupiti. Međutim, u evanđelju stoji da Isus (kao prvorođenac u svoje majke) nije bio okupljen, nego prikazan, to jest određen da bude žrtvovan na križu.  On p...
Prikazanje Gospodinovo – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Prikazanje Gospodinovo – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Obred paljenja svijeća: Svjetlospjev Evo, Gospodin će naš Pjesme u ophodu: Svjetlost na prosvjetljenje naroda Proroci časni Pred lice Gospodnje dođite Obradovah se kad mi rekoše Uđite s hvalama Narode Božji (L. Deiss) Ulazna: Spominjemo se, Bože, dobrote tvoje (Svijećnica) Otpjevni psalam: Tko je taj Kralj slave (A. Igrec) Tko je taj Kralj slave (I. Andrić) Tko je taj Kralj slave (B. Juračić) Prinosna: Punina kad dođe vremena U Hram dobrog Svetog Boga Pričesna: Vidješe oči moje O Svjetlo duša, Isuse (I. Andrić) Ti, što sazda čitav svemir Kruše života Završna: Uresi svoju ložnicu (L. Bourgeois, 1551.)   Sve note zajedno: Prikazanje Gospo...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu (Svijećnica)
Blagdani i sveta vremena

Prikazanje Gospodinovo u Hramu (Svijećnica)

Blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu ili Svijećnica, koji se slavi 2. veljače, sadržajno je vezan uz tekst Lukina evanđelja (Lk 2, 22-40), a prema kojemu su Marija i Josip, nakon što se navršilo vrijeme Marijina čišćenja, donijeli u Hram Isusa kako bi ga prikazali. U to su se vrijeme u Hramu zatekli starac Šimun i proročica Ana, bogobojazni ljudi koji su svoj život posvetili Bogu, pa su poradi tolike vjerske gorljivosti bili nagrađeni svojim očima vidjeti Spasitelja svijeta. Duh je Sveti tako Šimunu obećao da ne će umrijeti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega, pa je, kad se konačno ispunilo što mu je Bog obećao, Šimun izrekao ovaj hvalospjev (koji je uvršten u Časoslov, i to kao sastavni dio moljenja Povečerja): "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta v...
Prikazanje Gospodinovo u Hramu – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje Gospodinovo u Hramu – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo Prikazanje Gospodinovo u hramu. Četrdeset dana nakon Isusova rođenja Marija i Josip donose Isusa u hram. Tako je Isus još kao maleno dijete prikazan Bogu kao onaj koji će uzeti na se grijeh svijeta. Isus je bio prikazan Bogu kao žrtva za naše grijehe, da bismo mi bili oslobođeni naših krivnja. Zamolit ćemo Gospodina na početku i ove svete mise da nas učini dostojnima svojih darova. Gospodine, ti si svjetlost na prosvjetljenje naroda! Gospodine, smiluj se! Kriste, svojim rođenjem od Djevice Marije postao si nama u svemu jednak, osim u grijehu. Kriste smiluj se! Gospodine, ti si prikazan za nas kao nevini i neokaljani pashalni Jaganjac. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Josip i Marija dolaze u hram. Donose Is...
Prikazanje i prikazanja – razmišljanje uz Svijećnicu
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Prikazanje i prikazanja – razmišljanje uz Svijećnicu

Mogli bismo reći: malog Isusa roditelji donose u Hram, slično kao i mi naše mališane kad ih krstimo. I ne bismo krivo rekli. Mogli bismo reći malo više: roditelji Isusa prikazuju Bogu, predaju Ga Njemu i time žele za svoje dijete učiniti najviše što mogu – njegov život položiti u ruke Božje. U ruke tvorca svega, u sam izvor blagoslova. Možemo ići i dalje. Po Zakonu kojeg je Bog dao Izraelu, oni su svako muško prvorođenče prikazivali Gospodinu. I sad sam Sin Božji dolazi i poštiva Zakon kojeg je dao ljudima. Ne traži iznimke. Ne želi ništa zaobići. Naprotiv, baš želi prikazanje. Puno se ljudi prikazalo Gospodinu, ali nijedno prikazanje nije kao ovo današnje. Sva su ostala bila nepotpuna, nesavršena kao što smo i mi ljudi ograničeni. Jedino je Isusovo prikazanje potpuno, jedino...