Oznaka: Tko je kao Bog

Mihael
U sjeni krila Tvojih

Mihael

U jesen, 29. rujna stoljećima se slavi sveti arkanđeo Mihael (u reformi katoličkog kalendara 1969. Mihaelu su dodana još dva anđela: Rafael i Gabriel). U starija vremena Mihael se osobito svečano častio. Mnoštvo je starih crkava po cijelome svijetu posvećeno ovome anđelu, kao na primjer crkva u Tvrđi u Osijeku, a sâm grad Miholjac dobio je po njemu ime. Tko je to arkanđeo Mihael? Spominje ga se samo dva puta u Svetom pismu: tek uzgredice u Judinoj poslanici, a u Knjizi otkrivenja ovako za nj piše: „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi“...