Oznaka: Vatikanski ugovori

Vatikanski ugovori [video]
Lectio Brevis

Vatikanski ugovori [video]

Svako malo u Hrvatskoj mediji potežu pitanje tzv. Vatikanskih ugovora, zazivaju njihovo ukidanje i objašnjavaju nam da su ti ugovori izrazito štetni za Hrvatsku i njene građane i, naravno, da narušavaju sekularnost. Kad se govori o Vatikanskim ugovorima onda se misli na međunarodne Ugovore između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su ukupno četiri međunarodna ugovora: O pravnim pitanjima, O suradnji na području odgoja i kulture, O dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, O Gospodarskim pitanjima. O čemu se tu zapravo radi?
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske nekima jako smetaju
Crkveno pravo

Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske nekima jako smetaju

Sveta Stolica i Republika Hrvatska su sklopile četiri ugovora: Ugovor o pravnim pitanjima, Ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, Ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, i Ugovor o gospodarskim pitanjima. Prva tri su potpisana u Zagrebu 19. prosinca 1996., a četvrti 9. listopada 1998. Prvi je u Hrvatskom saboru ratificiran 9. veljače 1997., drugi i treći 24. siječnja 1997., a četvrti 4. prosinca 1998. Ratifikacijski instrumenti za prva tri su razmijenjeni u Vatikanu 9. travnja 1997., a za četvrti 14. prosinca 1998. Već izvjesno vrijeme neki političari, zatim pojedini novinari i naročito nadobudni „aktivisti“ nekih nevladinih anticrkvenih organizacija su se okomili posebice na Ugovor o ...