Utorak, 5 srpnja

Oznaka: velike religije

Budizam [video]
Lectio Brevis

Budizam [video]

„Ljudske su strasti beskonačne kao žeđ čovjeka koji pije morsku vodu – on nema nikakvog zadovoljstva, a žeđ mu stalno raste. Podrijetlo tuge je želja.“ Ovo su samo neki od citata koji se pripisuju Probuđenom, odnosno Budi, odnosno Siddharthi Gautami – utemeljitelju budizma. Budizam nastaje i razvija se u 6. st.pr.Kr. unutar religije o kojoj smo već govorili – hinduizmu. Iako se počeci vežu uz Indiju, kasnije se više širi u Kini, Koreji i Japanu. Danas ta religija broji oko pola milijarde sljedbenika, što je svrstava na 4. mjesto najmnogoljudnijih religija svijeta. Najviše budista ima, osim spomenutih država, još i u Mongoliji i Tajlandu. Najpoznatije je mjesto budizma Tibet. Radi se doslovno o visoravni koja je ujedno najveća na svijetu i s najvećom nadmorskom visinom. Kao što je v...
Islam [video]
Lectio Brevis

Islam [video]

Ja sada bježim pod okrilje Tvoje i Tvog Kur'ana, Tvoje vječne riječi, Gospode, grijehe, odriješi moje i bolesnu mi dušu izliječi – ta ja se sklanjam pod okrilje Tvoje. Gospode, razum prosvijetli mi sada i daj mi snage, daj mi volju jaku, demone sve što može da svlada… nek' Tvoja milost svijetli mi u mraku, Gospode, razum prosvijetli mi sada! (Musa Ćazim Ćatić) Povijest Iako će muslimani reći da njihova vjera, jednako kao i židovstvo, potječe još od početka vremena, u strogom smislu jasno je da islam postoji tek od 7. stoljeća naše ere. Osnivač islama je Muhamed, rođen u Meki, „najveći“ Božji tj. Alahov prorok. Sve započinje kad se, kako oni tvrde, anđeo Gabrijel ukazao Muhamedu i počeo mu citirati Božju riječ koju Muhamed zapisuje u knjigu koja se zove Kur'an. Godine 613. Muhamed...
Hinduizam [video]
Lectio Brevis

Hinduizam [video]

„U srcu ovog pojavnog svijeta, unutar svih njegovih promjenjivih oblika, živi nepromjenjivi Gospodar. Dakle, idite s onu stranu promjena, i, uživajući u unutrašnjosti, prestanite uzimati za sebe ono što je za druge bogatstvo.“ To je samo jedan od brojnih zanimljivih stihova možda i najstarije religije svijeta. Povijest Korijeni hinduizma i njegovi mitovi sežu i do nekoliko tisuća godina prije Krista (5.000?) i vjerojatno se radi o najstarijoj, a živoj religiji svijeta. Ipak, kao o religiji o hinduizmu možemo govoriti tek od otprilike 2.000 g.pr.Kr. Sama riječ hinduizam isprva je imala geografske konotacije te se ticala ljudi koji su živjeli iza rijeke Ind, današnja Indija. Kasnije je pojam dobio religioznu konotaciju te i danas označava pripadnike religije koja, između ostalog, š...
Židovstvo [video]
Lectio Brevis

Židovstvo [video]

Grad Jeruzalem sveto je mjesto triju monoteističkih religija svijeta. Najstarija i prava zvijezda među njima je židovstvo. Iako postoje sumnje da su Židovi (Hebreji ili Izraelci) oduvijek bili monoteisti, upravo su oni ideju monoteizma doveli do krajnjih granica i u konačnici čvrsto prianjali uz nju. Vjerovati da postoji samo jedan Bog bila je čudna i neobična ideja u vrijeme kad je svaki dom imao svog božanskog zaštitnika. No, krenimo redom. Povijest Iako korijeni židovstva možda sežu sve do postanka svijeta te Adama i Eve, sama religija, u uskom smislu te riječi i prema dostupnim znanstvenim otkrićima seže do neke 2.000. godina prije Krista. Iako ne postoji neki jasan utemeljitelj ove religije, ako se mora birati, otac je izraelskog naroda Abraham. Njegov sin Izak i unuk Jakov ...
Islam – monoteistička religija koja priznaje Krista prorokom, ali ne i Bogom
Vjeronauk - srednja škola

Islam – monoteistička religija koja priznaje Krista prorokom, ali ne i Bogom

Uz evanđelja, koja nam donose Kristov život i ono što je On naučavao, kršćani otpočetka posebno veliko poštovanje iskazuju svetom Pavlu i onome što nam je ostavio zapisano u svojim poslanicama. Sveti Pavao je bio izvrstan teolog, koji nam je pojasnio otajstva Božjeg djela spasenja, naglašavajući da je jedini Spasitelj svijeta Isus Krist, pravi Božji Sin. Jasno je dao do znanja da je Božja Objava u Kristu dovršena i da bi bilo kakva nadopuna ili izmjena označavala nuđenje lažne objave. Tako je u Poslanici Galaćanima zapisao vrlo oštre riječi: “Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!” (Gal 1,8). Te nam njegove riječi stavljaju pred oči činjenicu da smo pozvani isključivo vjerovati pravom i jedinom ...
Kršćanstvo – religija utjelovljene Božje Riječi
Vjeronauk - srednja škola

Kršćanstvo – religija utjelovljene Božje Riječi

Uvod Da bi se lakše klasificirale, religije se obično dijele na nekoliko vrsta. Prema jednoj podjeli, razlikuju se prirodne od objavljenih, pri čemu su prirodne religije one koje su nastale od ljudi, tako što su ljudi zaključili da mora postojati Bog ili božanstva, a objavljene su religije one koje tvrde da im se Bog objavio, a to su židovstvo, kršćanstvo i islam. Drugi će prirodne religije nazivati uzlaznima, a objavljene silaznima. Također, neki će govoriti o monoteističkim, a drugi o politeističkim religijama, itd. Nijedna od tih podjela nije za kršćane prihvatljiva, jer je kršćanstvo bitno drukčije od svih drugih religija, s obzirom da se jedina prava i potpuna Objava zbila u Isusu Kristu, pravom Bogu i pravom čovjeku. Jedini je Isus Krist Otkupitelj ljudi i zato se kršćanstvo n...
Židovstvo – objavljena monoteistička religija
Vjeronauk - srednja škola

Židovstvo – objavljena monoteistička religija

Danas se obično religije vole dijeliti na prirodne i objavljene, silazne i uzlazne ili politeističke i monoteističke. Nijedna od tih podjela, gledano iz perspektive nauka Katoličke Crkve, nije baš sretno zamišljena i zato im se treba pristupati oprezno. Prirodne religije su one u kojima su ljudi, nekada poznati, nekada nepoznati, tijekom povijesti zaključili da mora postojati nešto što ih nadilazi, pa su osmislili određeni sustav vjerovanja. Tako su nastali npr. hinduizam, budizam, konfucijanizam, zoroastrizam, šintoizam, stare egipatske, sumerske, grčke i rimske mitologije itd. Sve njih, dakle, možemo svrstati u skupinu religija koje nazivamo prirodnima, ponekad uzlaznima, a ponekad politeističkima ili religijama bez božanstva i osobnoga Boga. Njima kao druga strana medalje stoje obja...
Politeističke religije i religije bez božanstva i osobnoga Boga
Vjeronauk - srednja škola

Politeističke religije i religije bez božanstva i osobnoga Boga

Politeističke religije su one u kojima se vjeruje u više bogova. Osim drevnih mezopotamijskih, egipatskih, grčkih ili rimskih mitologija, tu se danas ubrajaju hinduizam, djelomično budizam i šintoizam, kao i preživjeli oblici različitih primitivnih religija. U religije bez božanstva ili bez osobnoga Boga mogu se ubrojiti konfucijanizam, taoizam, zoroastrizam, sikizam itd. Sve su te religije najvećim dijelom rasprostranjene diljem Azije, ali ih manje-više danas pronalazimo u svim dijelovima svijeta. Učenje Katoličke Crkve poziva na poštovanje prema svim religijama u kojima prosijevaju zrake istine, pa se tako i u traganju politeista i pripadnika onih religija koje ne poznaju osobnoga Boga može gledati žeđ za svetim, no svakako treba imati u vidu posebnost i neusporedivost kršćanstva s t...
Islam
Teološki prilozi

Islam

Islam je vjera koja se jednim dijelom nastavlja na židovstvo, drugim dijelom na kršćanstvo, te tek trećim dijelom izgrađuje nešto svoje. Danas u svijetu ima više od 1.500.000.000 muslimana, a prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj ih ima oko 63.000 (str. 12), dok svakako treba imati u vidu da će se s aktualnim migracijama muslimanskog stanovništva taj broj bitno povećati. Sama riječ islam znači pokornost Božjoj volji, a riječ musliman označuje onoga koji se pokorio Božjoj volji. Nastanak islama vezan je uz proroka Muhameda koji je tvrdio da mu se Bog objavio. Zato ćemo najprije pogledati kakvo značenje za muslimane ima Muhamedov život, te potom u što vjeruju i čega se pridržavaju muslimani. Muhamedov život Muhamed se rodio oko 570. god. poslije Krista u Meki, današn...
Budizam
Teološki prilozi

Budizam

Budizam nije prava religija, već više etika, filozofija ponašanja. Danas postoji oko 700.000.000 budista, koji su smješteni po cijeloj Aziji, a ima ih, u znatno manjoj mjeri, i na drugim kontinentima. Osnivač budizma je Siddhartha Gautama (Zidarta Gotama) - Buddha (Buda), rođen u današnjoj državi Nepal oko 560. pr. Kr., a umro 480. pr. Kr. Po njemu je budizam i dobio ime.  Život Siddharthe Gautame - Buddhe Buda je rođen i odrastao u hinduističkoj religiji, i to u drugoj kasti, odnosno kasti ratnika. Njegov je otac, kao pripadnik ugledne kaste, bio veoma bogat čovjek, pa je i Budu odgojio u velikoj raskoši. Budinom su ocu prorokovali da će mu sin biti ili veliki lutalica ili veliki vladar. Otac ga je htio zaštiti da ne postane beskućnik, pa ga je držao zatvorenog u svojim dvorcima...