Subota, 29 siječnja

Oznaka: vino

Vino u bogoslužju
Liturgika

Vino u bogoslužju

Uvod Na početku će biti govora o vinu u redovitom životu i u bogoslužju u antičkim vremenima, to jest kod Grka i Rimljana, a osobito u Starom zavjetu, pri čemu se uočava da je od davnina vino imalo važnu ulogu u bogoslužju. Od starine osobitu važnost ima vino u obredu pashalne (vazmene) večere u Židova, sve do danas. Budući da je Isus ustanovio euharistiju (misu) upravo u sklopu vazmene večere, opet se ističe važnost vina. Crkva je za euharistijsko slavlje uvijek uzimala kruh i vino, iako je pričest laika iz kaleža na Zapadu ostala na određeni način problematična. Na koncu će biti govora o tome kako Crkva i danas vodi osobitu brigu o tome da se za misu uzima samo prirodno vino, čisto i nepokvareno, bez ikakvih primjesa (npr. šećera). U nekim posebnim slučajevima postoji mogućnost da...
Misa: pričest pod obje prilike
Liturgika

Misa: pričest pod obje prilike

Pričest laika pod obje prilike se ponovno javila s liturgijskom obnovom, te izgleda jedna od inih "novotarija" pokoncilske reforme. Čini mi se da je prije svake polemike potrebno sagledati povijest ove prakse, pa tek onda raspravljati o prikladnosti pričesti pod obje prilike (tim prije što su se polemički duhovi u međuvremenu prilično primirili). Kako prosuditi ovo pitanje? Očigledno je, naime, da je Isus rekao ne samo: "Uzmite i jedite...", nego i "Uzmite i pijte...", da bi završio: "Ovo činite meni na spomen". S druge strane, devetnaest stoljeća iza toga, Kodeks iz 1917. u kanonu 852 veli: "Sanctissima Eucharistia sub sola specie panis praebeatur". Kako se dogodio ovaj obrat? Povijesni pregled Nedvojbeno je da se tijekom prvih 11 stoljeća pričest podjeljivala pod ob...
Kuhano vino
Kruh naš svagdanji

Kuhano vino

Naslov je lijep, ali je i opravdanost naslova lijepa. Sadržaj je zamaman i privlačan, ma koliko god bio raznolik i šarolik. Ja sam već davno pravio ovaj napitak i objavio ga u dvije knjige. No, jednako danas koristim i taj "moj" način, ali se koristim i drugima. Moram priznati da još nisam ni jednom ponovio recept spravljanja. Naime, toliko je prijedloga i načina da je gotovo nemoguće ponoviti se ili ponavljati se. Ja sam spravljao na moj stari način isključivo u vrijeme prehlade da bih što prije bio spreman obavljati i izvršavati svagdanje obveze i dužnosti. Sada vidim da je taj recept jak i da nije za takve prilike. Kuhano vino sadrži šećere, začine i alkohol, a pije se vruće. Stoga naše tijelo brže upija vruće i prelazi iz želuca u crijeva, jednako i alkohol i tolike kalo...