Utorak, 26 listopada

Oznaka: vjera

Crkva je prekrasna i sveta!
Kolumne, osvrti, komentari

Crkva je prekrasna i sveta!

Često od sugovornika čujem frazu da je Crkva puna licemjera, a da oni znaju puno dobrih ljudi koji ne idu u crkvu. Ta se fraza u svakodnevnom govoru pretvorila u parolu: Bolje biti dobar ateist, nego licemjerni vjernik. Ako ste se našli u sličnoj situaciji onda znate da takvu argumentaciju prati i poprilična doza intelektualne i moralne superiornosti. Oni zbilja misle da su vas nadigrali i pretekli u spoznaji i moralnosti. Nećemo sada podrobno objašnjavati kamo to ustvari vodi, ali sami znate da se tako opravdava, ili priprema skori otpad od Crkve. Kada dođem u priliku ja onda uvijek preokrenem priču pa im kažem da osobno imam drukčije iskustvo, da poznajem puno dobrih i prekrasnih ljudi koji idu u crkvu i znam za puno licemjera koji ne idu u crkvu. Dodam i da oni koji idu u crkvu, bez ...
Odnos vjere i znanosti
Vjeronauk - srednja škola

Odnos vjere i znanosti

Uvod Nerijetko se može čuti kako su vjera i znanost u suprotnosti. Pri tome tu tvrdnju posebno ističu oni koji ne vjeruju u Boga, a time obično žele istaknuti nadmoć znanosti u odnosu na vjerovanje, prikazujući vjeru u Boga infantilnom fantazijom primitivnih osoba. S druge strane, u vjerničkim se pak krugovima želi istaknuti kako su vjera i znanost komplementarne i kako među njima nema sukoba. Kojiput se takvo naglašavanje da među njima nema suprotnosti može činiti i neuvjerljivo, odnosno naglašeno s ciljem kako bi se vjera branila i kako bi se dokazalo kako i ona ima svoju određenu vrijednost, koja nije ništa manja od vrijednosti znanosti. Zapravo, stvari se mogu gledati višestruko, tako da je pod određenim kutom vjera podređena znanosti, pod određenim kutom one su komplementarne i...
Psihovjerničko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Psihovjerničko kršćanstvo

Pojmove vjeru i religiju se redovito razdvaja na temelju odnosa prema svetom, prema Bogu. Vjera je oblik privatnog odnosa dok je religija javni odnos prema Bogu. Religija je stvar zajednice, vjera je stvar pojedinca. Ovo razdvajanje vjere i religije na dvije međusobno različite dimenzije sa sobom nosi i neodgovoreno pitanje: na koji način čovjek može pristupiti svetom? Kod shvaćanja vjere kao osobnog odnosa prema svetom, sam čovjek je svet pa svetost vjere proizlazi iz samog čovjeka. Prema ovom shvaćanju vjera ne treba nikakav poseban vanjski odnos prema svetom, nikakav kult, obred, ceremoniju, odnosno vjera ne treba religiju da bi uspostavila odnos sa svetim. Religija je suvišna kao vanjski način stupanja u kontakt sa svetim. Religija je zanimljiva kao kulturološka, antropološka, soc...
Vjera je iskonska ljudska potreba
Vjeronauk - srednja škola

Vjera je iskonska ljudska potreba

Mnogi se slažu s tvrdnjom da je vjera iskonska ljudska potreba, odnosno da svaki čovjek ima potrebu za nečim ili Nekim što ga nadilazi. Čak i oni koji tvrde da ne vjeruju u Boga, traže smisao života i na takav način pokušavaju ispuniti tu naravnu čežnju koja je upisana u čovjekovo srce. Ipak, ni za vjernike nije uvijek lako vjerovati, jer naš um traži potvrdu za sve što se vjeruje, a ponekad u nečemu možemo samo iskreno reći: Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri! No, jednako tako možemo imati na pameti i Isusove riječi: Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju! Zato smo pozvani uvijek izgrađivati svoju vjeru. Sam glagol "vjerovati" danas se često i raznoliko koristi, i to da bi s jedne strane označio odnos povjerenja među ljudima, a s druge strane čovjekovo pouzdanja u Boga. Međuljudsko...
Odnos vjere i morala
Vjeronauk - srednja škola

Odnos vjere i morala

Za nas bi vjernike vjera i moral trebali biti uvijek povezani: vjera u Boga i njegovu neizmjernu ljubav po kojoj nam je poslao i svoga Jedinorođenoga Sina da nas otkupi, trebala bi u nama izazivati duboku zahvalnost i želju da se trudimo biti što bolji, odnosno nasljedovati Krista, a moral i nastojanje oko dobra trebali bi nas poticati da svakodnevno sve više sazrijevamo u vjeri. Stoga je dobro i važno barem ponekad se preispitati kakvi smo vjernici, jer suvremeni sekularistički način razmišljanja itekako utječe i na nas. Drugim riječima, iako mnogi ne prihvaćaju puno toga iz naučavanja Katoličke Crkve, ipak se uglavnom vole nazivati katolicima. Uočavamo tako veliku stupnjevitost unutar vjerničkih krugova, od onih koji se svim silama trude biti Kristovi nasljedovatelji, do onih koji ni...
Kršćanska vjera kao odgovor smisla
Vjeronauk - srednja škola

Kršćanska vjera kao odgovor smisla

Vjera je unutrašnja sigurnost da Bog postoji. Drugim riječima, oni koji su vjernici imaju čvrsto uvjerenje u Božje postojanje, ali ono nije rezultat nekakvih slučajnih okolnosti, nego se oblikuje na temelju Svetoga Pisma, posebno onoga što je Isus Krist naučavao i kako je djelovao, te na temelju učenja Crkve. Kao takva, vjera se u određenom smislu prenosi s koljena na koljeno odgojem u kršćanskim krepostima, ali uvijek ima imperativ rasta i napredovanja. Štoviše, ona je Božji dar, kako nas poučava Isus kroz riječi nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Pozvani smo povjerovati Kristu, svemu što je govorio i naučavao, a jednako tako imati i povjerenje u Crkvu, koja je sve ono što nam je Krist govorio sačuvala u svom Pokladu. Vjera je posebno značajna kada se u životu traže odgovori na temeljn...
Gdje su plodovi?
Očima svećenika

Gdje su plodovi?

Bože moj, koliko sam godina svećenik, župnik, i sve što uz to ide, i tek sam danas shvatio bit stvari. Krizma je završila. Odahnuli smo od posla, poučavanja, male slatke prisile da bi mladi shvatili krizmu kao događaj, a ne oproštaj od Crkve. Što sve nismo poduzeli da im osvijestimo važnost i potrebu darova Duha Svetoga? Susreti sa krizmanicima, roditeljima, tu i tamo s kumovima. Dok smo mi vozili na jednom kolosijeku vjere, oni su imali svoj, prizemniji. Ljutili smo se što su roditelji više vremena proveli tražeći gdje će jesti i piti nakon krizme, a manje ih je bila briga za susrete i duhovnu pripremu. Svake godine isto. Ovih dana, nakon svega, sinula mi je ideja, došao sam do zaključka koji sve to opravdava. Crkva, mi svećenici i vjeroučitelji, tražili smo plodove, ukazivali na velič...
Za let si, dušo, stvorena…
Između srca i razuma

Za let si, dušo, stvorena…

Oni koji rade u školi iz godine u godinu uočavaju mnogostruke promjene na novim generacijama učenika, a jedna od značajnijih je i njihova sve primjetnija umrtvljenost, nektiričnost ili barem sve veća suzdržanost u javnom iznošenju svoga mišljenja i branjenja osobnih stavova argumentima. Takva pasivnost se posebno može uočiti u prvim satima jutarnje smjene, kada većina učenika doslovno spava, oni pristojniji otvorenih očiju, a oni se bezočniji pokušavaju i izravno poduprti na torbu koja im služi kao jastuk. Što se tiče discipline, takav je sat nastavnicima prilično lako održati, ali što se tiče interakcije i uspostave nekakvog zdravog dijaloga i uopće odnosa učenik-nastavnik, stvari nisu nimalo jednostavne. Niti im se mogu na normalan način prenijeti određeni sadržaji, niti su ih učenici...
Primalja
Razmišljanja o vjeri

Primalja

U suvremenom svijetu ima dosta nadobudnih i slobodoumnih kršćana, koji ne žele biti ‘nasilni’ prema svojoj djeci, pa ih ne poučavaju vjeri. Pitanje vjerskog opredjeljenja ostavljaju djeci na slobodan izbor kad dođu u dob punoljetnosti. Time pokazuju da sami nisu spoznali Boga kao svoga stvarnog Oca i Oca djece koju im daje. Pokazuju da ne znaju da su oni samo primatelji života, slično kao što u rodilištu primalja, pomažući pri porodu, prihvaća novorođenče na svoje ruke. Roditelj koji uskraćuje svome djetetu da upozna Oca nebeskoga, bio bi poput primalje koja više ne bi htjela majci i ocu pokazati i dati novorođenče, pod izlikom da će ga ostaviti da se kao punoljetno samo opredijeli hoće li ih upoznati i priznati. Doista je ozbiljno pitanje bi li takvo dijet...
Mistagogija naša stoljetna
Liturgika

Mistagogija naša stoljetna

Svećenici i navjestitelji svakako bi htjeli da riječ koju naviještaju i otajstva koja slave nađu plodno tlo u srcima vjernika, te da napreduje i raste iz dana u dan. Stalo nam je, naravno, da olako ne dijelimo sakramente te da ne podržavamo vjernike u određenoj komotnosti i u lakomislenom i površnom slavljenju sakramenata. Plašimo se sakramentalizacije. Zato se doista trudimo voditi pretkrsne razgovore s roditeljima da im osvijestimo njihovu zadaću u odgoju svoje djece i to prvenstveno primjerom njihova vlastitoga života. Priprava za prvu pričest traje tri godine pri čemu nastojimo uključiti roditelje, pa i kumove. Stalo nam je da mladi ljudi s vjerom i zauzetošću prime sakrament potvrde. Zato njihova priprava na taj sakrament traje tri ili četiri godine, pretpostavljajući i ostale god...