Srijeda, 26 siječnja

Oznaka: židovstvo

Židovstvo [video]
Lectio Brevis

Židovstvo [video]

Grad Jeruzalem sveto je mjesto triju monoteističkih religija svijeta. Najstarija i prava zvijezda među njima je židovstvo. Iako postoje sumnje da su Židovi (Hebreji ili Izraelci) oduvijek bili monoteisti, upravo su oni ideju monoteizma doveli do krajnjih granica i u konačnici čvrsto prianjali uz nju. Vjerovati da postoji samo jedan Bog bila je čudna i neobična ideja u vrijeme kad je svaki dom imao svog božanskog zaštitnika. No, krenimo redom. Povijest Iako korijeni židovstva možda sežu sve do postanka svijeta te Adama i Eve, sama religija, u uskom smislu te riječi i prema dostupnim znanstvenim otkrićima seže do neke 2.000. godina prije Krista. Iako ne postoji neki jasan utemeljitelj ove religije, ako se mora birati, otac je izraelskog naroda Abraham. Njegov sin Izak i unuk Jakov ...
Židovstvo – objavljena monoteistička religija
Vjeronauk - srednja škola

Židovstvo – objavljena monoteistička religija

Danas se obično religije vole dijeliti na prirodne i objavljene, silazne i uzlazne ili politeističke i monoteističke. Nijedna od tih podjela, gledano iz perspektive nauka Katoličke Crkve, nije baš sretno zamišljena i zato im se treba pristupati oprezno. Prirodne religije su one u kojima su ljudi, nekada poznati, nekada nepoznati, tijekom povijesti zaključili da mora postojati nešto što ih nadilazi, pa su osmislili određeni sustav vjerovanja. Tako su nastali npr. hinduizam, budizam, konfucijanizam, zoroastrizam, šintoizam, stare egipatske, sumerske, grčke i rimske mitologije itd. Sve njih, dakle, možemo svrstati u skupinu religija koje nazivamo prirodnima, ponekad uzlaznima, a ponekad politeističkima ili religijama bez božanstva i osobnoga Boga. Njima kao druga strana medalje stoje obja...
Židovska molitva u Isusovo vrijeme
Liturgika

Židovska molitva u Isusovo vrijeme

Iako su kršćani vrlo brzo prekinuli sve veze sa službenim židovstvom, očigledno je da su počeli nasljedovati židovsku molitvenu praksu, jer su to ipak bile judeokršćanske zajednice, dakle kršćanske zajednice sastavljene od obraćenih Židova i za njih je Stari zavjet bio i ostao Božja riječ. Židovske su molitve imale dvostruki ritam koji se na koncu stopio u jedan. Prema jednom je bilo potrebno moliti dvaput, a prema drugom triput dnevno. Tako u Ponovljenom zakonu nalazimo odredbu da je potrebno ujutro i uvečer moliti Š’ma. Mnogi rabinski komentari insistiraju upravo na ova dva termina: Pnz 6,4-7: Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu...
Povijest i značenje šabata
Liturgika

Povijest i značenje šabata

Vrlo je vjerojatno da slavljenje subote (šabata) potječe iz Mezopotamije. Ako se uzme u obzir da jedan mjesečev ciklus traje nešto više od 28 dana, onda su važni i „kritični” 7., 14., 21. i 28. dan. Ti su se dani smatrali nesretnima, dakle manje pogodnima za poslove, pa su se ljudi tih dana radije posvećivali molitvi i bogoslužju. Babilonci su dan punog mjeseca nazivali „šapattum”, a dan nestanka mjeseca „bubbulum”. Očita je sličnost riječi „šapattum” i „šabat”. Kasnije, u Židova, šabat više ne slijedi mjesečeve mjene, nego se ustaljuje u sedmodnevnom krugu. I danas je za Židove osobito značajan onaj šabat uoči mladog mjeseca. Za Židove je zapovijed obdržavanja šabata prva i najvažnija zapovijed. Zato se u njihovoj tradiciji veli: kada bi svi Židovi dvije subote za redom u potpun...
Židovstvo
Teološki prilozi

Židovstvo

Židovstvo je najstarija objavljena religija. Sam pojam židovstvo potječe od starijeg načina izgovaranja riječi Juda. Juda je naziv za jedno od dvanaest izraelskih plemena, po kojem su se i svi Židovi nazivali Judejci. Kod nas su se oni donedavno nazivali Židi. Židovstvo se još naziva i hebrejstvo, mojsijevstvo, izraelstvo i judaizam. Danas u svijetu ima oko 14.000.000 Židova, a prema popisu stanovništva iz 2011. god. u Hrvatskoj ih ima nešto preko 500 (str. 11). Kratka povijest židovskog naroda Povijest Židova započinje s Abrahamom, i to negdje u 19. st. pr. Kr., kada ga je, prema biblijskim zapisima, Bog pozvao da krene iz Ura Kaldejskog u nepoznatu zemlju. Abraham se na kraju svoga putovanja nastanio u zemlji Kanaan, koja je uskoro postala zemlja Židova - Izrael ili Palestina. ...