Oznaka: zloba

Zloba
Kroz filozofsku prizmu

Zloba

Iz moje nevjere proizlazi strah od ništavila i strah da ne postojiš. Strah od ništavila porađa u sebi besmisao i beznađe. Strah da ne postojiš porađa očaj i bespomoćnost. Tako moja nevjera iz koje proizlaze dva straha u sebi nosi četiri egzistencijalne zabrinutosti: besmisao, beznađe, očaj i bespomoćnost. Iz zlobe prema tebi proizlazi strah da ipak postojiš. Strah kako sam možda u krivu. Moja zloba znak je mog skrivenog straha. Posebno ona moja zloba kojom vrijeđam druge. Taj strah porađa podsmijeh prema onima koji se nadaju. Prijezir prema onima koji se ufaju. Cinizam prema onima koji vjeruju. Tako moja zloba nosi u sebi strah da nisam u pravu. I ona u sebi nosi tri egzistencijalna otpora prema onomu što od tebe dolazi: podsmijeh, prijezir i cinizam. Kad u meni prevladaju nevjera i ...