Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost


Iako današnji čovjek uglavnom ima interes za nadnaravnim, taj je interes češće bitno drukčiji od onoga što preporučuje Crkva. Štoviše, sve više susrećemo razmišljanje oslonjeno na poznatu rečenicu koja računa s Bogom, ali ne i Crkvom: Bog da, Crkva ne. Tako se Crkva, kada se promatra izvan nje same, kod mnogih doživljava krutom, netolerantnom, zatvorenom prema rubnim skupinama, što sve pridonosi sve većem udaljavanju od nje. Između ostaloga, takvo distanciranje od Crkve otvara vrata traženju svetoga u nekim novim religioznim oblicima, ili pak u nekim već ukorijenjenim sektama i u našoj sredini.


Temeljno o sektama


Najčešće ljudi odlaze u sekte iz razloga praznine koju osjećaju i za koju smatraju da ju ne može popuniti Crkva ni Evanđelje kakvo se u njoj naviješta, zatim iz razloga jer vjeruju da su sekte solidarnije, tolerantnije i blagonaklonije prema onima koji su u sukobu sa savješću, kao što su npr. rastavljeni i ponovno vjenčani, a također se među najvažnije razloge odlaska u sekte mogu ubrojiti i različiti oblici materijalne pomoći koju sekta naizvan pruža, dok u stvarnosti vrlo brzo iz pridošlog člana isisava njegovu imovinu.

Gledano iz perspektive Katoličke Crkve, sekte su različite religiozne skupine čije je učenje u suprotnosti s učenjem Crkve, a kao takve se obično dijele na tri skupine: one koje su proistekle iz kršćanstva i židovstva, one koje su proistekle iz istočnjačkih religija i one koje se oslanjaju na okultizam, sotonizam i druge slične oblike djelovanja i razmišljanja. Sam naziv dolazi od lat. sequi, što znači slijediti. Taj naziv pokazuje narav sekte, jer se u njoj redovito vođa doživljava kao polubožanstvo, odnosno kao onaj koga nužno treba slijediti. U Hrvatskoj ima preko 800 različitih sekti.

Danas se u javnom razgovoru izbjegava koristiti pojam sekta, a umjesto njega se obično koristi sljedba ili novi religiozni pokreti. Međutim, to su uljepšani termini koji onda umanjuju i opasnosti koje proistječu iz onoga što sekte zahtijevaju od svojih članova.

Naravno, nemaju sve sekte jednako negativan utjecaj i nije ih pošteno sve trpati u isti koš. Ipak, svaka od njih je protivna onome što piše u Svetom pismu i onome što naučava Crkva i u tom smislu pogubna za duše. Ovdje ćemo pogledati tek najpoznatije sekte, kako one koje su proistekle iz kršćanstva, tako i one koje su proistekle iz istočnjačke duhovnosti, a jednako tako i one kojima je izvorište u okultnim i mističnim praksama.


Najpoznatije sekte povezane s kršćanstvom


Među poznatije i desetljećima prisutne sekte na našim područjima, proistekle iz kršćanstva, mogu se navesti Jehovini svjedocipentekostalci i adventisti sedmog dana, a tu se mogu spomenuti i antropozofi, čiji se način razmišljanja već duže vremena prenosi preko tzv. Waldorfske pedagogije i Waldorfske škole. Uz njih u novije vrijeme postaju prodorni  mormoni, kvekeri i mnoge druge manje poznate sekte, koje imaju barem nekakve dodire s kršćanskim idejama.


Jehovini svjedoci


Među njima našem su narodu najpoznatiji Jehovini svjedoci, a koji obilaze domaćinstva, nude ljudima svoj časopis Kula stražara i pokušavaju ih potaknuti da postanu njihovi sljedbenici.


Ukratko
 • utemeljitelj: Charles Taze Russel (1870. god.)
 • naziv: od krivog iščitavanja hebr. JHVH (Jahve)
 • vjeruju u Boga Jehovu
 • doslovno tumače Bibliju
 • časopisi Kula stražara i Probudite se
 • članovi moraju 10 sati mjesečno provesti naviještajući evanđelje
 • naučavaju hilijazam (milenarizam) – Krist će ponovno doći na zemlju i vladati zajedno s njima 1.000 godina
 • ne izlaze na izbore, ne jedu krvavo meso, ne dozvoljavaju transfuziju krvi, ne puše, ne bave se trgovinom i politikom

Pentekostalci


Osim Jehovinih svjedoka, na hrvatskom su području već dugo prisutni i pentekostalci, a riječ je o više različitih i međusobno nepovezanih zajednica koje su proistekle iz pentekostalnog pokreta, nastalog u Kansasu oko 1900. god. Poznati su po padanju u trans, govoru u jezicima i usmjeravanju cijele religioznosti na nadnaravne darove Duha Svetoga.

LocalImage.png


Ukratko
 • osnivač: Charles Fox Parham u Kansasu oko 1900. g.
 • smatraju da je poseban dar Duha Svetoga u glosolaliji (govorenju “anđeoskim jezicima”)
 • u našim krajevima su u početku bile tri zajednice koje su se raspale
 • Ilija Podrugović – jedan od važnijih pokretača kod nas
 • danas u Osijeku djeluje Evanđeoska pentekostna crkva
 • poseban naglasak stavljaju na snagu Duha Svetoga i nadnaravne darove
 • imaju veliki utjecaj na katolički karizmatski pokret

Subotari (adventisti)


Adventisti sedmog dana ili subotari su također dosta rasprostranjeni u Hrvatskoj, a posebno su značajni po tome što odbacuju nedjelju kao sveti dan i slave subotu.

LocalImage.png


Ukratko
 • od lat. adventus = dolazak
 • utemeljitelj: farmer William Miller iz Sjeverne Amerike
 • tvrdio da će Krist doći na zemlju 1843./44. godine i započeti suditi svijet
 • mnogi ga slijedili, a potom napustili kad se pokazala laž
 • nastavila Ellen Gould Harmon-White
 • tvrdi da je najveći grijeh u tome što su ljudi prestali slaviti subotu
 • ne piju, ne puše, ne piju čaj i narkotike, mnogi su vegetarijanci, oblače se skromno, ne plešu, ne idu u kazalište, kino, ne kartaju se, ne obavljaju ratne službe, daju zajednici 10% od svojih ukupnih prihoda, naučavaju hilijazam
 • sveti dan: subota
 • dozvoljavali su ređenje žena
 • imaju svoj fakultet u Maruševcu
 • imaju humanitarnu organizaciju pod nazivom Adra

Mormoni


U novije vrijeme osjeća se sve veća prisutnost mormona ili Crkve svetaca posljednjih dana, a čija povijest svjedoči o kriminalnoj prošlosti njezinih utemeljitelja, kao i o nizu učenja koja su u biti nepoveziva s kršćanstvom.

LocalImage.png


Ukratko
 • utemeljitelj: Joe Smith iz Vermonta (SAD) (1830.)
 • nasilan, bavio se pronevjerama, alkoholičar
 • zbog prijevara ga strpali u zatvor i ubili
 • nastavio Brigham Young, koji je pobjegao u grad Salt Lake City (Utah)
 • i on se bavio prijevarama
 • svaki član zajednici daje 10% od svojih ukupnih prihoda
 • vjeruju u tjelesnog Boga, nema veze s Presvetim Trojstvom
 • sveta knjiga: Knjiga Mormon
 • poste svake prve nedjelje u mjesecu, ne piju, ne puše, ne piju kavu ni čaj, ni druga sredstva koja nadražuju živce
 • misionare dvije godine o svom trošku
 • prakticiraju mnogoženstvo (Brigham Young je imao 25 žena i 56 djece)
 • imaju aronovsko (s 12 godina) i melkisedekijsko (s 18 godina) svećeništvo
 • kod nas je sektu donio košarkaš Krešimir Ćosić

Kvekeri


Uz navedene sekte, javnosti su sve zanimljiviji i kvekeri ili Religiozno društvo prijatelja, koji njeguju pacifizam i opće bratstvo, a na svojim bogoslužjima ne trebaju ni svećenike ni obrede, nego se zadubljuju u sebe u šutnji i tako nastoje proniknuti Božje dubine.

LocalImage.png


Ukratko
 • osnivač: George Fox (17. st.)
 • kritizirao je Anglikansku Crkvu i puno puta završio u zatvoru
 • naziv im dolazi od to quake – drhtati
 • osnovali su svoju državu – Pennsylvaniju
 • nemaju crkve, slike, kipove, svećenike, obrede…, nego se sastaju i provode vrijeme u tišini i šutnji
 • ne služe vojni rok
 • primili su Nobelovu nagradu za mir
 • u svijetu ih ima oko 400.000, a u Hrvatskoj 50-tak (u Vukovaru)

Osim navedenih sekti dobro je spomenuti i neke druge koje imaju određene dodirne točke s kršćanstvom, ali na način da potpuno krivo tumače riječ Božju zapisanu u Svetom pismu.


Moonova crkva ujedinjenja


Riječ je o vrlo manipulativnoj sekti u kojoj se veliki broj sljedbenika na nerazumljiv način podređuje svome vođi.

LocalImage.png

Ukratko
 • utemeljitelj korejski samoprozvani mesija Sun Myung Moon (umro 2012.)
 • zahtijevao da mu se klanjaju kao bogu
 • poznati po masovnim blagoslovima i vjenčanjima
 • sljedbenici moraju služiti najmanje 7 godina, a vođa im traži partnera s kojim će se vjenčati
 • poklanjaju svoju djecu drugim članovima
 • oko 6 milijuna sljedbenika

Božja djeca


Božja djeca je sekta koja na vulgaran način iskrivljuje Kristove riječi apostolima da će loviti ljude. Umjesto u duhovnom smislu, u značenju privođenja ljudi Bogu, Božja djeca ih tumače kao poziv na seksualnu razuzdanost.

LocalImage.png


Ukratko
 • utemeljitelj: David Berg 1960.-tih god. (Kalifornija)
 • seksualna zlostavljanja i prostitucija
 • to su opravdavali Isusovim riječima: “Odsad ćete loviti ljude!” (Lk 5,10)
 • preporučivali su ženama da flertuju i zavode muškarce kako bi ih priveli Bogu
 • danas postoje pod imenom Family International

Hram naroda


Hram naroda je poseban primjer opasnosti koje dolaze od sekti i podređenosti njezinom vođi. Riječ je o najvećem masovnom samoubojstvu, koje je izvršeno 1978. godine.

LocalImage.png


Ukratko
 • utemeljitelj: Jim Jones, Guajana
 • naginjao praznovjerju, okultnom i ezoteričnom
 • osnovao svoju Crkvu
 • propovijedao socijalnu pravdu i rasnu jednakost i time privukao sljedbenike
 • natjerao je 914 svojih sljedbenika (od toga 276 djece) da se ubiju ispijajući sok pomiješan s cijanidom
 • tko nije htio, ubili su ga vatrenim oružjem

Navedene i druge sekte koje su proistekle iz kršćanstva ili barem imaju s kršćanstvom nekih dodirnih točaka ne tumače ispravno ni Boga ni čovjeka, a njihova je opasnost prvenstveno u tome što na različite načine pokušavaju privući k sebi one katolike koji nisu čvrsto ukorijenjeni u vjeri i nisu snažno povezani s Crkvom.

Na sličan način djeluju i one sekte koje su proistekle iz istočnjačke duhovnosti, odnosno one koje se naslanjaju na hinduizam, budizam, konfucijanizam, stare kineske religije itd.


Najpoznatije sekte koje su proistekle iz istočnjačke duhovnosti


Među najpoznatije i najutjecajnije sekte proistekle iz istočnjaštva mogu se istaknuti  Hare Krišna i transcendentalna meditacija, a onda i niz drugih manje organiziranih, ali utjecajnih oblika istočnjačkog načina razmišljanja, naslonjenih  na ideju reinkarnacije i vježbe joge, a nasuprot Kristovu uskrsnuću, kao što su npr. reiki, makrobiotika, aromaterapija, bioenergija, centri za stjecanje samopouzdanja, hipnozu i slično.

Iako je često riječ o različitim organizacijama i oblicima društvenoga djelovanja, s obzirom na iskrivljenost učenja o religioznosti koje posreduju, one iz vjerničke perspektive zaslužuju da se nazivaju sekte. Najvećim su dijelom kod nas uvezene iz SAD-a nakon Domovinskog rata, a najčešće kao rezultat iskorištavanja teških duševnih stanja koja je prouzročila grozota rata, kao i prazninu koja je nastala kod mnogih nakon odbacivanja Boga i Crkve. S obzirom da je koronakriza prouzročila slične posljedice, može se očekivati novi val uvoza velikoga broja različitih sekti.

Vrlo često te sekte djeluju na rubu zakona, a kako je riječ o sivoj zoni koju državne institucije teško mogu u potpunosti kontrolirati, uglavnom imaju mogućnost slobodno djelovati i u tom smislu manipulirati ranjivim skupinama. Stoga su one, zbog svojih prikrivenih ciljeva i zbog naoko privlačnih metoda, posebno opasne.


Hare Krišna


Hare Krišnini sljedbenici su sve češći prizor na ulicama u mnogim hrvatskim gradovima, a ritmičnom pjesmom nastoje privući što više sljedbenika.

LocalImage.png


Ukratko
 • obrijane glave, u žuto-šafran odjeći
 • plešu na ulici i njišu se u ritmu udaranja bubnja
 • vjeruju da ponavljanjem Hare Krišna mogu osloboditi svoje duše od zlih utjecaja tijela
 • za njih Isus nije bio Bog, nego samo poklonik Krišne koji je došao s neke druge planete
 • Biblija i Kur’an su njima izopačeni prijevodima i tumačenjem kroz duga stoljeća
 • vjeruju u reinkarnaciju
 • podređeni su vođi
 • žene se između sebe
 • zabranjeno: alkohol, duhan, čaj, kava, jaja, meso, ribe, isprazni sportovi, igre, kockanje

Transcendentalna meditacija


Transcendentalna meditacija je još jedna od čestih ponuda iz istočnjačke kulture, a sastoji se u uvjerenju da se posebnom meditacijom može doći do savršenstva uma.

LocalImage.png


Ukratko
 • vježbe tijela i svijesti (yoga) kojima je svrha čišćenju nakupina loše karme (sudbine)
 • najviši stupanj – transcendentalna meditacija
 • prenosi ideju o reinkarnaciji
 • učenje da čovjek sam sebe spašava – ne treba Bog ni Kristova žrtva otkupljenja
 • svatko se brine za sebe, kako spasiti svoju dušu, a nema brige za bližnje
 • tečaj se naplaćuje
 • posebno ju promoviraju poznate osobe

S obzirom da je u mnogim sektama prisutan sinkretizam, nije uvijek moguće odrediti izvor iz kojega se neka sekta razvila, kao ni smjer kojim želi ići.  Vrlo često svoje oblike djelovanja prilagođuju financijskim i drugim potrebama, kao i nekim mračnim ciljevima, a obično se skrivaju unutar civilnih udruga. U tom svjetlu posebno je znakovit razvoj cijelog jednog novog pokreta  koji se naziva New age.


New age i sekte koje imaju okultne, ezoterične, sotonističke i slične elemente


New age je pokret koji ima cilj ukloniti postojeće religije, a posebno Katoličku Crkvu kao najsnažniju i najorganiziraniju, kako bi se utemeljila jedna nadreligija i jedna nadvlada preko koje bi se lakše upravljalo svijetom. Cilj mu je izbrisati nacionalni i vjerski identitet, koji su još uvijek snažni u mnogim zemljama, a u tom svjetlu Katoličku Crkvu izjednačiti s ostalim religijama i sektama, odbacujući činjenicu da je punina Istine prisutna samo unutar Crkve koju je jedini Spasitelj svijeta – Isus Krist – povjerio apostolskom prvaku – svetom Petru. New age na takav način promiče snažan sinkretizam i različitim metodama potpomaže sve što će pridonijeti smanjenju utjecaja Katoličke Crkve. Zato često promovira okultno, ezoterično, sotonističko, stavljajući naglasak na samoiscjeljenje i samospoznaju, a odbacujući Boga kao izmišljenu predodžbu.

LocalImage.png


New age je vrlo prisutan u medijima, književnosti, filmskoj i glazbenoj umjetnosti, ali se pronalazi i na gotovo svim drugim područjima. Svoju privlačnost ima po tome što ga promoviraju poznate osobe i na takav način vrše utjecaj na svoje obožavatelje. Posebno su zabrinjavajući oblici koji izravno ili neizravno promoviraju sotonističke znakove i obrede, jer su usmjereni protiv Boga i Crkve, a mladim se ljudima nude kao bezazlen svijet zabave. Naime, najčešće je riječ o različitim načinima ismijavanja vjere i Boga, ali koji imaju svoje ozbiljne posljedice jer na temelju tih ideja nastaju mnoge sotonističke sekte u kojima se vrše vrlo brutalni obredi, koji ponekad vode i do samoubojstava i ubojstava.


Sotonistička crkva


Danas se tako sve otvorenije zahtijeva da se kult Sotoni pravno i na sve druge načine izjednači s čašćenjem Boga, a izravnija je ideja potekla od osnivanja Sotonističke crkva ili Crkva Sotone u drugoj polovici 20. st.

UkratkoLocalImage.png
 • osnovao ju je Anton Szandor LaVey 1966. u San Franciscu (Kalifornija)
 • danas joj je sjedište na Manhattanu (New York)
 • navodno Sotonistička crkva ne vjeruje u đavla niti ga štuje, nego su njezini članovi skeptični ateisti koji se protive vjerovanju i učenju židovstva, islama i kršćanstva
 • od nje su nastali drugi oblici suvremenog sotonizma
 • na takav se način promiče borbeni sekularizam

Crna ruža


Crna ruža je oblik sotonističke sekte koja potiče mlade ljude na samoubojstvo kao žrtvu za više ciljeve, a također uključuje i mnoge brutalne obrede.

LocalImage.png

Ukratko
 • djeluju prikriveno, tako da mnogi drže da je riječ o izmišljenoj sekti
 • ne zna joj se podrijetlo, utemeljitelj, vođa, članovi…
 • kao i ostale sekte, djeluje s ciljem ispiranja mozga i uvlačenja mladih u nešto što ime je izazovno
 • nije joj cilj ekonomska korist, nego ljudske žrtve
 • o njoj se uglavnom saznaje na temelju svjedočenja bivših članova
 • potiče svoje sljedbenike da si oduzmu život
 • poslušnost članova postiže se prijetnjama smrću – njih ili njihovih obitelji

Scijentologija


Scijentologija je pokret ili skup vjerovanja koji sadrži ateističke i istočnjačke elemente, a poznata je po tome što je posebno usmjerena na bogate i slavne, a iz kojih onda izvlači novac.

LocalImage.png


Ukratko
 • idejni utemeljitelj je Ron Hubbard, američki pisac znanstvene fantastike (1952. god.)
 • to je filozofija bez Boga
 • zastupana je preko Scijentološke crkve
 • članovima se obećava kontrola nad vlastitim životom
 • to se provodi kroz tzv. dijanetiku (vraćanje u prošlost i prošle živote kako bi se izliječilo od životnih rana i uspostavilo potpunu kontrolu nad sobom)
 • žive vrlo strogo i podređeni vođi
 • sekta je iznimno bogata
 • članovi npr. Tom Cruise, Dustin Hoffman, John Travolta, Oliver Stone, Kirstie Alley
 • bivši članovi svjedoče o zlostavljanjima, silovanjima, ispiranju mozga, izvlačenje novca i drugim brutalnostima

Osim navedenih mogu se spomenuti i neke druge poznatije sekte, kao što su npr. Međunarodna škola zlatnog ružinog križa, Zlatna zora, Crna zora, Ordo Templi Orientis (Red orijentalnih templara), Međunarodno udruženje vještica (WICCA) itd. Obično takve sekte nastaju iz materijalnih interesa, a psihološkom manipulacijom uspijevaju zarobiti um svojih članova i od njih izvlačiti novac ili imati neku drugu korist.

Sve navedeno pokazuje kako današnji čovjek ima potrebu za duhovnim, ali i da je pri tome često željan senzacionalizma i misticizma te da se bez čvrste ukorijenjenosti u vjeri i Crkvi da lako izmanipulirati i uvući i u okultne prakse. Stoga je važno uvidjeti vrijednost zdrave vjere i onoga dubokog duhovnog bogatstva koje pronalazimo u obredima i učenju Katoličke Crkve.


Svi nastavni materijali za 4. razred SŠ

Uvod u nastavni plan i program

1. Izazov nevjere

2. Suvremena religioznost i njezina pitanja

3. Traganje za iskustvom svetoga i nova religioznost

4. Nove sljedbe i New Age

5. Pitanje Boga pred iskustvom patnje i zla u svijetu

6. Dokazi o Božjem postojanju

Ponavljanje 1. nastavne cjeline i provjera znanja

1. Bog u svjedočanstvu vjere Staroga zavjeta

2. Primjeri vjere u Starom zavjetu: od Abrahama do Mojsija

3. Primjeri vjere Staroga zavjeta: od Mojsija do kraja Staroga zavjeta

4. Bog u svjedočanstvu vjere Novoga zavjeta

Ponavljanje i provjera znanja

5. Kršćansko iskustvo Božje prisutnosti u skrivenosti

6. Sakramentalno iskustvo milosrdnoga Boga

7. Bog u iskustvu kršćanskih svetaca i svjedoka vjere

Ponavljanje i provjera znanja

1. Čovjek kao sustvaratelj

2. Kršćansko vrjednovanje rada

3. Zahtjevi pravde i solidarnosti

4. Etika poslovanja

5. Briga za opće dobro

Ponavljanje

1. Budućnost i moć znanja

2. Globalizacija i informatizacija

3. Znanost i poboljšanje ljudskog života

4. Briga za okoliš

5. Zajedništvom do napretka

Ponavljanje i provjera znanja

1. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu

2. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Bibliji

3. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život

Ponavljanje i provjera znanja