Uskrsna svijeća od papira


Vazmeno bdjenje, najvažnije liturgijsko slavlje u cijeloj crkvenoj godini, koje predstavlja Kristovu pobjedu nad smrću i grijehom, započinje liturgijom svjetla, odnosno paljenjem uskrsne svijeće i njezinim nošenjem u neosvijetljenu crkvu, uz svećenikov trostruki poklik Svjetlo Kristovo!, na što narod uzvraća Bogu hvala! i pri tome pali svoje svijeće od uskrsne. Uskrsna svijeća kao takva predstavlja uskrsloga Krista koji i nas prosvjetljuje svojim darom uskrsnuća. Na njoj se redovito nalazi urezan, nacrtan ili prilijepljen križ, sredstvo našega spasenja, grčka slova alfa i omega, koja prestavljaju Krista kao početak i svršetak svega, te tekuća godina.

Prikladno je da djeca na katehezi i vjeronauku već od malena usvoje značenje uskrsne svijeće, a to im se može još lakše objasniti ukoliko i sami naprave uskrsnu svijeću od papira. Za njezino je pravljenje potreban jedan bijeli papir A4 formata, malo kolaž papira u žutoj i crvenoj (narančastoj) boji, mali komadić kartona ili tvrđeg papira, ljepilo, škare i flomasteri.

Na papiru se najprije nacrta križ, slova alfa i omega, te napiše tekuća godina, zatim se srola u oblik svijeće i duž cijeloga dužega ruba slijepi ljepilom, da oblikuje tijelo. Potom se na vrhu s unutrašnje strani zalijepi komadić kartona koji ima ulogu držati pričvršćeni plamen, napravljen od dva slijepljena komada kolaž papira.

Jednostavno, a poučno!