»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Ususret drugome


Prijateljstvo i ljubav su vrlo važni u životu svakog čovjeka. Oni čovjeka uče primjenjivati Dvije zapovijedi ljubavi – ljubavi prema Bogu i čovjeku. I prijateljstvo i ljubav se mogu gledati na više razina, pa tako kod prijateljstva možemo praviti klasifikaciju na poznanike, kolege i one prijatelje s kojima nas povezuju dublje spone, a kod ljubavi na tjelsnu, emocionalnu i duhovnu ljubav. Nijedan od tih vidova nije zanemariv, pa se tako nekad i veze s poznanicima i(li) kolegama mogu pokazati vrlo dubokim i nadahnjujućim, jednako kao što tjelesna ljubav ne mora biti tek izraz požude i negativnih strasti, nego naprotiv znak istinskog samodarivanja između muža i žene, kao i od Boga divno određen način stvaranja obitelji.

Načelno su ipak duboka prijateljstva i duhovna ljubav ono što spada u još jednu uzvišeniju razinu i koje smo pozvani otkrivati. Posebna je vrijednost u takvim odnosima onda kada se u te snažne veze ugradi božanska ljubav, odnosno kada se drugoga nastoji poštovati i ljubiti poradi Boga. 

Uz temu “Ususret drugome”, kao dijelu gradiva namijenjenoga za nastavu Katoličkoga vjeronauka u 2. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:


Prilozi
1
2
3
4
5
6

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 2. razredu srednje škole:

Radni materijali za 2. razred
1
2

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta:

Svi radni materijali
1