Uvjeti Crkve za primanje moralno okaljanih cjepiva


Uvod


Sustavni i dugotrajni pritisak raznih korona-mjera, zdušno potpomognut površnim i pristranim izvještavanjem medija, doveo je vjernike do zaključka da Crkva odobrava i preporuča cjepiva protiv Covida-19, bez obzira na to što su uglavnom povezana s pobačajima. No, ako se pomnije pročitaju mjerodavni dokumenti Crkve, i to prvenstveno Kongregacije za nauk vjere (Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19 i Dignitas personae), stvari stoje drugačije. U njima je razvidno da se traži promišljen i oprezan pristup ovom pitanju.

Svjesna dubokih i dalekosežnih implikacija uzimanja moralno okaljanih cjepiva, Crkva u tom slučaju postavlja određene uvjete i traži njihovo ispunjenje. Svaki vjernik bi ih prije donošenja odluke o cijepljenju trebao ozbiljno razmotriti i zaključiti koliko su primjenjivi na njega osobno. Sveukupno se može izdvojiti šest uvjeta: nedostupnost alternative; postojanje razmjernog razloga za upotrebu moralno okaljanih cjepiva; ozbiljna opasnost za zdravlje; obaviješteni pristanak; dobrovoljnost i djelatna borba za moralno neokaljana cjepiva. Izložit ćemo podrobno svaki od navedenih uvjeta.

U ovom radu se ograničavamo samo na problem moralno okaljanih cjepiva i ne ulazimo u druge sporne vidove cijepljenja, kao što je to primjena nove mRNK tehnologije, koja traži posebnu prosudbu.  


1. Nedostupnost alternative


Kongregacija za nauk vjere kaže: „Kada etički nesporna cjepiva protiv COVID-19 nisu dostupna (…), moralno je prihvatljivo primiti cjepiva protiv COVID-19 u čijem se procesu istraživanja i proizvodnje koristilo stanične linije iz pobačenih fetusa.“[1] Drugim riječima, ova cjepiva se mogu uzimati jedino kada nema drugog izbora. U Hrvatskoj su trenutačno dostupna četiri vrste cjepiva koja koriste stanične linije povezane s pobačajima i stoga su moralno okaljana. AstraZeneca/Oxford University, Johnson&Johnson i Moderna koriste stanične linije koje potječu od pobačene djece u raznim fazama, dok ih Pfizer/BioNTech koristi samo u fazi testiranja.[2] Za sada dakle ispada da Hrvati nemaju alternative.

No, ako stvari malo bolje razmotrimo, onda vidimo da je to kriv zaključak. Naime koncem 2021. godine očekuje se dolazak etički nespornog cjepiva u Europskoj uniji CureVac.[3] Hrvatska je naručila sveukupno 5 milijuna i 900 tisuća doza cjepiva od kojih tristo tisuća doza CureVac.[4] Hrvatska vlada u zemlji koja je skoro 90% kršćanska u sveukupnoj količini predviđenog cjepiva naručuje samo pet posto etički prihvatljivog cjepiva koje pokriva svega 150.000 ljudi. Time pokazuje da ne drži puno do kršćanskih uvjerenja ili procjenjuje da će se među samim vjernicima samo ovaj mali postotak dosljedno držati moralnog učenja Crkve. Koliko je ljudi koji su se odlučili cijepiti odgađalo cijepljenje čekajući dolazak ovog etički prihvatljivog cjepiva? U konačnici, sudeći po najavama, radi se samo o nekoliko mjeseci odnosno pola godine. Svjedoci smo ipak da mnogi koji se cijepe ne pripadaju rizičnoj skupini i da su mogli čekati, ali nisu, što pokazuje da im je svejedno koje cjepivo primaju ili da su u zabludi i ne vide u tome ništa sporno. Pri tome se zaboravlja da ako se netko odluči da uzme moralno okaljano cjepivo, da to može biti samo privremeno jer se to događa „u kontekstu moralne prisile na savjest“, koja predstavlja „nepravedan izbor između alternativa, koji treba biti uklonjen što je moguće prije“.[5] Svakako, uskoro kada bude dostupno cjepivo CureVac, kršćani bi trebali odustati od svih drugih cjepiva koja su moralno okaljana i uzimati isključivo njega.

No, osim mogućnosti cijepljenja koja se nude u Hrvatskoj, na raspolaganju su i druge mogućnosti u susjednim zemljama. Kinesko cjepivo CanSino Biologics i rusko cjepivo Sputnik V, koji se koriste u Mađarskoj Srbiji, BiH i Crnoj Gori, također koriste stanične linije koje su povezane s pobačajima.[6] Najvažnije je da već postoji i etički nesporno kinesko cjepivo Sinopharm, koje je dostupno u Mađarskoj, Srbiji, BiH i Crnoj Gori.[7] Koliko vjernika je upoznato s time i koliko je onih kojih su nakon odluke o cijepljenju odlučili iskoristili ovu priliku? Mnogi Hrvati su se išli cijepiti u Srbiju kad je ta država omogućila građanima iz regije da se mogu besplatno i bez najave cijepiti protiv Covida-19 kako bi potrošili višak cjepiva.[8] Je li među njima bilo onih koji su to učinili zato da prime etički nesporno cjepivo? Nesporno je da alternativa već sada postoji i svi vjernici kojima je dostupna dužni su odbiti moralno okaljana cjepiva i posegnuti za njom.

Na koncu postoji još jedna opcija koja nije za podcijenit. Naime, po logici stvari, ako imamo druge lijekove koji su, jednako ili više, učinkoviti kao što bi to bila etički nesporna cjepiva, tada se također moralno okaljana cjepiva ne smiju koristiti. Nakon početnih nejasnoća pokazalo se da postoje moralno neokaljane terapijske intervencije za suzbijanje Covida-19. Jačanje imuniteta i rani tretmani s hidroksiklorokinom, ivermektinom, cinkom, i visokom dozom vitamina (C, D) pokazali su se vrlo uspješnima.[9] Tako primjerice u zemljama trećeg svijeta, gdje se hidroksiklorokin koristi, stopa smrtnosti od Covida-19 je svega od 1 do 10% u odnosu na razvijene zemlje gdje je njegova upotreba strogo ograničena.[10] Rano liječenje oboljelih od Covida-19 s trenutačno dostupnim lijekovima smanjuje hospitalizaciju i smrtnost od 75% do 87%.[11] Neobično je da se sva pozornost javnosti usredotočila na cjepiva, a zanemarilo se razvoj lijekova protiv Covida-19, što mnogima daje povod za sumnju da se tako pogoduje velikim farmaceutskim tvrtkama koje proizvode cjepiva. Tek nedavno su se stvari počele mijenjati na bolje, kad je farmaceutski div Pfizer najavio razvoj svoga lijeka protiv Covida-19, koji bi se trebao naći na tržištu koncem 2021. godine.[12]

Može se zaključiti da prvi uvjet koji bi opravdao uzimanje moralno okaljanih cjepiva nije ispunjen, jer već postoji alternativno cjepivo koje je moralno nesporno, a uskoro dolazi još jedno, i jer postoji mogućnost liječenja koje može nadomjestiti samo cjepivo. Dakle, nismo u situaciji da treba birati između dva zla manje, nego je moguće i treba izabrati dobro a ne zlo.


2. Razmjerni razlog


Kongregacija za nauk vjere u svom naputku Dignitas Personae, na koji se pozivlje i nastavlja u Bilješci o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, navodi drugi uvjet za uzimanje moralno okaljanog cjepiva. „S obzirom na to da genetska terapija za pacijenta može biti vrlo rizična, potrebno je držati se općenitoga deontološkog načela prema kojemu je za izvođenje terapijskoga zahvata nužno prethodno osigurati da subjekt, koji će mu biti podvrgnut, ne bude izložen rizicima koji bi mogli ugroziti njegovo zdravlje ili tjelesnu cjelovitost, a koji bi bili pretjerani ili nerazmjerni u odnosu na težinu patologije koju se želi izliječiti.“[13] Načelo razmjernosti rizika vrijedi za svaku terapiju, a posebno za cjepiva protiv Covida-19 koja su, kako mRNK tako i vektorska, genetska terapija.

Ova cjepiva nisu prošla testiranje na životinjama, niti sve potrebne stručne recenzije, što bi trebao biti neophodni uvjet za njihovo puštanje u upotrebu.[14] Stoga se ne može dobiti potreban uvid u rizike za zdravlje, niti se može procijeniti jesu li su oni „pretjerani ili nerazmjerni“. Razborito bi bilo sačekati s cijepljenjem da se može donijeti ispravna odluka. Ako se netko unatoč tome cijepi, posebno ako ne spada u rizičnu skupinu, nema razmjernog razloga koji bi mu to opravdao. 

Neki mogu prigovoriti da se cijepe ne toliko zbog sebe nego iz altruizma da zaštite najranjivije s kojima su u kontaktu. To je plemenita i hvalevrijedna pobuda, no treba je sagledati u svjetlu dostupnih činjenica. Kod nekih od ovih cjepiva nije bila dostatno ispitana njihova učinkovitost za sprječavanje ili prenošenje SARS-CoV-2.[15] Dapače, američki Centar za kontrolu bolesti i prevenciju izričito tvrdi da „rizici SARS-CoV-2 zaraze u potpuno cijepljenim ljudima ne mogu biti posve isključeni“, kao ni mogućnost da oni budu širitelji zaraze.[16] Prema tome, razlog da se ona uzimaju kako bi se zaštitilo druge velikim djelom ne stoji i stoga ni na temelju toga nemamo razmjernog razloga koristiti moralno okaljana cjepiva.

U isto vrijeme sve više imamo podataka o neželjenim posljedicama nakon cijepljenja, koje traži dodatni oprez i upućuju da su moguće dobrobiti puno manje od pogibelji. EudraVigilance je europska baza podataka gdje se prijavljuju sumnje na neželjene posljedice uzimanja lijekova. Do 8. svibnja 2021. njoj je prijavljeno 10.570 smrtnih slučajeva i čak 405.259 ozljeda nakon primanja cjepiva protiv Covida-19.[17] No, kako se prijavljuje samo mali broj neželjenih posljedica, konačni broj je višestruko veći.[18] Zabrinjava da nema nikakve ozbiljne rasprave o zaustavljanju ovog cijepljenja, iako je do sada broj žrtava od njega višestruko veći nego 1976. godine kada je obustavljeno u Americi cijepljenje protiv svinjske gripe nakon preko 40 iznenadnih smrti i skoro pet stotina oboljelih od Guillain-Barre sindroma.[19] U ovakvim okolnostima uzimanje ovih cjepiva protivno je Općoj deklaraciji o bioetici i ljudskim pravima, koja kaže: „U primjeni i unaprjeđivanju znanstvenih spoznaja, medicinske prakse i pratećih tehnologija, trebaju se maksimalizirati neposredne i posredne koristi za pacijente, sudionike u istraživanjima i druge pojedince kojih se to tiče, a svaka eventualna šteta takvim pojedincima treba se minimizirati.“[20]

Kako nema razmjernog razloga, a postoji utemeljena sumnja da su štete veće od koristi, korištenje cjepiva okaljanim pobačajem nije moralno i trebalo bi ga odbiti, ili u najmanju ruku odgoditi.


3. Ozbiljna opasnost za zdravlje


Dodatni uvjet koji se traži za uzimanje moralno okaljanog cjepiva jest da „postoji ozbiljna opasnost poput širenja opasnoga patogena (…), u ovome slučaju virusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19“.[21] No, ako pogledamo statističke podatke o smrtnosti, onda vidimo da stvari tu stoje drugačije od onoga kako nam se predstavljaju u medijima.

Profesor John P. A. Ioannidis sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji je dao do sada najpotpunije podatke o smrtnosti od Covida-19 u svijetu. U njegovoj studiji, koju je objavila Svjetska zdravstvena organizacija u siječnju 2020., zaključeno je da je prosječna smrtnost od Covida-19 bila od 0,27% do 0,23% i manje.[22] Imajući na umu da je kod španjolske gripe smrtnost bila nekih deset posto, onda imamo razliku od nekih pedeset puta manje kod Covida-19 pa je i više nego očito da se ne može govoriti o nikakvoj masovnoj smrtnosti.[23] Neusporedivo je bliža usporedba s običnom gripom, čija stopa smrtnosti iznosi oko 0,10%. Razlika u odnosu na smrtnost od Covida-19 je svega nešto više od dva puta. Sličan je omjer i među hospitaliziranima, gdje je smrtnost oboljelih od Covida-19 dva do tri puta veća nego onih od gripe.[24] I to unatoč tome što je Centar za kontrolu bolesti i prevenciju (Center for Disease Control and Prevention – CDC), koji je središnja javnozdravstvena i epidemiološka služba u Sjedinjenim Američkim Državama, pridonio umjetnom uvećavanju smrtnosti od Covida-19, jer je 24. ožujka 2020. dao naputak liječnicima da uzrok smrti pripišu Covidu-19 i kada se samo pretpostavlja da je to bio uzrok ili je samo pridonio da dođe do smrti.[25] Naknadno je CDC priznao da je čak 94% smrtnih slučajeva imalo i druge bolesti.[26] Stoga je upitno može li se u slučaju Covida-19, koji kad oduzmemo sva uvećavanja vjerojatno ima  smrtnost sličnu gripi, uopće govoriti o ozbiljnoj opasnosti.

Potrebno je također uzeti u obzir da je pogibeljnost Covida-19 značajno različita ovisno ima li osoba pridružena oboljenja, a još više koje je dobi. Prema CDC stopa preživjelih od Covida-19 ispod dvadeset godina je 99.997%, za one između dvadeset i 50 godina 99.98%.[27] Što znači da za sve ispod pedeset godina, koji čine većinu stanovništva, nema govora o nikakvoj ozbiljnoj opasnosti. A ipak, protivno svakoj zdravoj logici, dobna granica cijepljenja se spušta sve više pa je tako nedavno u Europi odobreno i cijepljenje djece od 12 do 15 godina.[28]

Paradoksalno imamo sve više podataka koji nam ukazuju da cjepivo nije sigurno kako se predstavlja i da može djelovati upravo suprotno od potrebnog. Naime, bilježi se porast oboljenja Covida-19 upravo u onim državama i područjima gdje se postigla visoka procijepljenost.[29] Neki uvaženi znanstvenici upozoravaju na moguće velike pogibelji koje će izazvati masovno cijepljenje. Tako Geert Vanden Bossche, virolog i stručnjak za cjepiva, koji je radio za GAVI i Zakladu Bill &Melinda Gates, piše: „Ova vrsta profilaktičkih cjepiva potpuno je neprimjerena, pa čak i vrlo opasna, kada se koristi u masovnim kampanjama cijepljenja tijekom virusne pandemije. Vakcinolozi, znanstvenici i kliničari zaslijepljeni su pozitivnim kratkotrajnim učincima iz pojedinačnih patenata, ali čini se da se ne brinu zbog katastrofalnih posljedica na globalno zdravlje. Osim ukoliko mi se znanstveno ne dokaže kako nisam u pravu, teško je shvatiti kako će trenutačni ljudski zahvati spriječiti da se varijante koje cirkuliraju pretvore u divlje čudovište.“[30]

 Očito je, gledano općenito, da Covid-19 trenutačno za veliku većinu ljudi ne predstavlja tešku prijetnju njihovu zdravlju ili zdravlju bližnjih koja bi mogla moralno opravdati upotrebu cjepiva okaljanih pobačajem. S druge strane, treba ozbiljno uzeti u obzir rastuće pokazatelje koji  upozoravaju na ozbiljnu opasnost koju mogu predstavljati sama cjepiva protiv COVIDA-19.


4. Obaviješteni pristanak  


Kod korištenja „genetske terapije“, u koju spadaju i ova cjepiva protiv Covida-19, Dignitas Personae ističe da se „zahtijeva obaviješteni pristanak pacijenta ili onoga tko ga zakonito zastupa“.[31] Detaljnije objašnjenje obaviještenog pristanka nalazimo u Općoj deklaraciji o bioetici i ljudskim pravima: „Bilo koja preventivna, dijagnostička i terapeutska medicinska intervencija može se provesti samo uz prethodni i slobodni pristanak dotične osobe, koji podrazumijeva dobivanje dostatnih informacija.“[32] Pitanje vlastita zdravlja je važno i treba omogućiti svakome odraslom čovjeku da može sam odlučivati o njemu, što pretpostavlja raspolaganje nužnim informacijama. To je još potrebnije kad zdravlje može biti ozbiljno ugroženo ponuđenom terapijom, kao u slučaju Covida-19. Onemogućivanje davanja obaviještenog pristanka u ovom slučaju od strane primatelja, predstavlja manipulaciju čovjekom, narušavanje njegova dostojanstva i izravni napad na njegov život.

Činjenice jasno govore same po sebi. U prvom redu, kako ističe Pamela Acker, „gotovo je na rubu ludila misliti da se može stvoriti sigurno i učinkovito cjepivo za SARS-CoV-2 u manje od godinu dana, dok istodobno istraživači već desetljeće i pol neuspješno rade na cjepivu za vrlo sličan virus“.[33] Postojeća cjepiva protiv Covida-19 još su u eksperimentalnoj fazi, koja završava tek 2023. godine, pa se ne zna koje dugoročne štetne posljedice mogu proizaći iz njihove upotrebe. Primjerice, Modernina ili Pfizerova cjepiva protiv Covida-19 nisu od američke Administracije za hranu i lijekove (FDA) još službeno odobrena, nego su dobila  samo dozvolu za hitnu upotrebu.[34] Brojne zemlje su odustale od upotrebe cjepiva Astra-Zeneca nakon što su dokazane ozbiljne nus-pojave. Ne čudi što je francuski Teritorijalni centar za neovisno informiranje i farmaceutske savjete zaključio da je najbolje da se sva četiri postojeća cjepiva protiv Covida-19 u Europi povuku s tržišta jer su dobila samo uvjetna odobrenja za hitnu upotrebu, a trenutačna saznanja ne ukazuju da su dovoljno sigurna i učinkovita.[35]

Već Nirnberški kodeks traži da se pacijentu omogući dostatno znanje i razumijevanje kako bi mogao donijeti ispravnu odluku.[36] Slično i Helsinška deklaracija naglašava važnost obaviještenog pristanka.[37] Obaviješteni pristanak je razrađen u brojnim dokumentima gdje se ističe da „mora sadržavati podatke o svrsi istraživanja, trajanju, važnim procedurama, broju uključenih subjekata, predvidljivih rizika, troškova, tegoba, moguće koristi, alternativnih tretmana, tajnosti podataka, naknadama za ozljede, plaćanju za sudjelovanje (ako postoji) te pravu ispitanika da bez sankcija prekine suradnju u bilo kojoj fazi istraživanja“.[38]

Znanstvena studija objavljena u prestižnoj reviji Clinical Practice ističe: “Cjepiva protiv Covida-19 dizajnirana su za izazivanje neutralizirajućih antitijela i mogu senzibilizirati primatelje cjepiva na ozbiljniju bolest više nego da nisu cijepljeni.”[39] Nažalost, pacijenti nisu dovoljno jasno upoznati s rizikom pojačavanja ovisnosti o antitijelima kojima se izlažu primanjem cjepiva protiv Covida-19 pa se tako „izbjegava istinski obaviješteni pristanak“.[40] Nekad se pak obaviješteni pristanak izigrava tako da se otežava pristup potrebnim podacima. Europska agencija za lijekove (EMA) je, kako je utvrdila farmaceutkinja Catherine Frade, u svojim službenim dokumentima ukazala na nedostatnost dokaza kod cjepiva o kvaliteti aktivne supstancije i pomoćnih tvari te procesa proizvodnje.[41] U službenim europskim odobrenjima cjepiva ovi nedostaci su navedeni, dok ih se u javnosti prešućuje, a cjepiva se predstavljaju  kao  sigurna i učinkovita. Tako zainteresirani ostaju prikraćeni za potrebne informacije, što dovodi u pitanje valjanost njihova pristanka na cijepljenje.[42] Ne čudi da je Vijeće Europe početkom 2021. godine donijelo Rezoluciju 2361 u kojoj traži od država članica da „distribuiraju transparentne informacije o sigurnosti i mogućim nuspojavama cjepiva, radeći i regulirajući platforme društvenih medija kako bi se spriječilo širenje dezinformacija“.[43]

U sadašnjoj situaciji ljudima je teško, a nekima praktično i nemoguće doći do „dostatnih informacija“, jer se u vodećim medijima popularizira samo one podatke koji idu u prilog cijepljenju, dok se sve druge prešućuje i cenzurira. Tako je primjerice njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer tražio od znanstvenika da stvore strah zbog kojeg će trebati zaključavanje.[44] Na taj način se dobiva jednostrani uvid koji mnoge dovodi u zabludu i do odluka koje inače ne bi donijeli. Uslijed neobjektivne, a nerijetko i agresivne promidžbe cjepiva, koja je prisutna i kod znanstvenika i često nije lišena sukoba interesa, ljudi odustaju od samostalnog razumskog rasuđivanja i rukovode se emocijama. Mogući sukobi interesa se slabo ili nikako ne ispituju, a naznaka u tom pravcu ima na pretek. Dovoljno je uzeti u obzir da je monopol velike farmaceutske industrije na cjepiva protiv Covid-19 stvorio devet novih „milijardera cjepiva“, koji su sveukupno zaradili preko 19 milijardi dolara do travnja 2021. godine.[45] Vijeće Europe je svjesno mogućeg neopravdanog bogaćenja farmaceutskih tvrtki na štetu javnog troška pa stoga, između ostaloga, opravdano traži da se učini dostupnim sadržaj ugovora s proizvođačima cjepiva javnosti i omogući njihov javni nadzor.[46]

U konačnici očito je da je obaviješteni pristanak često ili izigran ili onemogućen pa on za većinu ostaje tek mrtvo slovo na papiru.


5. Dobrovoljnost  


Svaki čin prema katoličkom nauku da bi bio moralan mora biti slobodan i tada čovjek snosi odgovornost za njega. U protivnom ako je nešto učinjeno pod prisilom taj čin nije valjan pa ako se radi, primjerice, o sklapanju braka, Crkva ga tada proglašava ništetnim. No, između ove dvije krajnosti imamo i razna uvjetovanja slobode kada je odgovornost u raznim omjerima podijeljena.

Kongregacija za nauk vjere u svom dokumentu u vezi cijepljenja protiv Covida-19 navodi: „Praktični razum čini očitim to da cijepljenje u pravilu nije moralna obveza i da zato mora biti dobrovoljno.“[47] U sveobuhvatnoj kampanji promicanja cijepljenja ova se bitna činjenica prešućuje i zaobilazi pa se stječe dojam da Crkva ne samo preporuča cijepljenje, nego da naučava da je to i moralna obveza, što je izokretanje istine. U isto vrijeme se pritisci i uvjetovanja sve više povećavaju, nekad i unutar same Crkve, pa je cijepljenje sve više nedobrovoljno. Tako se krši i Nirnberški kodeks, koji u svojoj prvoj rečenici ističe: „Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno je  neophodan.“[48] Slično i Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima kaže: „Treba se poštovati autonomnost osoba u donošenju odluka, uz preuzimanje odgovornosti za te odluke i uz uvažavanje autonomnosti drugih.“[49]

Crkva vrlo znakovito izrijekom predviđa i mogućnost neuzimanja cjepiva: „No, oni koji zbog svoje savjesti odbijaju cjepiva proizvedena sa staničnim linijama iz pobačenih fetusa moraju dati sve od sebe kako bi, uz korištenje drugih zaštitnih sredstava i ispravnoga ponašanja, izbjegli to da postanu prijenosnici uzročnika zaraze.“[50] Dakle, kod donošenja odluke o necijepljenju presudan je sud savjesti, koji se treba slijediti, uz vođenje brige, koliko je moguće, kako bi se maksimalno smanjila mogućnost zaraze drugih.

U Nirnberškom kodeksu se i dodatno obrazlaže što uključuje dobrovoljni pristanak: osoba mora „biti kadra koristiti slobodnu moć izbora, bez intervencije bilo koje vrste primjene sile, prijevare, podvale, prinude, prekomjerne sile ili nekog drugog daljnjeg oblika ograničenja ili prisile“.[51] U sadašnjim okolnostima masovnog cijepljenja koriste se sva moguća sredstva, od grubih ucjena do profinjenih prijevara, da se ljude navede da se odreknu slobodnog izbora, u nadi da će se tako moći vratiti normalnom životu. Zlosutni primjer da to može odvesti u neke nove društvene podjele i progone jesu najave uvođenja Covid putovnica. Uviđajući ozbiljnost situacije, Vijeće Europe je u Rezoluciju 2361 odredilo da sve države članice „osiguraju da su građani informirani o tome da cijepljenje nije obvezatno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to sami ne žele“ te daosiguraju da nitko ne bude diskriminiran zbog toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen”.[52]

Sloboda izbora kod uzimanja moralno okaljanih cjepiva protiv Covida-19 je višestruko ugrožena i taj proces se sve više pogoršava tako da dobrovoljnost u pravilu ostaje samo puka želja.


6. Djelatna borba za moralno neokaljana cjepiva  


Dozvoljavajući, u iznimnim slučajevima, primanje moralno okaljanih cjepiva protiv Covida-19, Crkva  je svjesna da tada dolazi do daleke materijalne suradnje sa zlom i zato traži dodatna moralna jamstva. Kongregacija za nauk vjere ističe: „No, mora se naglasiti da moralno dopušteno korištenje tih vrsta cjepiva, u uvjetima koji ga čine moralnim, u sebi ne čini odobravanje, pa čak ni neizravno, praksi pobačaja, i da to korištenje nužno pretpostavlja da se oni koji koriste ta cjepiva suprotstavljaju toj praksi.“[53]  Stoga  „dopušteno korištenje“ moralno okaljanih cjepiva protiv Covida-19 „ne podrazumijeva i ne bi smjelo ni na koji način podrazumijevati potvrdu moralnosti korištenja staničnih linija dobivenih od pobačenih fetusa“.[54] U prilog zadnjoj tvrdnji, i uputa Dignitas Personae kaže: „Kad zakoni koji uređuju zdravstveni i znanstveni sustav potvrde ono što je nedopušteno, tada je potrebno distancirati se od zlih vidova takvog sustava kako se ne bi stvorio dojam da se teško nepravedna djela toleriraju, odnosno prešutno prihvaćaju. Svaki, pa i najmanji tračak prihvaćanja zapravo bi pridonio širenju ravnodušnosti, čak i odobravanja tih čina u određenim medicinskim i političkim krugovima.”[55] To je važno također kako bi se izbjegla moguća sablazan.[56]

Nažalost, trenutačno u Crkvi prevladava govor pastira o dopuštenosti i moralnoj poželjnosti cijepljenja protiv Covida-19. U isto vrijeme nedovoljno se ili nikako ne pravi distanciranje od zločina pobačaja koji je s njima povezan pa se tako neizravno dobiva upravo učinak pridonošenja prihvaćanju takvih cjepiva. Tako se u praksi gubi bilo kakvo učinkovito suprotstavljanje pobačajem okaljanim cjepivima koje se očekuje od katolika.

Kako  ta borba za život treba izgledati u ovom slučaju potanko je raščlanjeno i objašnjeno u izjavi Papinske akademije za život iz 2005. godine.[57] Prvenstveno treba, pogotovo preko pritiska na zdravstvene vlasti, tražiti proizvodnju i dostupnost alternativnih cjepiva koja su moralno prihvatljiva. Također valja se suprotstaviti svim dozvoljenim sredstvima, posebno kako bi se otežao život farmaceutskoj industriji u njenom nemoralnom postupanju i tražiti provedbu stroge zakonske kontrolu nad proizvođačima cjepiva. Na koncu, potrebno je uteći se prizivu savjesti kad je potrebno i odbiti pobačajem okaljana cjepiva. Cilj je svih ovih napora „mobilizacija savjesti u prilog života“.[58] Da ne bi bilo zabune tko treba imati vodeću ulogu kao nositelje ove borbe, izrijekom se spominje liječnike i očeve obitelji. Podrazumijeva se i važna uloga crkvenih pastira.

U opravdanom suzbijanju zaraze protiv Covida-19 kršćani s pravom daju važan doprinos, ali nažalost nisu uspjeli organizirati uspješnu borbu za moralno nesporna cjepiva i time je njihovo zalaganje za život nerođenih pretrpjelo veliku štetu. Tako ni zadnji uvjet koji bi opravdao primanje moralno okaljanih cjepiva nije ostvaren.


Zaključak


Od traženih uvjeta dovoljno je da jedan nije ispunjen da bi primanje moralno okaljanih cjepiva bilo nemoralno i grešno. U sadašnjim okolnostima nijedan od navedenih šest uvjeta nije ostvaren. Dostupne su alternative, nema razmjernog razloga, nema ozbiljne opasnosti, nema obaviještenog pristanka, nema dobrovoljnosti, nema djelatne borbe protiv cjepiva okaljanih pobačajem. Zaključak je višestruko nedvojben: teški grijeh je uzimati takvo cjepivo ili ga davati drugima. Teški grijeh izravno je protiv Boga i nešto najgore što se može dogoditi vjerniku, jer zavrjeđuje vječnu kaznu. Njegove posljedice u slučaju cjepiva su vidljive već sada, jer je protiv ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i temeljnih sloboda. Globalna promidžbena kampanja cijepljenja, u kojoj jednostrane informacije lako postaju dezinformacije, prevarila je bezbrojne ljude i mnoge vjernike dovela u zabludu da olako, bez kolebanja i propitivanja uzimaju moralno okaljana cjepiva. Bez obzira koliko trenutačno bili u manjini, svi ljudi dobre volje, a posebno kršćani, trebaju tražiti i promicati istinu te slijediti glas savjesti, kako bi zlo diktature „cijepovnog“ relativizma bilo poraženo. Svima onima koji su krivom odlukom sagriješili treba pomoći da se pokaju i obrate. Istina prije ili kasnije ima zadnju riječ i ona nam jedina može donijeti istinsko zdravlje.


[1] Kongregacija za nauk vjere, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na: https://www.bitno.net/vijesti/vatikan/vatikan-biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covid-19/,  (12. svibnja 2021.).

[2] David Prentice, „Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines“, Charlotte Lozier Institute, 3. ožujka 2021., na: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/, (19. svibnja 2021.); „Covid-19 Vaccines and Treatments in Development“, Children of God for Life, 12. siječnja 2021., na: https://cogforlife.org/wp-content/uploads/CovidCompareMoralImmoral.pdf, (20. svibnja 2021.).

[3] Izgleda da bi etički nesporno trebalo biti i cjepivo Sanofi-GSK koje je najavljeno još kasnije. Vidi: David Prentice, „Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines“, Charlotte Lozier Institute, 3. ožujka 2021., na: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/, (19. svibnja 2021.); „Covid-19 Vaccines and Treatments in Development“, Children of God for Life, 12. siječnja 2021., na: https://cogforlife.org/wp-content/uploads/CovidCompareMoralImmoral.pdf, (20. svibnja 2021.).

[4] Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Uputa za provedbu cijepljenja i pripremu za liječnike obiteljske medicine, 14. siječnja 2021., 8, na: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//2020%20Skoko%20Poljak//Uputa%20za%20organizaciju%20cijepljenja%20-%2014.%20sije%C4%8Dnja%202021..pdf, (20. svibnja 2021.).

[5] „Što se tiče bolesti protiv kojih nema cjepiva koja su etički prihvatljiva (…) ako su izloženi značajnoj opasnosti, moralno problematična cjepiva mogu se privremeno upotrebljavati.“ Papinska akademija za život,  „Razmatranje o moralnosti upotrebe cjepiva koja su dobivena korištenjem stanica pobačenih ljudskih embrija“, 9. lipnja 2005., na: http://www.hkld.hr/11-vijesti/873-razmatranje-o-moralnosti-upotrebe-cjepiva-koja-su-dobivena-koristenjem-stanica-pobacenih-ljudskih-embrija, (19. svibnja 2021.).

[6] David Prentice, „Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines“, Charlotte Lozier Institute, 3. ožujka 2021., na: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/, (19. svibnja 2021.). Također i kinesko cjepivo Sinovac Biotech Co.Ltd čiji je dolazak najavljen u Srbiju okaljano je pobačajem i to u fazi testiranja (ibidem).

[7] David Prentice, „Update: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines“, Charlotte Lozier Institute, 3. ožujka 2021., na: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/, (19. svibnja 2021.).

[8] Branimir Bradarić, „Cijela regija ide na cijepljenje u Srbiju, pozivaju i građane Hrvatske“, Večernji list, 28. ožujka 2021., na: https://www.vecernji.hr/vijesti/cijela-regija-ide-na-cijepljenje-u-srbiju-pozivaju-i-gradane-hrvatske-1479903, (27. svibnja 2021.).

[9]  Peter A. McCullough et al., „Multifaceted highly targeted sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID-19)“, Reviews in Cardiovascular Medicine, 21/4/2020., 517-530; Peter A. McCullough et al., „Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection“,  The American  Journal of Medicine, 134/1/2021.,16-22; „COVID-19 early treatment: real-time analysis of 667 studies“, na: https://c19early.com/, (28. svibnja 2021.).

[10] Simone Gold-James Todaro i dr., America’s Frontline Doctors White Paper On Experimental Vaccines For COVID-19, 7, na:  https://img1.wsimg.com/blobby/go/99d35b02-a5cb-41e6-ad80-a070f8a5ee17/SMDwhitepaper.pdf, (12. svibnja 2021.).

[11] Brian C. Procter et al., „Early Ambulatory Multidrug Therapy Reduces Hospitalization and Death in High-Risk Patients with SARS-CoV-2 (COVID-19)“, International Journal of Innovative Research in Medical Science, 6/3/2021., 219-221.

[12] Tanja Rudež, „Do kraja godine stiže Pfizerov novi lijek protiv covida-19, Đikić: ‘To su ohrabrujuće vijesti‘“, Jutarnji list, 7. svibnja 2021., na: https://www.jutarnji.hr/life/znanost/do-kraja-godine-stize-pfizerov-novi-lijek-protiv-covida-19-dikic-to-su-ohrabrujuce-vijesti-15071413, (27. svibnja 2021.).

[13] Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae – Dostojanstvo osobe. Naputak o nekim bioetičkim pitanjima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., br. 26, str. 39.

[14] Simone Gold-James Todaro i dr., America’s Frontline Doctors White Paper On Experimental Vaccines For COVID-19, 14, na:  https://img1.wsimg.com/blobby/go/99d35b02-a5cb-41e6-ad80-a070f8a5ee17/SMDwhitepaper.pdf, (12. svibnja 2021.).

[15] Pfizer, A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals, BioNTech, na: https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf, (17. svibnja 2021.); Peter Doshi, “Pfizer and Moderna’s ‘95% effective’ vaccines – we need more details and the raw data”, The BMJ Opinion, 4. siječnja 2021., na: https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/, (17. svibnja 2021.).

[16] „Science Brief: Background Rationale and Evidence for Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People“, Centers for Disease Control and Prevention, 2. travnja 2021., na: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Ffully-vaccinated-people.html, (25. svibnja 20121.).

[17] Vigor Colnar, „10.570 mrtvih i 405.259 ozljeđenih prijavljeno kao reakcija na cjepiva protiv C0VIDA-19 u Europi do 8. svibnja 2021. godine“, Dokumentarac.hr, 19. svibnja 2021., na: https://dokumentarac.hr/covid-19/10570-mrtvih-i-405259-ozljedenih-reakcija-na-c0vid-19-cjepiva-u-europi-do-8-svibnja-2021-godine/, (22. svibnja 2021.)

[18] Prema istraživanju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi SAD-a njihovu VAERS sustavu (Vaccine Adverse Event Reporting System) prijavi se manje od 1% od svih neželjenih reakcija na cjepivo. Usp.: Lazarus Ross, Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS), Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, 2010., 6.

[19] „The Swine Flu Vaccine Fiasco“, na: https://circleofmamas.com/health-news/the-swine-flu-vaccine-fiasco/, (12. svibnja 2021.).

[20] UNESCO, Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima, 19. listopada 2005., čl. 4., na: http://www.ptfos.hr/images/dokumenti/znanstveni-i-strucni-rad/opca_deklaracija_o_bioetici_i_ljudskim_pravima_-_2005_unesco.pdf, (18. svibnja 2021.).

[21] Kongregacija za nauk vjere, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na: https://www.bitno.net/vijesti/vatikan/vatikan-biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covid-19/,  (12. svibnja 2021.). I Papinska akademija za život navodi kao razlog „značajni rizik“ ili „značajnu opasnost“ (Papinska akademija za život,  „Razmatranje o moralnosti upotrebe cjepiva koja su dobivena korištenjem stanica pobačenih ljudskih embrija“, 9. lipnja 2005., na: http://www.hkld.hr/11-vijesti/873-razmatranje-o-moralnosti-upotrebe-cjepiva-koja-su-dobivena-koristenjem-stanica-pobacenih-ljudskih-embrija, (19. svibnja 2021.).

[22] John P. A. Ioannidis, „Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data“, Bulletin of the World Health Organization, 99/1/2021., 21, 26, na: https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892.pdf, (18. svibnja 2021.); Sadaf Gilani, „Synthetic mRNA Covid vaccines: A Risk-Benefit Analysis“, off Guardian, 22. veljače 2021., na: https://off-guardian.org/2021/02/22/synthetic-mrna-covid-vaccines-a-risk-benefit-analysis/, (17. svibnja 2021.).

[23] Bilo je zaraženo oko 500 milijuna ljudi a procjenjuje se da ih je umrlo preko 50 milijuna. Usp.: Željko Cvetnić – Vladimir Savić, „Prije 100 godina španjolska gripa ‘majka’ svih pandemija poharala je svijet“, Veterinarska stanica, 49/5/2018., 339-340.

[24] Natalie Cobb et al., „Comparison of Clinical Features and Outcomes in Critically Ill Patients Hospitalized with COVID-19 versus Influenza“, Annals of the American Thoracic Society, 18/4/2021., 632-640; Lionel Piroth et al., „Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study“, The Lancet, 9/3/2021.,  251-259.

[25] National Vital Statistics System, „New ICD code introduced for COVID-19 deaths“, COVID-19 Alert, 2/ 24. ožujka 2020., na: https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf, (24. svibnja 2021.).

[26] National Center for Health Statistics, Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics, 19. svibnja 2021., na: https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR3-wrg3tTKK5-9tOHPGAHWFVO3DfslkJ0KsDEPQpWmPbKtp6EsoVV2Qs1Q#Comorbidities, (24. svibnja 2021.).

[27] Sadaf Gilani, „Synthetic mRNA Covid vaccines: A Risk-Benefit Analysis“, off Guardian, 22. veljače 2021., na: https://off-guardian.org/2021/02/22/synthetic-mrna-covid-vaccines-a-risk-benefit-analysis/, (17. svibnja 2021.). O promjeni metodologije prikupljanja podataka i sukladnom uvećavanju podataka o smrtnosti zbog COVIDA-19 usp.: Henry Ealy-Michael McEvoy i dr., „COVID-19 Data Collection, Comorbidity & Federal Law: A Historical Retrospective”, Science, Public Health Policy & the Law, 12. listopada 2020., (17. svibnja 2021.). 

[28] P. N., „Uskoro i u Hrvatskoj cijepljenje djece od 12 do 15 godina Pfizerom“, Novi list, 29. svibanj 2021., na: https://www.novilist.hr/novosti/hrvatska/uskoro-i-u-hrvatskoj-cijepljenje-djece-od-12-do-15-godina-pfizerom/, (31. svibnja 2021.).

[29] Nicholas Reimann, „Covid Spiking In Over A Dozen States—Most With High Vaccination Rates“, Forbes, 18. ožujka 2021., na: https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-most-with-high-vaccination-rates/?sh=21eff0f53ec4, (28. svibnja 2021.); Sam Meredith, „Chile has one of the world’s best vaccination rates. Covid is surging there anyway“, CNBC, 19.  travnja 2021., na: https://www.cnbc.com/2021/04/19/covid-chiles-coronavirus-cases-hit-record-levels-despite-vaccine-rollout.html, (28. svibnja 2021.); Anoo Bhuyan, „Covid-19: India sees new spike in cases despite vaccine rollout“, British Medical Journals, 372/2021., 854.

[30] Geert Vanden Bossche, „To all authorities, scientists and experts around the world, to whom this concerns: the entire world population“, 6. ožujka 20121., na: https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2-076208015556/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf, (28. svibnja 2021.). 

[31] Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae – Dostojanstvo osobe. Naputak o nekim bioetičkim pitanjima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., br. 26, str. 39.

[32] UNESCO, Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima, 19. listopada 2005., čl. 6.1, na: http://www.ptfos.hr/images/dokumenti/znanstveni-i-strucni-rad/opca_deklaracija_o_bioetici_i_ljudskim_pravima_-_2005_unesco.pdf, (18. svibnja 2021.).

[33] Pamela Acker, Cijepljenje: katolički pogled, Kyrios, Split, 2021., 118.

[34] „FDA Takes Additional Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for Second COVID-19 Vaccine“, FDA, 18. prosinca 2020., na: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-additional-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-second-covid, (26. svibnja 2021.); „Emergency Use Authorization (EUA) of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in individuals 12 years of age and older“, FDA, 10. svibnja 2021., na: https://www.fda.gov/media/144414/download, (26. svibnja 2021.).

[35] „Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA)“, Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques,  2. travnja 2021., na: https://thebl.tv/politics/french-drug-evaluation-center-concludes-all-4-covid-vaccines-should-be-discontinued.html, (29. svibnja 2021.).

[36] The Nuremberg Code, National Institutes of Health, 1949., na: https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code, (26. svibnja 2021.).

[37] World Medical Association, Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, br. 25-32., na: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

[38] Tihana Štojs, „Istraživanja na ljudskim subjektima – povijesni razvoj, načela i primjeri neetičnih postupanja“, Nova prisutnost, 12 (2014) 1, 99.

[39] Timothy CardozoRonald Veazey, „Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease“, International Journal of Clinical Practice, 75/3/, 1-2, 28. listopada 2020., na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795, (26. svibnja 2021.).

[40] Timothy CardozoRonald Veazey, „Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease“, International Journal of Clinical Practice, 75/3/, 1, 3 , 28. listopada 2020., na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795, (26. svibnja 2021.).

[41] „Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA)“, Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques,  2. travnja 2021., na: https://thebl.tv/politics/french-drug-evaluation-center-concludes-all-4-covid-vaccines-should-be-discontinued.html, (29. svibnja 2021.).

[42] „Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA)“, Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques,  2. travnja 2021., na: https://thebl.tv/politics/french-drug-evaluation-center-concludes-all-4-covid-vaccines-should-be-discontinued.html, (29. svibnja 2021.).

[43] Parliamentary Assembly, „Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations“, Conseil de Europe, 2021., čl. 7.3.3., na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, (31. svibnja 2021.).

[44] „Kako je njemački ministar naručio širenje straha: ‘Imat ćemo milijun mrtvih od covida‘“, Jutarnji.hr, 13. veljače 2021., na: https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/kako-je-njemacki-ministar-narucio-sirenje-straha-imat-cemo-milijun-mrtvih-od-covida-15050389, (26. svibnja 2021.).

[45] „COVID vaccines create 9 new billionaires with combined wealth greater than cost of vaccinating world’s poorest countries“, Oxfam, 21. svibanj 2021., na: https://www.oxfam.org.nz/news-media/media-releases/covid-vaccines-create-9-new-billionaires/, (29. svibnja 2021.).

[46] Parliamentary Assembly, „Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations“, Conseil de Europe, 2021., čl. 7.1.6. i 7.3.5, na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, (31. svibnja 2021.).

[47] Kongregacija za nauk vjere, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na: https://www.bitno.net/vijesti/vatikan/vatikan-biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covid-19/,  (12. svibnja 2021.).

[48] The Nuremberg Code, National Institutes of Health, 1949., na: https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code, (26. svibnja 2021.).

[49] UNESCO, Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima, 19. listopada 2005., čl. 5, na: http://www.ptfos.hr/images/dokumenti/znanstveni-i-strucni-rad/opca_deklaracija_o_bioetici_i_ljudskim_pravima_-_2005_unesco.pdf, (18. svibnja 2021.).

[50] Kongregacija za nauk vjere, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na: https://www.bitno.net/vijesti/vatikan/vatikan-biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covid-19/,  (12. svibnja 2021.).

[51] The Nuremberg Code, National Institutes of Health, 1949., na: https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code, (26. svibnja 2021.).

[52] Parliamentary Assembly, „Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations“, Conseil de Europe, 2021., čl. 7.3.1. i 7.3.2., na: https://pace.coe.int/en/files/29004/html, (31. svibnja 2021.).

[53] Kongregacija za nauk vjere, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na: https://www.bitno.net/vijesti/vatikan/vatikan-biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covid-19/,  (12. svibnja 2021.).

[54] Kongregacija za nauk vjere, Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv COVID-19, Rim, 21. prosinca 2021., na: https://www.bitno.net/vijesti/vatikan/vatikan-biljeska-o-moralnosti-koristenja-nekih-cjepiva-protiv-covid-19/,  (12. svibnja 2021.).

[55] Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae – Dostojanstvo osobe. Naputak o nekim bioetičkim pitanjima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., br. 35, str. 50-51.

[56] Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae – Dostojanstvo osobe. Naputak o nekim bioetičkim pitanjima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., br. 34, str. 48.

[57] Papinska akademija za život,  „Razmatranje o moralnosti upotrebe cjepiva koja su dobivena korištenjem stanica pobačenih ljudskih embrija“, 9. lipnja 2005., na: http://www.hkld.hr/11-vijesti/873-razmatranje-o-moralnosti-upotrebe-cjepiva-koja-su-dobivena-koristenjem-stanica-pobacenih-ljudskih-embrija, (19. svibnja 2021.).

[58] Kongregacija za nauk vjere, Dignitas personae – Dostojanstvo osobe. Naputak o nekim bioetičkim pitanjima, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., br. 35, str. 52.