Utorak, 11 svibnja

Uzvišenje svetog Križa – komentar evanđelja


BOG JE POSLAO SINA DA SE SVIJET SPASI PO NJEMU


Iv 3, 13-18

Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji“ – Isus se nadovezuje na događaj opisan u Knjizi brojeva u kojoj se slijedi klasična shema poimanja religije. Postoji grijeh naroda, Bog koji narod kažnjava te ukoliko se narod pokaje za svoje grijeh, tu je Bog koji spašava.

Istina, Isus se nadovezuje na taj događaj, ali samo kako bi napravio jednu usporedbu.

Ovdje ne nailazimo na grijeh naroda niti na Boga koji kažnjava nego na spas od Boga predložen. Zašto je Bog Isusa drugačiji od svih ostalih?

… tako ima biti podignut Sin čovječji“. Tko je taj Sin čovječji? Sin čovječji je onaj u kojem se čovjek potpuno ostvaruje te čovjek u kojem je prisutna božanska stvarnost. Kada čovjek potpuno postane čovjek, u njemu se ostvaruje ono božansko.

„… da svaki koji vjeruje“ – vjerovati u Sina čovječjega znači imati u sebi želju za puninom ljudskosti koje se stapa s božanskim.

„… ima život vječni“ – evo, po prvi se put u Ivanovu evanđelju spominje nit vodilja cjelokupne Radosne vijesti – život vječni! U Isusovo se doba život vječni odnosio na buduću nagradu koju su dobivali pravedni zbog dobra ponašanja za vrijeme zemaljske egzistencije. U Isusovu naviještaju – upravo je to novost – život vječni nije neka buduća nagrada nego iskustvo sadašnjosti. Ovaj se život naziva „vječnim“ ne zbog svog beskonačnog trajanja nego zbog svoje kvalitete – takve kvalitete da je on nerazoriv. Prvi kršćani nisu vjerovali u Boga koji mrtve uskrisuje nego u Boga koji očituje život i to takav život sposoban i smrt nadvladati. To je život vječni!

„… da onaj koji vjeruje… ima život vječni! – ne kaže „imat će“ – u nekoj budućnosti – nego „ima“ – već sada, u sadašnjosti.

I nastavlja Isus: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“. Evo kako se zadobiva život vječni – vjerujući u Isusa, vjerujući u mogućnost da se čovjek može potpuno ostvariti već sada, u ovom postojanju i to po konkretnom življenju ljubavi.

Zatim Isus potpuno negira onu klasičnu sliku Boga koju je religiozna predaja neprestano naučavala – Boga koji dobre nagrađuje a zle kažnjava i to po sudu i osudi. Takvoj, dakle, slici Isus suprotstavlja sliku potpuno drugačijeg Boga – Oca – Boga koji je ljubav, potpuna i bezgranična.

Evo nam Isusovih riječi: „Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu…“ Nema nikakvog suda ni osude niti od strane Boga niti od strane Sina – nema jer Bog je ljubav a ondje gdje je ljubav, ne može postojati sud ili osuda!

„… nego da se svijet spasi po njemu.“ Bog je ljubav te se kao takav dar nudi svim ljudima. Tko vjeruje u njega i prihvati taj dar ljubavi ne biva suđen nego se u njemu ostvaruje ono potpuno ljudsko i potpuno božansko – život vječni!

Nastavlja Isus: „a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega“. Sud, osuda ne dolaze od Boga nego od čovjeka koji samom sebi sudi. Bog nudi dar života. Tko ga prihvati, njegov se život ostvaruje u punini, u potpunosti. Svjesno i neprestano odbijanje tog dara života ostavlja čovjeka u stanju smrtnosti.